หนังสือทั้งหมด

สถานะหนังสือจะแบ่งออกเป็น 3 สี ด้วยกัน
1. สีส้ม : อยู่ในระหว่างดำเนินการ 2. สีเขียว : เส็จสิ้นขบวนการ 3. สีแดง : รอการตรวจสอบ
**ถ้า พัสดุ ขึ้นเป็นสถานะ สีเขียว สามารถมาติดต่อรับของได้เลย
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ รับสืบราคา ตรวจสอบงบฯ ตรวจสอบเอกสาร(ผช.ผอ) ผอ.กองอาคารฯ ผู้ช่วยอธิการบดี เสร็จสิ้นุ
1  446/60  ปูนปอร์ตแลนต์ 20 ถุง และอีก 5 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   12 ก.ย. 60   19 ก.ย. 60    
2  445/60  รถไถคูโบต้า ตค. 6213 ยางล้อด้านซ้ายรั่วจากการปฎิบัติงานไถปรับพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 (นายบุญลักษณ์ เผ้าหอม ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   6 ก.ย. 60 - 6 ก.ย. 60   6 ก.ย. 60    
3  444/60  ท่อ PVC 4"8.5 หัวบาน (ท่อน้ำๆทย) 8 เส้น และอีก 23 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   5 ก.ย. 60 - 6 ก.ย. 60   6 ก.ย. 60   8 ก.ย. 60   8 ก.ย. 60 12 ก.ย. 60
4  443/60  เหล็กฉาก 1"*1"*3มม.*6.00ม. 40 เส้น และอีก 9 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   5 ก.ย. 60 - 6 ก.ย. 60   6 ก.ย. 60   8 ก.ย. 60   8 ก.ย. 60 12 ก.ย. 60
5  442/60  ปูนปอร์ตแลนต์ 20 ถุง และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   5 ก.ย. 60 - 6 ก.ย. 60   6 ก.ย. 60   8 ก.ย. 60   8 ก.ย. 60 12 ก.ย. 60
6  441/60  ป้ายไวนิลขนาด 90.5 cm.*5m. 10 ป้าย และอีก 2 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   5 ก.ย. 60 - 6 ก.ย. 60      
7  440/60  เหล็กกล่อง1"*1"*1.8mm*6m 192 เส้น และอีก 9 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   5 ก.ย. 60 - 6 ก.ย. 60      
8  R234  รถเกษตร เขตพื้นที่ในเมือง ใช้รถขนย้ายต้นไม้ประดับงานลงแขก ทำให้ล้อรถเกษตรยางรั่ว 1 เส้น ให้ดำเนินการปะยางเพื่อให้รถใช้งานได้ปกติ (นายปัญญา พรสุวรรณ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 ส.ค. 60 - 29 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
9  R233  รถเหลือง 80-8686 ยางรั่วเปลี่ยนยางใน เนื่องจากเหยียบเศษเหล็ก ทำให้ยางรั่วใช้งานไม่ได้ เห็นควรนำรถเข้ากับสถานประกอบการเปลี่ยนยางในเพื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นายธีรพงศ์ นวลฉวี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 ส.ค. 60      
10  R232  รถไถคูโบต้า ตค 6214 เนื่องจากรถไถยางรั่วล้อหลังด้านซ้ายเหยียบเศษเหล็ก ทำให้ใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำยางรถเข้าสถานที่ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการประยางใช้งานได้ปกติ (นายทวีศักดิ์ ทันพรม ผ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 ส.ค. 60      
11  439/60  ค่าาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 3 ป้าย และอีก 1 รายการ (นายวิญญู สอนบุญชู ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   21 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60      
12  438/60  ค่าจัดทำหนังสือ 225 เล่ม และอีก 2 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   21 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60      
13  R231  เซนเซอร์ ไฟชำรุด เนื่องจากรถสตาร์ทไม่ติด เซนเซอร์ข้อเหวี่ยงตรวจจับรอบการสตาร์ทชำรุด ทำให้ไม่สามารถตรวจจับรอบได้ ทำให้สตาร์ทติดยาก และมีไฟเครื่องยนต์โชว์ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เก  งานบรรเทาสาธารณภัย   18 ส.ค. 60 - 25 ส.ค. 60   28 ส.ค. 60    
14  437/60  โซ่ยาวขนาด 2 เมตร 1 เส้น และอีก 1 รายการ (นายสำเนียง โครบรรเทา ผู้ขอใช้)  งานบรรเทาสาธารณภัย   18 ส.ค. 60      
15  436/60  ปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนต์ 10 ถุง (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   17 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   22 ส.ค. 60   24 ส.ค. 60  
16  435/60  หินเกร็ด 5 คิว และอีก 2 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   17 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   12 ก.ย. 60    
17  434/60  ก้านกดชักโครกแแบกดกลาง 50 ตัว และอีก 3 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   17 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
18  433/60  หน้ากาก 2 ช่อง 80 ชิ้น และอีก 4 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   17 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60  
19  432/60  โซลีนอยวาล์ว (Samsung) 1 ตัว (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   17 ส.ค. 60 - 29 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
20  431/60  แก้วน้ำพลาสติก 1 กล่อง (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   16 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   21 ส.ค. 60 21 ส.ค. 60
21  430/60  ถุงปลูก 4*6 2 กรสอบ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   16 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   21 ส.ค. 60 21 ส.ค. 60
22  429/60  ถังน้ำพลาสติกใบเล็ก NO.20 12 ถัง และอีก 2 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   16 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
23  428/60  เทปละลาย 30 ม้วน และอีก 2 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   15 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
24  427/60  ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ขนาด กว้าง 1.70ม.*สูง2.20ม. 1 ป้าย (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   15 ส.ค. 60      
25  426/60  ไขควงแฉก 3/8 ด้ามยาว ยาว 8" Stanley 10 ตัว และอีก 4 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   11 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   21 ส.ค. 60 21 ส.ค. 60
26  425/60  เหล็ก1 1/2"*3"*2มม.*6.00ม. 20 เส้น และอีก 4 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   11 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   21 ส.ค. 60 21 ส.ค. 60
27  R230  รถไถฟอร์ด ยางล้อหน้าซ้ายรั่วจากการเหยียบเศษเหล็กดำเนินการปะยาง 1 ล้อ (นายสันติ สิงห์แก้ว ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60 - 29 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
28  R229  รถขยะ 81-1967 เนื่องจากระบบเบรคล้อหน้าขวา มีน้ำมันรั่วเนื่องจากปั้มเบรคแตกทำให้รถเบรคไม่อยู่ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าตรวจเช็คและซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60      
29  R228  รถไถคูโบต้า ตค 6213 มค. แผ่นเบรคคลัทหมด เนื่องจากรถไถคูโบต้าของงาน ม.เก่ารถไม่มีกำลัง ไถ+ดัน ชุดแผ่นคลัทจานกดเสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมและ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60      
30  R227  รถตัดหญ้า(สีเหลือง) เนื่องจากแบตเตอร์รี่เสื่อมสภาพการใช้งานทำให้รถสตาร์ทไม่ตัด ใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อแบตเตอร์รี่ จำนวน 1 ลูก GS 100 เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นางมยุรี ชาวดอน ผู  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60      
31  R226  มอเตอร์ไซต์ กธษ 646 เข็มไมล์ไม่วิ่ง เนื่องจากสายไมล์ขาดชำรุดทำให้เข็มไมล์ใช้งานไม่ได้ทำให้บันทึกลงไมล์ไม่ได้ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อสายไมล์ จำนวน 1 เส้น เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายสุวรรณ์  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60      
32  R225  รถหกล้อเหลือง 80-8686 เข้าเกียร์ยากเนื่องจากลูกหมากขาเกียร์แตกและโยก ทำให้รถเข้าเกียร์ไม่ได้ ควรสั่งซื้อลูกหมากขาเกียร์ จำนวน 1 ชุด เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนอันเก่า (นายธีรพงศ์ นวลฉวี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60      
33  R224  กข-8674 เข้าเกียร์ไม่ได้ เนื่องจากรถเข้าเกียร์แล้วรถไม่วิ่งแผ่นคลัชจานกดชำรุด คลัทหมดต้องทำการเปลี่ยนชุดคลัทใหม่ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ แผ่นคลัท+จานคลัทและลูกปืนคลัท 1 ชุด (นายอำนาจ พลจ่า ผู้แจ้งซ่อม  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60      
34  R223  หกล้อเหลือง 80-8686 เนื่องจากรถเข็มไมล์ไม่ขึ้น เฟืองไมล์ชำรุด ทำให้ไม่สามารถจดบันทึกเข็มไมล์ได้ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ เฟื่องไมล์ จำนวน 1 ตัว เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่า (นายธีรพงศ์ นวลฉวี ผู้แจ้งซ่อม  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60      
35  424/60  ถุงมือจราจร (สีขาว) 2 โหล และอีก 2 รายการ (นายสมบูล รัชโพธิ์ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   10 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60  
36  423/60  ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร9 1 แผ่น (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   9 ส.ค. 60 - 10 ส.ค. 60   11 ส.ค. 60   15 ส.ค. 60   17 ส.ค. 60 17 ส.ค. 60
