กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham university*-*
 
 
Untitled Document
Iหน้าหลักI ปฏิทินกองอาคารสถานที่ I
Thai l Eng
I เข้าสู่ระบบ I แจ้งซ่อมออนไลน์I
Untitled Document กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham Univsersity
 
    
แจ้งซ่อมออนไลน์  e service plus ธนาคารขยะ มมส msu Green University ร้องทุกข์ออนไลน์ จองพื้นที่ออนไลน์ e service plus ช่องทางติดต่อ ผ่าน line facebook กองอาคารฯ

Untitled Document
มหาวิทยาลัยมหาสารคาท mahasarakham university หน้าแรก ผู้บริหาร กองอาคารสถานที่ มมส วิสัยทัศน์ กองอาคารสถานที่ มมส โครงสร้าง กองอาคารสถานที่ มมส บุคลากร กองอาคารสถานที่ มมส eService กองอาคารสถานที่ มมส
   
  
mahasarakham university
mahasarakham university
mahasarakham university
msu green university
"สำนึกดี มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ สร้างสรรค์ประโยชน์"
 
แจ้งซ่อมออนไลน์
จองพื้นที่ออนไลน์
คุยกันผอ. กองอาคารฯ
blog
บ้านน่าอยู่กับสถาปนิก

masarakham university
masarakham university
คู่มือการให้บริการกองอาคารสถานที่
masarakham university
masarakham university
 
แบบประเมินออนไลน์
-ประเมินการให้บริการจองพื้นที่ออนไลน์
- ประเมินการให้บริการแจ้งซ่อมออนไลน์
. กิจกรรม 5 ส
.สถิติการใช้ไฟฟ้าในมาวิทยาลัยฯ
.การขออนุญาตใช้พื้นที่ออนไลน์

 
 
รวม link
 
Untitled Document
สนพ. masarakham university
NREL
สนพ.
สนพ.
สนพ.
  
 
 
foodter .
วิชาชีพ From Download Green Corner
.สภาวิศวกร .ดาวโหลด .Green Office
.สภาสถาปนิก Energy .ISO : 14001 - 2004 กองอาคารสถานที่
.สมาคม สถาปนิกสยามฯ .กระทรวงพลังงาน .MSU Green University
.สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย .พลังงานทดแทน เกี่ยวกับเรา
.กรมโยธาธิการและผังเมือง .กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม .ประวัติ
.สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย   .งานสวัสดิการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรและนิสิต
  Wast . แบบฟอร์มรับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขปัญหา
eservice plus+ .ราคากลางรับซื้อขยะรีไซเคิลวันนี้ .ประกาศแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์สำหรับผู้เข้าพักอาศัย
.แจ้งซ่อมออนไลน์ .ธนาคารขยะรีไซเคิล .ที่อยู่หน่วยงาน
.จองพื้นที่ออนไลน์   เมนูหลัก
.เกี่ยวกับบุคลากร .Blog .Home
.EDS ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ .MSU    l  วิจัย / ผลงานทางวิชาการ .ผู้บริหาร
.MIS ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ .ปฏิทินกองอาคารสถานที่ .วิสัยทัศน์
.ระบบบริหารยุทธศาสตร์ .sitemap .โครงสร้าง
.จรรยาบรรณ บุคลากร สถิติ .บุคลากร
.ระบบทะเบียนรถบุคลากร .สถิติการใช้ไฟฟ้าในมาวิทยาลัยฯ .eService
.ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน .สถิติการใช้น้ำประปา .en
     
   
แจ้งซ่อมออนไลน์  e service plus จองพื้นที่ออนไลน์ e service plus facebook กองอาคารฯ
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham university*-*
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแลเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม mahasarakham university Fax : 0 4375 4044 Tel : 0 43754 301 หมายเลขภายใน 1352
Copyright
  2009 www.building.msu.ac.th All rights reserved. Please contact at   jirasak.w@msu.ac.th
งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบสารสนเทศ
 สถิติผู้เข้าชม20 มิถุน ายน 2548 Adult DVD Rentals