37  422/60  หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ กลม 32 W 20 หลอด และอีก 3 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   9 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   21 ส.ค. 60 21 ส.ค. 60
38  421/60  มอเตอร์พัดลมคอยเย็น รุ่น MOD=B1-1/6-M 50Hz 1 PH 6P 200V=1.68A NO 28039801135 FASCO YAMABISHI COLT 2 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   9 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   22 ส.ค. 60   23 ส.ค. 60 23 ส.ค. 60
39  420/60  แผงรีโมทแอร์ รุ่น COOLING CAPACITY 2 ชุด (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   9 ส.ค. 60      
40  419/60  ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมสมเด็จพระบรมราชินีนาท (สก) ขนาด 80*120 ซม. 50 ผืน และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   9 ส.ค. 60 - 10 ส.ค. 60   11 ส.ค. 60   15 ส.ค. 60   17 ส.ค. 60 17 ส.ค. 60
41  418/60  แม็คยิง 6 อัน (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   9 ส.ค. 60 - 10 ส.ค. 60   11 ส.ค. 60    
42  417/60  หลอดเมทัลฮาไลต์ 250 W 10 หลอด และอีก 2 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้าย่อย   8 ส.ค. 60      
43  416/60  มิเตอร์ 3 เฟส 15 (45) แอมป์ 1 เครื่อง และอีก 2 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้าย่อย   8 ส.ค. 60      
44  415/60  ก้อนหอมดับกลิ่น GLADE 2 โหล และอีก 17 รายการ (นางสาวสิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   8 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
45  414/60  ป้ายโครงการ Big Cleaning day เฉลิมพระเกียรติ 1 แผ่น (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   7 ส.ค. 60 - 10 ส.ค. 60   11 ส.ค. 60   15 ส.ค. 60   17 ส.ค. 60 17 ส.ค. 60
46  413/60  ลูกบิดประตูห้องน้ำ (เบนเฮอร์) 50 ชุด และอีก 2 รายการ (นายประเสริฐ ชุ่มอภัย ผู้ขอใช้)  งานศูนย์บริการกลาง   7 ส.ค. 60 - 10 ส.ค. 60   11 ส.ค. 60   15 ส.ค. 60   17 ส.ค. 60 17 ส.ค. 60
47  R222  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิดหอพักกุดรัง เนื่องจากได้ทำการตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลแล้วเครื่องบันทึกมีไฟเข้าเครื่อง แต่ไฟสถานะไม่ทำงานและไม่สามารถแสดงผลผ่านจอมิเตอร์ได้ (นายสิทธิพงษ์ ปราสาร ผู้แจ้  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   3 ส.ค. 60      
48  412/60  เหล็กกล่อง 1*2"*2มม.*6.00ม. 20 เส้น และอีก 8 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   1 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   12 ก.ย. 60    
49  411/60  ป้ายไวนิลขนาด 2*4 เมตร 3 ป้าย (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   27 ก.ค. 60      
50  410/60  ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ขนาดกว้าง 2.43 ม. * สูง 3.64 ม. 1 ชุด และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   26 ก.ค. 60 - 29 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
51  409/60  แผ่นอลูมิเนียมหน้าลาย ขนาด 1.22*2.44ม. 3 แผ่น (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   26 ก.ค. 60   11 ส.ค. 60   15 ส.ค. 60   17 ส.ค. 60 17 ส.ค. 60 3 ส.ค. 60
52  408/60  สติ๊กเกอร์ รหัสหมวก - จราจร 13 ชุด และอีก 2 รายการ (นางสาวศรัณย์ภัทร์ ชินสงคราม ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   25 ก.ค. 60      
53  407/60  โฟมอัดแน่น 2 นิ้ว 20 แผ่น และอีก 1 รายการ (นางสาวศรัณย์ภัทร์ ชินสงคราม ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   25 ก.ค. 60      
54  406/60  สติ๊กเกอร์เคลือบใส ขนาด A3 (สำหรับติดแผ่นป้ายทะเบียน) 50 แผ่น (นางสาววิกาณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   25 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60   11 ส.ค. 60    
55  405/60  โซลินอยด์ 1 ตัว (นางสาวสิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   24 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60   1 ส.ค. 60    
56  404/60  คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KCS 10 คิว ลบ.ม (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   24 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60   12 ก.ย. 60    
57  403/60  หินขาว 3/4 10 คิว และอีก 5 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   24 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60   9 ส.ค. 60    
58  402/60  เหล็กกล่อง 1*2" 2มม.*6.00ม. 20 เส้น และอีก 6 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   24 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60   4 ส.ค. 60    
59  401/60  เช็ควาล์ว 2 นิ้ว 2 ตัว และอีก 1 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   20 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60   1 ส.ค. 60    
60  400/60  แผ่นพลาสวูด ขานด 1.22*2.44*10 มม. 20แผ่น และอีก 4 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   20 ก.ค. 60 - 3 ส.ค. 60   12 ก.ย. 60    
61  399/60  ป้ายโครงการประเพณีลงแขกดำนาเฉลิมพระเกียรติ 1 แผ่น (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   20 ก.ค. 60 - 20 ก.ค. 60   20 ก.ค. 60    
62  398/60  กระดาษ A4 80 g 80 กล่อง (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   20 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60   1 ส.ค. 60    
63  397/60  หลอดไฟฟ้า LED BULB ขนาด 7 วัตต์ แสงขาว 100 หลอด และอีก 1 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   20 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60   9 ส.ค. 60    
64  R221  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิดจุดป้อมอาคารชุดพักอาศัยเปิดขึ้นมีเฉพาะโลโก้เครื่องบันทึกหลังจากนั้นเครื่องบันทึกก็ไม่ทำงาน (นายสิทธพงษ์ ปราสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 ก.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60    
65  R220  รถยนต์ นข 10 เนื่องจากระบบไฟฟ้าภายในช็อตฟิวส์ขาดบ่อยทำให้รถสตาร์ทไม่ติดและหม้อน้ำรั่ว เห็นควรอนุมัตินำรถเข้ากับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจเช็คระบบไฟและเปลี่ยนหม้อน้ำเพื่อให้รถใช้งานได้ปกติ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 ก.ค. 60      
66  R219  เนื่องจากรถอีแต๋นเกษตรมอเก่า เสื่อมสภาพการใช้งานและขาดชำรุดทะเบียน ฆข 91 มค สายพาน หมดสภาพการใช้งาน 4 เส้น เบอร์ B-47 จำนวน 3 เส้น เบอร์ B-38 จำนวน 1 เส้น (นายปัญญา พรสุวรรณ์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 ก.ค. 60      
67  R218  สว่านไร้สาย มากีต้า หัวสว่านล็อกใช้งานไม่ได้เฟืองตัวล็อกด้านในชำรุด ทำให้ไม่สามารถล็อกได้ เห็นควรอนุมัตินำเครื่องเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายสุขสันต์  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 ก.ค. 60      
68  R217  เนื่องจากเครื่องปั้มลมใช้งานไม่ได้ มีอาการลูกสูบฝืดไม่กระชับ ทำให้เครื่องไม่สามารถปั้มลมได้ เห็นควรอนุมัตินำปั้มลมเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายสุข  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 ก.ค. 60      
69  396/60  เชือกไนล่อน สำหรับยึดเต็นท์ 2 ม้วน และอีก 2 รายการ (นายรุ่งศักดิ์ อินทะโภคา ผู้ขอใช้)  งานบริการทั่วไป   17 ก.ค. 60 - 20 ก.ค. 60   20 ก.ค. 60    
70  395/60  ป้ายห้อยคอ 50 อัน (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   17 ก.ค. 60 - 20 ก.ค. 60   20 ก.ค. 60    
71  394/60  เมล็ดพันธ์ุดอกดาวเรือง 10 ซอง (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   17 ก.ค. 60 - 18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60    
72  393/60  กระดาษกาวย่น 30 ม้วน และอีก 9 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   13 ก.ค. 60 - 13 ก.ค. 60   21 ก.ค. 60     4 ส.ค. 60
73  392/60  ปากกาสีน้ำเงิน MAPLES MP 334 500 ด้าม และอีก 11 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   13 ก.ค. 60 - 13 ก.ค. 60   21 ก.ค. 60     4 ส.ค. 60
74  391/60  สายไฟ VFF2*1.5 SQMM (100/ม้วน) 4 ม้วน และอีก 4 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   13 ก.ค. 60 - 20 ก.ค. 60   12 ก.ย. 60    
75  390/60  ฝารองนั่ง 60 ชุด และอีก 4 รายการ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   13 ก.ค. 60 - 17 ก.ค. 60   20 ก.ค. 60    
76  389/60  หัวฉีดชำระ วีก้า 80 ชุด และอีก 7 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   12 ก.ค. 60 - 17 ก.ค. 60   20 ก.ค. 60    
77  388/60  อินอเตอร์ Merlox (10ตัว/กล่อง) 50 ตัว และอีก 7 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   12 ก.ค. 60 - 20 ก.ค. 60   12 ก.ย. 60    
78  387/60  ไม้กวาดทางมะพร้าว 40 อัน และอีก 4 รายการ (นายสุวรรณ์ ศรีทองบูรณ์ ผู้ขอใช้)  โรงผลิตน้ำปะปา   12 ก.ค. 60 - 17 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60    
79  386/60  ป้ายไวนิล ขนาดยาว 2 เมตร สูง 1 เมตร 1 ป้าย (นายสวรรณ์ ศรีทองบูรณ์ ผู้ขอใช้)  โรงผลิตน้ำปะปา   12 ก.ค. 60      
80  385/60  ปูนจระเข้ มิลติเพอโพสเกร้าท์ ขนาด 5 กก. 10 ถุง และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   12 ก.ค. 60 - 17 ก.ค. 60   20 ก.ค. 60    
81  384/60  ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ รัชกาลที่ 10 ขนาดกว้าง 1.70 ม. * สูง 2.20 ม. (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   12 ก.ค. 60 - 29 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
82  383/60  ถาดเพาะเมล็ด 135 ใบ และอีก 2 รายการ (นางมยุรี ชาวดอย ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   11 ก.ค. 60 - 17 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60    
83  R216  รถหกล้อ 81-7326 เนื่องจากรถหกล้อถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ ไส้กรองน้ำมันเครื่องมาเปลี่ยนแทนของเก่าจำนวน 1 ลูก (นายยุทธพงศ์ วงศ์นิลจันทร์ ผู้แจ้งซ่  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ก.ค. 60      
84  382/60  ประตูขนาด 90*200 ประตูไม้สายฝน 4 บาน (นางสาวสิรินทิพย์ พันธิมัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  อาคารชุดพักอาศัย   11 ก.ค. 60 - 17 ก.ค. 60   20 ก.ค. 60    
85  381/60  ผงซักฟอก 30 โหล และอีก 19 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   7 ก.ค. 60 - 20 ก.ค. 60   20 ก.ค. 60    
86  R215  รถ 81-7345 เบรคมือชำรุดเนื่องจากรถดึงเบรคไม่อยู่ ชุดผ้าเบรคมือหมดเพราะใช้งานมาเป็นเวลานาน ควรสั่งซื้อผ้าเบรคมือ จำนวน 1 ชุด (นางสาวจิราภรณ์ โคตรบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   7 ก.ค. 60      
87  380/60  โลโก้สเตนเลส หน้าหมวกจราจรและสายตรวจ 66 อัน (นายสมบูล รัชโพธิ์ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   7 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60   29 ส.ค. 60   30 ส.ค. 60   30 ส.ค. 60 30 ส.ค. 60
88  R214  รถยนต์ นิสสัน นข-1464 เนื่องจากระบบไฟส่องสว่าง/แตรและระบบไฟเบรค+ไฟเลี้นว ใช้งานไม่ได้ ไฟลัดวงจร เห็นควรนำรถเข้าซ่อมระบบไฟรถยนต์กับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง (นายอุดม ภูผิวผา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   5 ก.ค. 60 - 18 ก.ค. 60   19 ก.ค. 60   1 ก.ย. 60  
89  R213  รถยนต์ นิสสัน นข-1464 เนื่องจากรถสตาร์ทไม่ติด แบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน ควรอนุมัติสั่งซื้อ แบตเตอรี่จำนวน 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายอุดม ภูผิวผา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   5 ก.ค. 60      
90  R212  รถดั้มขาว 81-7326 เนื่องจาก 6 ล้อระบบไฟเลี้ยว ไฟท้ายใช้งานไม่ได้และระบบแอร์ใช้งานไม่ได้และท่อไฮดรอลิคขาช้างด้านขาวแตก เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง (นายไชยา จันทะเกตุ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   5 ก.ค. 60      
91  379/60  กล่องต่อสาย 4*4 " 20 กล่อง และอีก 5 รายการ (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์   5 ก.ค. 60 - 20 ก.ค. 60   21 ก.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
92  378/60  แกลบดิบ 2 รถ และอีก 1 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   4 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60   1 ส.ค. 60    
93  377/60  เม็ลดพันธ์ดอกดาวเรือง 25 ซอง (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   4 ก.ค. 60 - 7 ก.ค. 60   11 ก.ค. 60    
94  376/60  สายพานเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 2 โหล (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   4 ก.ค. 60 - 18 ก.ค. 60   19 ก.ค. 60    
95  375/60  หัวเติมลม สั้น 2 ตัว และอีก 5 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   4 ก.ค. 60 - 18 ก.ค. 60      
96  374/60  สายไฟ VFF 2*1.5 SQmm.(100/ม้วน) 4 ม้วน และอีก 5 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   4 ก.ค. 60 - 20 ก.ค. 60   12 ก.ย. 60    
97  R211  รถตู้ นข.162 เนื่องจากสายพานเครื่องและสายพานพาวเวอร์แตกชำรุด ทำให้เวลาสตาร์ทเครื่องมีเสียงดัง เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ สายพานเครื่อง 2 เส้น และสายพานพาวเวอร์ 1 เส้น (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   4 ก.ค. 60      
98  373/60  คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KCS 10 ลบ.ม. และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   3 ก.ค. 60 - 5 ก.ค. 60   21 ก.ค. 60    
99  372/60  ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขนาดกว้าง 2.44 ซม.*สูง 3.66 ซม. 2 ป้าย และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   3 ก.ค. 60 - 29 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
100  R210  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หมายเลขคุรุภัณฑ์ 92708000-313163-562002 แผงวงจรควบคุมการทำงานชำรุด (นางสาวจิตติมา ราชาเหลา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   30 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60   3 ก.ค. 60    
101  R209  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิดอาคารชุดพักอาศัย 2 เปิดเครื่องติดแต่ไม่มีภาพแสดงขึ้น (นายสิทธิพงษ์ ประสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   29 มิ.ย. 60      
102  371/60  พวงกุญแจ 4 ถุง และอีก 13 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   29 มิ.ย. 60 - 29 มิ.ย. 60   11 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
103  370/60  ใบเลื่อยวงเดือน ตัดไม้ 4" มากีต้า 10 ใบ และอีก 9 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   28 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60   12 ก.ย. 60    
104  369/60  แผ่นเหล็กหน้าลาย 12.0*2.40*4มม. 1 แผ่น และอีก 2 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   28 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60   20 ก.ค. 60    
105  R208  รถจักรยานยนต์ กษถ 536 เนื่องจากลูกปืนล้อแตก,กระจกส่องหลังชำรุด,ไฟเลี้ยวไม่ติด ต้องเปลี่ยน 3 รายการใหม่ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   27 มิ.ย. 60      
106  368/60  ต้นอินทนิลน้ำ 2" 20 ต้น (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   27 มิ.ย. 60 - 27 มิ.ย. 60   21 ก.ค. 60     4 ส.ค. 60
107  367/60  ขุ๋ยมะพร้าว 10 กระสอบ และอีก 1 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   27 มิ.ย. 60 - 18 ก.ค. 60   20 ก.ค. 60   26 ก.ค. 60  
108  366/60  มอเตอร์คอยล์ร้อน 220 v ขนาด 1/6 12 ตัว และอีก 1 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   26 มิ.ย. 60 - 5 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
109  365/60  หัวฉีดชำระ 60 ชุด และอีก 3 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานประปา   26 มิ.ย. 60 - 26 มิ.ย. 60   3 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
110  360/60  แก้วน้ำ 3 โหล และอีก 2 รายการ (สุภาดา คำผัน ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   26 มิ.ย. 60 - 5 ก.ค. 60   7 ก.ค. 60    
111  363/60  น้ำยา R22 50 กก. (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   26 มิ.ย. 60 - 26 มิ.ย. 60   28 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
112  362/60  แก๊ส LPG เล็ก 2 ถัง (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   26 มิ.ย. 60 - 26 มิ.ย. 60   27 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
113  361/60  คอมเพรสเซอร์ R 207 1ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   26 มิ.ย. 60 - 27 มิ.ย. 60      
114  R206  รถแทรกเตอร์ฟอร์ดเนื่องจากล้อหลังด้านซ้ายรั่ว เนื่องจากเหยียบเศษเหล็กทำให้รถยางรั่วใช้งานไม่ได้ควรอนุมัตินำยางเข้าปะยางกับสถานประกอบการที่เกี่บยวข้องเพื่อดำเนินการปะยาง (นายสันติ สิงห์แก้ว ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   21 มิ.ย. 60 - 21 มิ.ย. 60   27 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
115  R205  รถยนต์ บ.ต 8116 เครื่องยนต์มีเสียงดังและสั่นเดินไม่เรียบและมีอาการสะดุด คล้ายอกาการเครื่องหลวมและเบาะนั่งขาดชำรุดควรอนุมัตินำรถเข้าตรวจเช็คและซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง (ุ นายรังสิต อุรัน ผู้แจ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   21 มิ.ย. 60      
116  R204  ก.ข. 86674 รถแอร์ไม่เย็นมอเตอร์พัดลมแอร์ชำรุดระบบไฟฟ้าแอร์ช็อต ควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแอร์และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเพื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นายอำนาจ พลจ่า ผู้แจ้ง  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   21 มิ.ย. 60      
117  R203  รถขยะ 81-1967เนื่องจากระบบเบรคด้านหน้าข้างขวามีน้ำมันแบรครั่วซึมทำให้รถเบรคไม่อยู่เวลาบรรทุกหน้า เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายสมพร บุญร  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   21 มิ.ย. 60      
118  R202  เครื่องจักรกลหน้า JCB เนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งานทำให้สตาร์ทไม่ติด เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลุก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายยุทธพงศ์ วงศ์นิลวันทร์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   21 มิ.ย. 60 - 21 มิ.ย. 60   3 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
119  R201  รถ 6ล้อเหลือง 80 8686 เนื่องจากรถ6ล้อดั้มเข็มไมล์ไม่ขึ้นสายเข็มไมค์ขาด เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อสายไมค์ 1เส้นเพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายธีรพงศ์ นวลฉวี (ุแจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   21 มิ.ย. 60 - 21 มิ.ย. 60   3 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
120  R200  รถจักรยานยนต์ กวธ-108 ม.ค สปริงขาตั้งขาด และสายฝาเปิดเบาะมอเตอร์ขาด ไม่สามารถเปิดเบาะน้ำมันได้ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อสายสลิงเปิดเบาะ1ชุดและสปริงขาตั้ง1ตัวเพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด(นายชัชวาลย์  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   21 มิ.ย. 60      
121  359/60  ออกซิเจนเล็ก (พร้อมถัง) 2 ถัง และอีก 1 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   20 มิ.ย. 60 - 20 มิ.ย. 60   27 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
122  359/60  อิฐบล็อค 500 ก้อน และอีก 6 รายการ( นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   20 มิ.ย. 60 - 27 มิ.ย. 60      
123  358/60  ต่อตรง PVC 11/2" 2 ตัว และอีก 2 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   20 มิ.ย. 60 - 20 มิ.ย. 60   27 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
124  357/60  เจลไล่นก แบบหลอดพร้อมปืนยิง 5 หลอด (นางสาวศิรินทิพย์ ผันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  งานสวัสดิการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรและนิสิต   19 มิ.ย. 60 - 19 มิ.ย. 60   19 มิ.ย. 60    
125  355/60  น้ำยา R134 10 กิโลกรัม และอีก 1 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   16 มิ.ย. 60 - 16 มิ.ย. 60   28 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
126  356/60  คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC 12 ลบ.ม. และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   16 มิ.ย. 60 - 23 มิ.ย. 60   21 ก.ค. 60    
127  354/60  สวิตซ์สองทาง 50 ตัว และอีก 1 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   15 มิ.ย. 60 - 15 มิ.ย. 60   22 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
128  353/60  กระดาษกาวย่น 30 ม้วน และอีก 19 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   15 มิ.ย. 60 - 15 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60     4 ส.ค. 60
129  352/60  ผ้าใบถุงปุ้ยขนาด 3*4 2 ผืน (วนายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   15 มิ.ย. 60 - 15 มิ.ย. 60   22 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
130  351/60  ปูนจระเข้ มิลติเพอโพสเกร้าท์ 20 กก. 3 ถุง และอีก 4 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   15 มิ.ย. 60 - 15 มิ.ย. 60   22 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
131  350/60  น้ำยารองพื้นทาทับสีเก่า บิวตี้ ขนาด 18 ลิตร 10 ถัง และอีก 5 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   15 มิ.ย. 60 - 15 มิ.ย. 60   28 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
132  349/60  เหล็ก 1"*2"2.0*6.00ม. 16 เส้น และอีก 11 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง   15 มิ.ย. 60 - 15 มิ.ย. 60   28 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
133  R199   มอเตอร์ปั้มเพิ่มแรงดันบนดาดฟ้า คอนโด 2 ขอซ่อมเปลี่ยนชินปั้ม เนื่องจากชินปั้มรั่ว ทำให้ปั้มใช้งานไม้ได้ จำนวน 1 ตัว ควรอนุมัตินำปั้มเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   14 มิ.ย. 60 - 17 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60    
134  R198  รถ 6 ล้อ 80-9021 รถเข้าเกียไม่ได้ปั้มคลัทตัวล่างแตก มีน้ำมันรั่วออกมาทำให้รถใช้งานไม่ได้ ควรสั่งซื้อปั้มคลัทล่าง 1 ตัว (นายกิติพงษ์ ภูเงิน ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   14 มิ.ย. 60      
135  348/60  เคเบิ้ลไทร์ 6" (100เส้น /ถุง) 5 ถุง และอีก 2 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์   12 มิ.ย. 60 - 12 มิ.ย. 60   15 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
136  347/60  ปลั๊กไฟ 5 เมตร 5 อัน (นางสาวสรินทัพย์ พันธ์มัฑวาฬ ผู้ขอใช้)  งานอาคารชุดพัอาศัย   12 มิ.ย. 60 - 12 มิ.ย. 60   15 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
137  346/60  แก้วน้ำพลาสติก 60 z. 1 ลัง (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   12 มิ.ย. 60 - 15 มิ.ย. 60       15 มิ.ย. 60
138  345/60  รีโมทเครื่องปรับอากาศ (York) 1 ตัว (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   12 มิ.ย. 60 - 12 มิ.ย. 60   14 มิ.ย. 60    
139  344/60  สตาร์ทเตอร์ 10 กล่อง และอีก 2 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้าย่อย   9 มิ.ย. 60 - 9 มิ.ย. 60   15 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
140  343/60  ช็อกหินขีดเหล็ก 3 กล่อง และอีก 4 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   9 มิ.ย. 60 - 15 มิ.ย. 60   12 ก.ย. 60    
141  342/60  ไม้กวาดทางมะพร้าว 100 ด้าม และอีก 1 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   9 มิ.ย. 60 - 9 มิ.ย. 60   15 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 26 ก.ค. 60
142  341/60  น้ำยา R22 ถังใหญ่ 150 กิโล และอีก 1 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   9 มิ.ย. 60 - 15 มิ.ย. 60   19 มิ.ย. 60    
143  340/60  ลูกบิดประตูหน้าห้อง เบนเฮอร์ 100 ชุด และอีก 8 รายการ (นายสำราญ โคตสมบัติ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   9 มิ.ย. 60 - 9 มิ.ย. 60   28 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
144  339/60  ป้ายโครงการ วันต้นไม้ประจำปี 3*5 1 แผ่น (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   7 มิ.ย. 60 - 7 มิ.ย. 60   8 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
145  338/60  สาย LAN CAT6 ยี่ห้อ Link ภายนอก และอีก 9 รายการ (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์   6 มิ.ย. 60 - 12 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60
146  337/60  คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Kcs 10 คิว และอีก 9 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 มิ.ย. 60 - 8 มิ.ย. 60   12 ก.ย. 60    
147  336/60  หลอดไฟฟ้า LED BULB ขนาด 7 วัตต์ แสงขาว 200 หลอด และอีก 1 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   6 มิ.ย. 60 - 6 มิ.ย. 60   8 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
148  335/60  ฝ้าเพดาน 60*60 6 กล่อง และอีก 1 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 มิ.ย. 60 - 6 มิ.ย. 60   14 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
149  330/60  หัวฉีดชำระ COTTO CT993H#WH(HM) 80 ชุด และอีก 15 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานประปา   5 มิ.ย. 60 - 5 มิ.ย. 60   14 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
150  R196  รถตู้นข-157 คอห่านหม้อน้ำผุ มีน้ำรั่วและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน รถสตาร์ทไม่ติด เห็นควรสั่งซื้อ คอห่านหม้อน้ำ 1 ตัว และแบตเตอรี่ GS 100 จำนวน 1 ลูก (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   5 มิ.ย. 60 - 5 มิ.ย. 60   14 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
151  R195  เนื่องจากรถขยะคันเขียวแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน รถสตาร์ทไม่ติด และสายไฮดรอลิคด้านท้ายแตก 2 เส้น (นายนิรุตย์ วงละคร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   5 มิ.ย. 60      
152  R194  รถสตาร์ไม่ติดเนื่องจากไดร์ชาร์จชำรุดทำให้ไม่สามารถชาร์จรถได้ ทำให้แบตเตอรี่ชำรุด ไม่สามารถเก็บไฟได้ (นายสมพงษ์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   5 มิ.ย. 60      
153  R193  มอเตอร์ตัวเดินรถแม็คโคร แตกชำรุดทำให้เฟืองด้านในชำรุด ทำให้รถไม่สามารถเดินได้ สมควรสั่งซื้อมอเตอร์ตัวเดินด้านซ้าย จำนวน 1 ตัว เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนตัวเดิมที่ชำรุด (นายคมกริช วงค์ธานี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   5 มิ.ย. 60 - 18 ก.ค. 60   12 ก.ย. 60    
154  R192  เนื่องจากเฟืองมอเตอร์ตัวเด่นรูดทๆให้มอเตอร์ตัวเดินของรถแม็คโครใช้งานได้ ควรสั่งซื้อชุดเฟืองมอเตอร์เดินตาม จำนวน 1ชุด เพื่อนำมาเปรี้ยวแทนของ (นายคมกริช วงค์ธานี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   5 มิ.ย. 60      
155  R191  แบตเตอรี่ รถแม็คโครชำรุดแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน ทำให้รถสตาร์ทไม่ติด เห็นควรสั่งซื้อแบตเตอรี่ใหม่ 1 ลูก (GS 100 ลูกเล็ก) เพื่อมาเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด (นายวัชรกาญ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   5 มิ.ย. 60 - 12 มิ.ย. 60      
156  334/60  เทปพันท่อแอร์ 20 ม้วน และอีก 1 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   2 มิ.ย. 60 - 12 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
157  333/60  สวิตซ์หน้าใหญ่ 100 ตัว และอีก 5 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   2 มิ.ย. 60 - 2 มิ.ย. 60   14 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
158  332/60  ลูกบิดประตูหน้าห้อง เบนเฮอร์ 60 ชุด และอีก9 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   2 มิ.ย. 60 - 2 มิ.ย. 60   14 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
159  331/60  ไม้กวาดทางมะพร้าว 40 ด้าม และอีก 7 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   2 มิ.ย. 60 - 2 มิ.ย. 60   14 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
160  329/60  เมล็ดพันธ์ุดอกดาวเรือง 20 ซอง (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   2 มิ.ย. 60 - 2 มิ.ย. 60   7 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
161  329/60  กระดาษน้ำตาล A4 110 แกรม 5 ห่อ และอีก 4 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานบริการหอพักนิสิต   1 มิ.ย. 60 - 6 มิ.ย. 60   7 มิ.ย. 60    
162  328/60  คาร์บูเราเตอร์เครื่องตัดหญ้าสะพาย (HOND2) และอีก 3 รายการ (นายคมกริช วงค์ธานี ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   30 พ.ค. 60 - 8 มิ.ย. 60   12 ก.ย. 60    
163  327/60  น้ำมันเครื่อง 40 W 10 แกลลอน และอีก 3 รายการ (นายคมกริช วงค์ธานี ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   30 พ.ค. 60 - 30 พ.ค. 60   7 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
164  R190  ยางรถไถ รั่ว เนื่องจากเหยียบเศษเหล็กทำให้รถไถใช้งานไม่ได้ เห็นควรนำรถเข้าประยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการปะยาง จำนวน1ล้อ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   30 พ.ค. 60 - 6 มิ.ย. 60   7 มิ.ย. 60    
165  R189  นข-156 ประตูเลื่อนข้างชำรุด เปิด-ปิด ไม่ได้ เนื่องจากลูกปืนแตก ทำให้ประตูตกราวเลื่อนไม่ได้ (นายสาคร พลเสน ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   30 พ.ค. 60      
166  R188  กข 8674 มค. เนื่องจากไดร์ชาร์จชำรุด ทำให้ระบบๆฟชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่ไม่ได้ ทำให้รถสตาร์ทไม่ติด (นายสมพงษ์ เกิดกาหลง ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   30 พ.ค. 60 - 26 มิ.ย. 60       26 มิ.ย. 60
167  R187  รถยนต์ บฉ -5655 ระบบแอร์ไม่ทำงาน น้ำยาแอร์รั่ว (นายสุนทร ไชยโสดา ผู้แจ้งซ่อม)  ซ่อมบำรุง (เครื่องยนต์)   30 พ.ค. 60      
168  R186  รถอีแต๋น เนื่องจากลูกหมากคานกลางและลูกหมากคันชักล้อหน้าด้านซ้าย ขวาแตกทำให้ลูกหมากหลุดรถไม่สามารถบังคับเลี้ยวได้ เห็นควรสั่งซื้อ ลูกหมากคานกลางจำนวน 1 ตัว ลูกหมากคันชักตัวนอกใน 2 ชุด เพื่อมาเปลี่ยนแทน  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   30 พ.ค. 60 - 5 มิ.ย. 60   3 ก.ค. 60    
169  R185  รถตู้ นข 10 เนื่องจากระบบไฟเลี้ยวรถตู้ใช้งานไม่ได้ระบบไฟช็อต (นายสิทธิพงษ์ ประสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   30 พ.ค. 60      
170  326/60  สำเนาเอกสาร 200 ชุด (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   30 พ.ค. 60 - 31 พ.ค. 60      
171  325/60  ปากกา 7 กล่อง และอีก 4 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   30 พ.ค. 60 - 31 พ.ค. 60      
172  324/60  ป้ายโครงการขนาด 3*5 M. 2 ม้วน และอีก 2 รายการ (นายธัวชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   30 พ.ค. 60 - 31 พ.ค. 60      
173  323/60  เสื้อโครงการ 500 ตัว และอีก 1 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   30 พ.ค. 60 - 31 พ.ค. 60      
174  322/60  ก้อนหอมดับกลิ่น GLADE 2 โหล และอีก 17 รายการ (นางสาวสิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  งานสวัสดิการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรและนิสิต   29 พ.ค. 60      
175  321/60  เหล็กกล่อง 1"*2"*2.0มม.*6.00 ม. 10 เส้น และอีก 6 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้ )  งานซ่อมบำรุง   23 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60   30 พ.ค. 60    
176  320/60  เมนต์โฮล 60 ซม. 4 ตัว(นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   23 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60   30 พ.ค. 60    
177  319/60  เหล็กกล่อง 2"*4"*2.0มม.*6.00ม. 65 เส้น และอีก 11 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   23 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60   30 พ.ค. 60    
178  318/60  เหล็กฉาก 1 1/2"*4มม.*6.00ม. 10 เส้น (นายสุขสันต์ พิทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง   23 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60   30 พ.ค. 60    
179  317/60  ถังแก๊สเล็ก 2 ถัง และอีก 1 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   23 พ.ค. 60 - 8 มิ.ย. 60      
180  316/60  วายเมท ขนาดตรง 20*20 1 ม้วน (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   23 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60   30 พ.ค. 60    
181  R184  รถขยะเขียว 81- 7625 เนื่องจากระบบเบรคไม่อยู่ ตรวจเช็คเบคร 4 ล้อ เปลี่ยนสายพานแอร์ 1 เส้น และตรวจเช็คระบบเบรครอบคัน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง + ไส้กรองน้ำมันเกียร์และเฟื่องท้าย เห็นควรรถเข้าซ่อมกับสถานป  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 พ.ค. 60      
182  R183  รถดับเพลิง 81-7345 เนื่องจากมีไฟเครื่องยนต์โชว์ รถมีอาการวูบ เนื่องจากระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบกพร่องและเปลี่ยนน้ำมันเฟื่องท้ายเพื่อเนื่องจากน้ำมันเสื่อมสภาพ (นางสาวจิราภรณ์ โคตรบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60   30 พ.ค. 60    
183  R182  รถตู้ สีขาว นข-1464 เนื่องจากรถสตาร์ทไม่ติดไดร์สตาร์ทชำรุด ไดร์ไหม้ เห็นควรนำไดร์สตาร์ทเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายอุดม ภูผิวผา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 พ.ค. 60 - 5 มิ.ย. 60   5 มิ.ย. 60    
184  R181  ชุดคลัทเลื่อยยนต์หมดทำให้เลื่อยยนต์ ไม่สามารถใช้งานได้ เห็นควรสั่งซื้อชุดคลัทเลื่อยยนต์ จำนวน 1 ชุด เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่า (นายสุขสันต์ พิทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 พ.ค. 60      
185  R180  เนื่องจากวงเดือนมีประกายไฟแลบออกมาจากชุดแปรงถ่าย และมีเสียงดังผิดปกติ ทำให้เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ปกติ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 พ.ค. 60 - 27 มิ.ย. 60   27 มิ.ย. 60    
186  R179  ไฟเปอร์ตัดเหล็กมีไฟแลบออกมาและมีเสียงดัง เครื่องใช้งานไม่ได้ เห็นควรนำเครื่องเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด เพื่อให้ใช้งานได้ปิกติ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้แจ้  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 พ.ค. 60 - 27 มิ.ย. 60   27 มิ.ย. 60    
187  R178  เครื่องราวเตอร์เจาะไม้ชำรุดเครื่องไม่ทำงาน ไม่สามารถใช้งานได้ เห็นควรนำเครื่องราวเตอร์ สั่งซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด เพื่อใช้งานได้ปกติ (นายสุขสันต์  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 พ.ค. 60 - 27 มิ.ย. 60   27 มิ.ย. 60    
188  R177  รถอีแต๋นหัวใหม่ คาลิปเปอร์เบรคเป็นรอย ทำให้น้ำมันเบรครั่วออกทำให้รถเบรคไม่อยู่เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อคาลิปเปอร์เบรคใหม่ จำนวน 1 ตัว (นายธีรพงศ์ นวลฉวี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 พ.ค. 60 - 12 มิ.ย. 60   14 มิ.ย. 60    
189  R176  รถอีแต๋น ฆข 90 ยางรถหมดสภาพการใช้งาน จึงเกิดล้อหน้าแตก เนื่องจากยางเสื่อมสภาพ เห็นควรดำเนินการเปลี่ยนยาง 4 เส้น ขนาด 195 R 14 (นายหาญเดช พรมชาติ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 พ.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   5 มิ.ย. 60     17 ส.ค. 60
190  315/60  ท่อ PVC 2" 10 เส้น และอีก 8 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   19 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60   14 มิ.ย. 60    
191  314/60  ลวดเชื่อม 2.6 โกเบ 1 ลัง และอีก 6 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   19 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60   12 ก.ย. 60    
192  313/60  หลอดไฟ LED T8 ขนาด 18 วัตต์ แสงขาว 100 หลอด (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   19 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60   30 พ.ค. 60    
193  312/60  น้ำยาล้างห้องน้ำ 20 กล. และอีก 14รายการ (สุภวิทย์ พันแป้น)  งานหอพัก   18 พ.ค. 60 - 18 พ.ค. 60   19 พ.ค. 60    
194  311/60  มอเตอร์คอยร้อน 1/2 HP 220 V 5 ตัว และอีก 4 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   17 พ.ค. 60      
195  310/60  ลูกลอยไฟฟ้าแบบตีนเป็ด 6 ชุด และอีก 2 รายการ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   17 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60   30 พ.ค. 60    
196  R176  1วิทยุสื่อสาร Benisan เครื่องดำไม่สามารถรับส่งได้ (BE - 144A) 2.วิทยุสื่อสาร Benisan (FB-388) ไม่สามารถรับ-ส่งได้ ชาร์ตไม่เข้าพร้อมชุดแท่นชาร์ต (นายสุรศักดิ์ อันทะศรี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง   9 พ.ค. 60      
197  R175  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรจุดหอพักกันทรวิชัยชำรุด เนื่องจากเปิดขึ้นมีโลโก้เครื่องบันทึกแล้วก้อดับไป (นายสิทธิพงษ์ ประสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง   9 พ.ค. 60      
198  R174  เครื่องปริ้นเตอร์ชำรุด โดยไม่สหมานปริ้นเอกสารได้และหน้าจอขึ้นว่ามีความร้อนขึ้นสูงเกินไผหมายเลขคุรคภัณฑ์ 0180000-171090-5020001 (นายกมล นารินนท์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง   9 พ.ค. 60      
199  R173  เครื่องปริ้นเตอร์ชำรุด เนื่องจากไม่สหมานดึงกระดาษได้เป็นเครื่องประจำสำนักงานหอพักมอเก่า หมายเลขคุรุภัณฑ์ 0180000-171090-4930002 (นายกมล นารินนท์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง   9 พ.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
200  309/60  ป้ายไวนิล (ห้ามจอดตลอดแนว) 20 ป้าย และอีก 2 รายการ (นายสมบูล รัชโพธิ์ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   9 พ.ค. 60 - 17 พ.ค. 60   19 พ.ค. 60    
201  308/60  เหล็กกล่อง 1*2"*2.0*6.00ม. 30 เส้น และอีก 7 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   9 พ.ค. 60 - 16 พ.ค. 60   18 พ.ค. 60    
202  307/60  ท่อเหล็กกลมดำ 3/4 *2.0มม.*6.00ม. 7 เส้น และอีก 8 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   9 พ.ค. 60 - 16 พ.ค. 60   18 พ.ค. 60    
203  306/60  สายยาง 4 หุน 3 ม้วน และอีก 2 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   5 พ.ค. 60 - 11 พ.ค. 60   19 พ.ค. 60    
204  305/60  ผงซักฟอง 20 โหล และอีก 20 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   5 พ.ค. 60 - 18 พ.ค. 60   19 พ.ค. 60    
205  304/60  กล้องวงจรปิดแบบโดม Dahua 800 TVLine 10 ตัว และอีก 3 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานโสตทัศนูปกรณ์   5 พ.ค. 60 - 11 พ.ค. 60   19 พ.ค. 60    
206  303/60  น้่ำยา R22 10 กก./ถัง 5 ถัง และอีก 1 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   5 พ.ค. 60 - 11 พ.ค. 60   18 พ.ค. 60    
207  302/60  Q 6470 A K 1 ตลับ และอีก 3 รายการ (นางพรนิพา นาชัยสิทธิ์ผู้ขอใช้)  งานจราจรและรักษาความปลอดภัย   5 พ.ค. 60      
208  301/60  น้ำยากัดสนิม (เป็ด) 12 แกลลอน และอีก 3 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   5 พ.ค. 60      
209  300/60  แบตเตอรี่แห้ง DC 12V/12AH ขนาด (ก*ย*ส)9.5*14.5*9.5 ซม. 12 ลูก และอีก 2 รายการ (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์   2 พ.ค. 60 - 4 พ.ค. 60   5 พ.ค. 60    
210  299/60  แปรซีแพ็ก 6 มม.*6.00ม. 140 เส้น และอีก3 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   1 พ.ค. 60 - 4 พ.ค. 60   5 พ.ค. 60    
211  298/60  ฟุตวาลว์ทองเหลือง 2" 2 ตัว และอีก 1 รายการ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   1 พ.ค. 60 - 1 พ.ค. 60   5 พ.ค. 60     1 ส.ค. 60
212  297/60  สายไฟ VFF 1.5 100 เมตร 1 ม้วน และอีก 3 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   1 พ.ค. 60 - 11 พ.ค. 60   18 พ.ค. 60    
213  296/60  ท่อประปา 2" คาดแดง ปลายเรียบ 5 เส้น และอีก 5 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   1 พ.ค. 60 - 4 พ.ค. 60   5 พ.ค. 60    
214  R172  แทรกเตอร์ฟอร์ดสายพานหม้อน้ำขาดและลูกปืนลูกลอกสายพานแตก ทำใ้รถไม่สามารถใช้งานได้ (นายสันติ สิงห์แก้ว ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   28 เม.ย. 60 - 16 พ.ค. 60   17 พ.ค. 60    
215  R171  รถยนต์ บต.8116 เนื่องจากยางเสื่อมสภาพการใช้งานยางมีรอยฉีกและรอยแตก เพราะยางใช้มาเป็นเวลานาน ดำเนินการเปลี่ยนยาง 4 เส้น (นายรังสิต อุรัน ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   28 เม.ย. 60 - 11 พ.ค. 60   16 พ.ค. 60    
216  R170  เครื่องจักกล ขอเปลี่ยนสายไฮดรอลิคกระบอกสวิงด้านหลังแตก มีน้ำมันรั่วออก ทำให้ตัวสวิงไม่สามารถใช้งาน (นายยุทธพงศ์ วงค์นิลอินทร์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   28 เม.ย. 60      
217  R169  รถยนต์ ทบ.40-0050 เนื่องจากยางล้อหน้าด้านซ้ายเหยียบตะปู ดำเนินการประยางจำนวน 1 ล้อ (นายสุรัตน์ ทินบาล ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   28 เม.ย. 60 - 22 พ.ค. 60   8 พ.ค. 60     22 พ.ค. 60
218  R168  ทบ.815258 เนื่องจากถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและใส้กรองน้ำมันเครื่องและไส้กรองโซล่า จำนวน 2 ลูก (นางสาวจิราภรณ์ โคตรบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   28 เม.ย. 60      
219  R167  ทบ.819498 แบตเตอรี่ 80 Vol 2 ลูก ใส่กรองโซล่า ,ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (นางสาวจิราภรณ์ โครตบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   28 เม.ย. 60      
220  R166  ทบ.815257 ถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก ใส้กรองโซล่า 1 ลูก และน้ำมันปั้มปั่นน้ำ (นางสาวจิราภรณ์ โคตรบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   28 เม.ย. 60 - 16 พ.ค. 60   17 พ.ค. 60    
221  295/60  หมึกเติมเครื่องปริ้น SUMSUNG SCX - 4300 1 กล่อง (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   28 เม.ย. 60 - 4 พ.ค. 60   5 พ.ค. 60    
222  294/60  ตู้ยาสามัญประจำบ้าน 3 ตู้ และอีก 1 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   27 เม.ย. 60 - 3 พ.ค. 60   1 พ.ค. 60    
223  293/60  ธงชาติไทย ขนาด 6*9 เมตร 2 ผืน (นางสาวนราวดี สิงเกื้อ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   27 เม.ย. 60 - 4 พ.ค. 60   5 พ.ค. 60    
224  292/60  Filter 1 อัน และอีก 3 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานพัฒนาภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   25 เม.ย. 60 - 25 เม.ย. 60   5 พ.ค. 60     18 พ.ค. 60
225  291/60  เสื้อสายตรวจ 4 ตัว และอีก 1 รายการ (นายวิเชียร ศรีพะนามน้อย ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   25 เม.ย. 60 - 4 พ.ค. 60   18 พ.ค. 60    
226  290/60  เสื้อสะท้อนแสงจราจร 12 ตัว และอีก 1 รายการ (นทายสมบูล รัชโพธิ์ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   25 เม.ย. 60 - 4 พ.ค. 60   18 พ.ค. 60    
227  289/60  ลูกปลั๊ก หน้าใหญ่ 100 ตัว และอีก 10 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   25 เม.ย. 60 - 4 พ.ค. 60   18 พ.ค. 60    
228  R165  รถดับเพลิง 81-9498 รถสตาร์ทไม่ติดไดร์ชาร์ตไม่ทำงานทำให้แบตเตอรี่ไฟหมด จึงทำให้รถใช้งานไม่ได้ (นางสาวจิราภรณ์ โครตบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   25 เม.ย. 60 - 16 พ.ค. 60   17 พ.ค. 60    
229  R164  มอเตอร์ปั้มแรงดันบนดาดฟ้าอาคารบรม เนื่องจากปั้มน้ำรั่ว มีน้ำไหลออกไม่สามารถใช้งานได้ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   25 เม.ย. 60 - 18 พ.ค. 60       18 พ.ค. 60
230  R163  รถไถคูโบต้า ล้อพวงเทเลอร์ฝั่งซ้ายมือยางรั่วเนื่องจากเทเลอร์ติดรถไถคูโบต้าไม่เก็บเศษใบหญ้าขยะบริเวณโซนหอพักพระกันทรวิชัยจึงทำให้ล้อพวงเทเลอร์ฝั่งซ้ายมือยางรั่วในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ควรนำยางเข้าปะ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   25 เม.ย. 60 - 3 พ.ค. 60   8 พ.ค. 60    
231  288/60  ท่อ PVC 4"*13.5 ท่อน้ำไทย 10 เส้น และอีก 3 รายการ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   21 เม.ย. 60 - 3 พ.ค. 60   1 พ.ค. 60    
232  R162  รถหกล้อ 81-3578 เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก และเปลี่ยนไส้กรองโซล่า 1 ลูก (พันทิวา วิชาเรือง ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 เม.ย. 60 - 3 พ.ค. 60   24 เม.ย. 60    
233  R161  รถไถยางล้อหน้าขวารั่วและจุกยางขาดทำให้รถใช้งานไม่ได้ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 เม.ย. 60 - 18 เม.ย. 60   1 พ.ค. 60     22 พ.ค. 60
234  R160  รถยนต์สายตรวจ กข 8674 รถเข้าเกียร์ไม่ได้เวลาเลี้ยวมีเสียงดังควรสั่งซื้อ แม่ปั้มคลัทบน 1 ตัว และแม่ปั้มคลัทล่าง 1 ตัว (นายสมพงษ์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 เม.ย. 60 - 3 พ.ค. 60   24 เม.ย. 60    
235  287/60  กระดานไวบอร์ด 1.2*2.0 เมตร 3 อัน และอีก 5 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   10 เม.ย. 60 - 3 พ.ค. 60      
236  286/60  ประตู PVC แบบใส่ลูกบิด อย่าหนา ขนาด 80*200ซม. 10 บาน และอีก 5 รายการ (นายสำราญ โคตรสมบัติ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   10 เม.ย. 60 - 3 พ.ค. 60      
237  285/60  บอร์ด ขนาด 1.20ม.*1.20ม. 1 ตัว (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   10 เม.ย. 60   16 พ.ค. 60    
238  284/60  กาบมะพร้าวสับ 30 กระสอบ และอีก 2 รายการ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   7 เม.ย. 60 - 10 เม.ย. 60   11 เม.ย. 60   18 เม.ย. 60  
239  283/60  ล้อรถเข็นน้ำพร้อมเพา 6 ล้อ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   5 เม.ย. 60 - 7 เม.ย. 60   11 เม.ย. 60   18 เม.ย. 60  
240  282/60  ถุงขยะดำ 30*40 1700 แพค และอีก 1 รายการ (นางสาวศรัณย์ภัทร์ ชิณสงคราม ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   5 เม.ย. 60      
241  281/60  แม็กเนติก Mitsubishi SN 20+ โอเวอร์โหลดแม็ก 25 A 1 ชุด (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้าย่อย   4 เม.ย. 60 - 7 เม.ย. 60   11 เม.ย. 60   18 เม.ย. 60  
242  280/60  โบเป่าลม ยี่ห้อ Bosch 220 v GBL 800 E Professional 2 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   4 เม.ย. 60 - 7 เม.ย. 60      
243  279/60  ท่อเหล็ก 8" หนา 6 มิลลิเมตร ยาว 6 เมตร 2 เส้น และอีก 2 รายการ (นายสุวรรณ์ ศรีทองบูรณ์ ผู้ขอใช้)  โรงผลิตน้ำปะปา   4 เม.ย. 60 - 5 เม.ย. 60      
244  R159  รถอีแต๋นเข้าเกียร์ไม่ได้เนื่องจากสายคลัทชาดชำรุดและสายคันเร่งขาด ทำให้รถใช้งานไม่ได้ ควรสั่งซื้อสายคลัทจำวาน 1 เส้น และสายคันเร่งจำนวน 1 เส้น เพื่อมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายนิกร ประณิสอน ผู้แจ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   4 เม.ย. 60 - 4 เม.ย. 60   12 เม.ย. 60     22 พ.ค. 60
245  R158  รถ JCB 1232 เนื่องจากสตาร์ทไม่ติดระบบน้ำมันไม่ฉีด ควรแจ้งสถานประกอบการที่เกี๋ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ (นายยุทธพงษ์ วงศ์นิลจันทร์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   4 เม.ย. 60 - 3 พ.ค. 60   1 พ.ค. 60    
246  R157  เครื่องตัดหญ้ชำรุดเนื่องจากเครื่องสตาร์ทไม่ติดเครื่องสายสะพาย จำนาว 10 เครื่อง , เครื่ิิองเดินตาม จำนวน 5 เครื่อง (นางมยุรี ชาวดอน ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   4 เม.ย. 60      
247  R156  รถเหลือง 6 ล้อ ทบ.80-8686 สายพานเครื่องชำรุด ควรสั่งซื้อสายพานเครื่อง 2 เส้น และไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายธีรพงศ์ นวลฉวี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   4 เม.ย. 60 - 3 พ.ค. 60   24 เม.ย. 60    
248  R155  รถไถฟอร์ด ยางล้อหลังซ้านรั่วจากการเหยียบเศษเหล็กดำเนินการปะยาง 1 ล้อ (นายสันติ สิงห์แก้ว ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   4 เม.ย. 60 - 3 พ.ค. 60   27 มิ.ย. 60    
249  R154  ปั้มแรงดันดาดฟ้าหอพักวาปีปทุมไหม้ ใช้งานไม่ได้เห็นควรนำปั้มน้ำเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   4 เม.ย. 60 - 3 พ.ค. 60      
250  278/60  ก้อนหอมดับกลิ่น GLADE 2 โหล และอีก 10 รายการ (นางสาวสิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   4 เม.ย. 60 - 5 เม.ย. 60   11 เม.ย. 60    
251  277/60  แบตเตอรี่ 12 V (เวฟ 110) 2 ลูก และอีก 2 รายการ (นายดิเรก จันทะมาลี ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   4 เม.ย. 60 - 7 เม.ย. 60   11 เม.ย. 60   25 เม.ย. 60  
252  276/60  สายพาน B 48 2 เส้น (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   31 มี.ค. 60 - 5 เม.ย. 60   11 เม.ย. 60   25 เม.ย. 60  
253  275/60  ตรายาง ชื่อ -สกุล -ตำแหล่ง 14 อัน  งานบริหารทั่วไป   30 มี.ค. 60 - 30 มี.ค. 60   31 มี.ค. 60    
254  274/60  ดอกไม้จัดบอร์ดคละแบบ 100 ชุด และอีก 2 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   30 มี.ค. 60 - 30 มี.ค. 60   31 มี.ค. 60   3 เม.ย. 60   3 เม.ย. 60 4 เม.ย. 60 10 เม.ย. 60
255  266/60  เหล็กกล่อง1*2*2.0 มม 170 เส้นและอีก 14 รายการ (สุขสันต์ พิทา)  งานซ่อมบำรุง   29 มี.ค. 60 - 29 มี.ค. 60   31 มี.ค. 60   4 เม.ย. 60   4 เม.ย. 60 4 เม.ย. 60 10 เม.ย. 60
256  273/60  หมึกเครื่องปริ้นสีดำ HP LASER LET 1320 ON 1 ตลับ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   29 มี.ค. 60 - 29 มี.ค. 60   31 มี.ค. 60   3 เม.ย. 60   4 เม.ย. 60 4 เม.ย. 60 10 เม.ย. 60
257  272/60  แผ่นขัดพื้นขนาด 18" 4 อัน และอีก 3 รายการ (นางสาวสิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  งานอาคารชุดพัอาศัย   27 มี.ค. 60 - 27 มี.ค. 60   30 มี.ค. 60   31 มี.ค. 60   3 เม.ย. 60 3 เม.ย. 60 10 เม.ย. 60
258  271/60  ไมค์ประชาสัมพันธ์ itc Audio T-511E 3 ตัว (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์   27 มี.ค. 60 - 29 มี.ค. 60   29 มี.ค. 60    
259  270/60  ตู้เชื่อม 2 ตัว (นายดิเรก จันทะมาลี ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   27 มี.ค. 60 - 27 มี.ค. 60   29 มี.ค. 60    
260  269/60  ฟรีฟร์อม # 95 24 เส้น และอีก 6 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้าย่อย   24 มี.ค. 60 - 24 มี.ค. 60   29 มี.ค. 60   31 มี.ค. 60   31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 60 10 เม.ย. 60
261  268/60  กล่องพลาสติกใส่ผ้าม่วง ขนาด กว้าง 18"*ยาว26"*สูง16" 6 กล่อง และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   24 มี.ค. 60 - 24 มี.ค. 60   29 มี.ค. 60   31 มี.ค. 60   31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 60 10 เม.ย. 60
262  267/60  สีน้ำมันพลาสติก 1058 5 ถัง และอีก 3 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   24 มี.ค. 60 - 24 มี.ค. 60   29 มี.ค. 60   31 มี.ค. 60   31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 60 10 เม.ย. 60
263  R153  รถตู้ นก.2004 สตาร์ทไม่ติดเกิดจากไดสตาร์ทไหม้ทำให้มีกลิ่นเหม็นเพื่อทำการซ่อมหรือเปลี่ยนมใหม่ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้แจ้งซ่อม)  งานไฟฟ้า   24 มี.ค. 60 - 7 เม.ย. 60   7 เม.ย. 60    
264  R152  รถขยะ ทบ. บพ 8227 เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรอง จำนวน 1 ลูก (นายรัชกร ไชยรัตน์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   22 มี.ค. 60 - 7 เม.ย. 60   7 เม.ย. 60    
265  R151  รถ 6 ล้อ ทบ.80-8686 แบตเตอรี่ชำรุดทำให้รถสตาร์ไม่ติด ควรสั่งซื้อแบตเตอรี่จำนาน 2 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายธีรพงศ์ นวลฉวี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   22 มี.ค. 60 - 7 เม.ย. 60   7 เม.ย. 60    
266  R150  รถไถคูโบต้า เขตในเมือง ยางรั่วล้อหน้าฝั่งซ้ายรั่วขณะทำการขนกิ่งไม้ (นายบุญลักษณ์ เผ้าหอม ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   22 มี.ค. 60 - 3 พ.ค. 60      
267  R149  ทบ.81-9498 ซ่อมระบบไฟ รถและไฟฉุกเฉิน เนื่องจากไฟส่องสว่างรถดับเพลิงใช้งานไม่ได้ ระบบไฟช๊อตไม่สามารถใช้งานได้ (นายศุภวัฒน์ จำนงนิตย์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   22 มี.ค. 60 - 7 เม.ย. 60      
268  R148  รถดับเพลิง ทบ 81-7345 ไฟเครื่องยนต์โชว์รถสตาร์ทติดยากและระบบเบรคไม่อยู่ ปั้มเบรคล้อหลังด้านซ้ายรั่ว (จิราภรณ์ โคตรบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   22 มี.ค. 60 - 7 เม.ย. 60   7 เม.ย. 60    
269  R147  รถอีแต๋นหัวใหม่ เนื่องจากรถเบรคไม่อยู่แม่ปั้มเบรคล้อหน้าด้านซ้ายรั่ว ทำให้รถเบรคไม่อยู่ เปลี่ยนปั้มเบรค1ตัว (นายธีพงศ์ นวลฉวี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   22 มี.ค. 60 - 3 พ.ค. 60      
270  R146  มอเตอร์ปั้มน้ำไหม่ จำนวน 3 ตัวเนื่องจากการทำงานหนักทำให้ลูกปืนแตก (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   22 มี.ค. 60 - 3 พ.ค. 60      
271  R145  มอเตอร์ปั้มน้ำรั่วบริเวณข้อต่อ ทำให้ปั้มน้ำไม่สามารถใช้งานได้ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   22 มี.ค. 60 - 3 พ.ค. 60      
272  R144  ลูกปืนมอเตอร์ปั้มชำรุด เนื่องจากปั้มน้ำมีเสียงดัง เวลาใช้งานทำให้ลูกปืนปั้มแตกไม่สามารถใช้งานได้ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   22 มี.ค. 60 - 3 พ.ค. 60      
273  263/60  คอมแอร์ไหม้ RH 207 1ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   22 มี.ค. 60 - 22 มี.ค. 60   29 มี.ค. 60   31 มี.ค. 60   3 เม.ย. 60 3 เม.ย. 60 10 เม.ย. 60
274  262/60  ท่อ PVC ขนาด 1.5" หัวบาน 87 เส้น และอีก 23 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  งานจัดการขยะและของเสีย   22 มี.ค. 60 - 22 มี.ค. 60   29 มี.ค. 60   31 มี.ค. 60   3 เม.ย. 60 3 เม.ย. 60 10 เม.ย. 60
275  261/60  แม่แรงจระเข้ ขนาด 3 ตัน (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   22 มี.ค. 60 - 29 มี.ค. 60   29 มี.ค. 60    
276  260/60  สายยางขนาด 3" ยาว 50 เมตร 2 ม้วน และอีก 4 รายการ (ว่าที่ร้อยนตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   22 มี.ค. 60 - 5 เม.ย. 60   11 เม.ย. 60   18 เม.ย. 60  
277  259/60  กระดาษ A4 80 g 50 กล่อง และอีก 25 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   16 มี.ค. 60 - 16 มี.ค. 60   22 มี.ค. 60   3 เม.ย. 60   3 เม.ย. 60 4 เม.ย. 60 10 เม.ย. 60
278  258/60  แผ่นอลูมิเมียม ตีนไก่ 120*2.40 3 แผ่น และอีก 10 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   15 มี.ค. 60 - 15 มี.ค. 60   22 มี.ค. 60   24 มี.ค. 60   24 มี.ค. 60 27 มี.ค. 60 10 เม.ย. 60
279  257/60  ปูนซีเมนต์อินทรีย์ปอร์ดแลนด์ 10 ถุง และอีก 3 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   15 มี.ค. 60 - 15 มี.ค. 60   22 มี.ค. 60   24 มี.ค. 60   24 มี.ค. 60 27 มี.ค. 60 10 เม.ย. 60
280  256/60  คอมเพรสเซอร์ PH 33 1 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   15 มี.ค. 60 - 15 มี.ค. 60   22 มี.ค. 60   31 มี.ค. 60   3 เม.ย. 60 3 เม.ย. 60 10 เม.ย. 60
281  255/60  น๊อตรองหน้าแค๊ปปิ้ง (เบอร์ 26) 24 ตัว และอีก 1 รายการ (นายสุวรรณ์ ศรีทองบูรณ์ ผู้ขอใช้)  งานโรงผลิตน้ำประปา   15 มี.ค. 60 - 11 พ.ค. 60   16 พ.ค. 60    
282  254/60  โซ่ตัดไม้เลื่อยยนต์ (บาร์ 30) 2 เส้น และอีก 3 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   15 มี.ค. 60 - 15 มี.ค. 60   22 มี.ค. 60   24 มี.ค. 60   24 มี.ค. 60 27 มี.ค. 60 10 เม.ย. 60
283  253/60  แปรงขัดส้วม 4 โหล และอีก 5 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   14 มี.ค. 60 - 14 มี.ค. 60   22 มี.ค. 60   31 มี.ค. 60   3 เม.ย. 60 3 เม.ย. 60 10 เม.ย. 60
284  252/60  ตัวปั้ม 1 โหล และอีก 3 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   14 มี.ค. 60 - 14 มี.ค. 60   22 มี.ค. 60   31 มี.ค. 60   3 เม.ย. 60 3 เม.ย. 60 10 เม.ย. 60
285  251/60  น้ำยาเป็ด 150 กล. และอีก 5 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   14 มี.ค. 60 - 14 มี.ค. 60   22 มี.ค. 60   31 มี.ค. 60   3 เม.ย. 60 3 เม.ย. 60 10 เม.ย. 60
286  250/60  เสื่อน้้ำมัน(อย่างหนา)หน้ากว้าง 2 ม. ยาว 27 ม. สีเทา 1 ม้วน (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์   10 มี.ค. 60 - 10 มี.ค. 60   22 มี.ค. 60   31 มี.ค. 60   3 เม.ย. 60 3 เม.ย. 60 10 เม.ย. 60
287  249/60  ถังหมัก 20 ถัง และอีก 2 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   9 มี.ค. 60 - 13 มี.ค. 60   14 มี.ค. 60    
288  248/60  ป้ายโครงการ ขนาด 3m.*5m. 2 ป้าย และอีก 4 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   9 มี.ค. 60 - 13 มี.ค. 60   14 มี.ค. 60   17 มี.ค. 60  
289  248/60  บอลวาล์ว 1/2" 10 ตัว และอีก 11 รายการ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   8 มี.ค. 60 - 13 มี.ค. 60   14 มี.ค. 60    
290  221/60  คาปาซิเตอร์ 35 ไมโคร 20 ตัว และอีก 6 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   8 มี.ค. 60 - 29 มี.ค. 60   31 มี.ค. 60   25 เม.ย. 60  
291  247/60  ไม้ฝาเฌอร่า 6"*3ม. สีซีเมนต์ 10 แผ่น และอีก 7 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   8 มี.ค. 60 - 8 มี.ค. 60   14 มี.ค. 60   15 มี.ค. 60   15 มี.ค. 60 16 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
292  246/60  กระเบื้องปูพื้น 8"*8"สีครีม 5 กล่อง และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   8 มี.ค. 60 - 8 มี.ค. 60   14 มี.ค. 60   15 มี.ค. 60   15 มี.ค. 60 16 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
293  245/60  ตะไบกลม 5.5 มม. 6 ตัว และอีก 2 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   8 มี.ค. 60 - 8 มี.ค. 60   14 มี.ค. 60   15 มี.ค. 60   15 มี.ค. 60 16 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
294  244/60  ถุงดำ เล็กขนาด 4"*6" 2000 ใบ และอีก 2 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   8 มี.ค. 60 - 8 มี.ค. 60   14 มี.ค. 60   15 มี.ค. 60   15 มี.ค. 60 16 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
295  243/60  ชุดหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง (ฮอนด้า) 7 อัน และอีก7รายการ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   8 มี.ค. 60 - 13 มี.ค. 60   14 มี.ค. 60    
296  242/60  ป้ายโครงการ โครงการ"Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นราชกุศแด่พระบาลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช"ขนาด 3*5 1 แผ่น (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   8 มี.ค. 60 - 9 มี.ค. 60   9 มี.ค. 60    
297  241/60  สีน้ำมันเคลือบเงาสีดำ 4 กระป๋อง และอีก 5 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้าย่อย   8 มี.ค. 60 - 8 มี.ค. 60   14 มี.ค. 60   15 มี.ค. 60   15 มี.ค. 60 16 มี.ค. 60 10 เม.ย. 60
298  240/60  Poto swiches lighting relay 2P/35A 9 ชุด และอีก 10 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้าย่อย   8 มี.ค. 60 - 7 เม.ย. 60   11 เม.ย. 60   18 เม.ย. 60  
299  239/60  บันได 7 ชั้น อลูมิเนียม 2 ตัว , บันได 5 ชั้น อลูมิเนียม 2 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   8 มี.ค. 60 - 13 มี.ค. 60   14 มี.ค. 60    
300  238/60  ปลุ๊กพลาสติก เบอร์ 7 5 กล่อง และอีก5 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   7 มี.ค. 60 - 7 มี.ค. 60      
301  237/60  แผ่นเมทอลชีท หนา 0.30*ยาว 3.30ม. สีซิ้งค์ 18 แผ่น และอีก 15 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   3 มี.ค. 60 - 3 มี.ค. 60   8 มี.ค. 60   17 มี.ค. 60   17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 10 เม.ย. 60
302  236/60  แผ่นพลาสวูด ขานด 122*244*12 มม. 35 แผ่น และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   3 มี.ค. 60 - 3 มี.ค. 60   8 มี.ค. 60   17 มี.ค. 60   17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 10 เม.ย. 60
303  235/60  บานประตูไม้อัดสัก ขนาด 80*200ซม. 13 บาน , ที่กั้นกลางมุ้งลวด 100 เส้น (นายสำราญ โคตสมบัติ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   3 มี.ค. 60 - 3 มี.ค. 60   8 มี.ค. 60   13 มี.ค. 60   13 มี.ค. 60 13 มี.ค. 60 10 เม.ย. 60
304  234/60  คอมเพรสเซอร์ รุ่น HN 41 / 220 V 1ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   3 มี.ค. 60 - 3 มี.ค. 60   8 มี.ค. 60   17 มี.ค. 60   17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 10 เม.ย. 60
305  233/60  หลอดเมทัลฮาไลท์ 400 W 11 หลอด และอีก 2 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้าย่อย   3 มี.ค. 60 - 3 มี.ค. 60   8 มี.ค. 60   13 มี.ค. 60   13 มี.ค. 60 13 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
306  232/60  เหล็กกล่อง 1"*2ง*2.0,,.*6.00ม. 12 เส้น ,แปรซีแพ็ค 6.00ม. 25 เส้น และอีก 5 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   3 มี.ค. 60 - 3 มี.ค. 60   8 มี.ค. 60   13 มี.ค. 60   13 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 10 เม.ย. 60
307  231/60  ยางมะตอยสำเร็จรูป ทริปโก 50 ถุง (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   3 มี.ค. 60 - 3 มี.ค. 60   8 มี.ค. 60   13 มี.ค. 60   13 มี.ค. 60 13 มี.ค. 60 14 มี.ค. 60
308  230/60  หมึกปริ้น HP 53A สีดำ Q7553A 1ตลับ และอีก 2 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานบริการหอพักนิสิต   1 มี.ค. 60 - 1 มี.ค. 60   3 มี.ค. 60   7 มี.ค. 60   7 มี.ค. 60 7 มี.ค. 60 9 มี.ค. 60
309  229/60  กาว UHU 20 แท่ง ,ไม้บรรทัดเหล็ก 10 อัน,และอีก 7 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   1 มี.ค. 60 - 1 มี.ค. 60   8 มี.ค. 60   17 มี.ค. 60   17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 10 เม.ย. 60
310  228/60  ผงชักฟอง 20 โหล ,น้ำยาล้างจาน 12 แกลลอน ,ผ้าปิดจมูก 30 โหล และอีก 20 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  แม่บ้าน   28 ก.พ. 60 - 28 ก.พ. 60   3 มี.ค. 60   8 มี.ค. 60   8 มี.ค. 60 8 มี.ค. 60 9 มี.ค. 60
311  227/60  หมึกเติมเครื่องปริ้น SUMSUNG SCX - 4300 3 กล่อง (นางสาวรุ่งทิพย์ บุตคุป ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   28 ก.พ. 60 - 28 ก.พ. 60   1 มี.ค. 60   7 มี.ค. 60   7 มี.ค. 60 7 มี.ค. 60 9 มี.ค. 60
312  226/60  ธงชาติไทยขนาด 150*200 เซนติเมตร 2 ผืน และอีก 1 รายการ (นายวิเชียร ศรีพะนามน้อย ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   28 ก.พ. 60 - 28 ก.พ. 60   8 มี.ค. 60   13 มี.ค. 60   13 มี.ค. 60 13 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
313  225/60  ไฟฉายแบบชาร์ตแบตเตอรี่ได้ 1 กระบอก (นางสาวนราวดี สิงเกื้อ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   28 ก.พ. 60 - 28 ก.พ. 60   22 มี.ค. 60   24 มี.ค. 60   24 มี.ค. 60 27 มี.ค. 60 10 เม.ย. 60
314  218/60  ก๊อกอ่างล้างหน้า50 ตัวและอีก 4 รายการ  งานปะปา   24 ก.พ. 60 - 24 ก.พ. 60   25 ก.พ. 60    
315  217/60  สายไฟ vaf 2*2.5 2 ม้วน และอีก 5 ราบการ  งานซ่อมบำรุง   24 ก.พ. 60 - 24 ก.พ. 60   27 ก.พ. 60   28 ก.พ. 60   6 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 21 มี.ค. 60
316  224/60  วาล์วเปิด - ปิด 6 หุน 50 ตัว และอีก 7 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   20 ก.พ. 60 - 20 ก.พ. 60   27 ก.พ. 60   28 ก.พ. 60   1 มี.ค. 60 1 มี.ค. 60 9 มี.ค. 60
317  223/60  โซ่ ขาว 15 เมตร 1 เส้น , ถุวมือจราจร (สีขาว) 1 โหล (นายสมบูล รัชโพธิ์ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   20 ก.พ. 60 - 20 ก.พ. 60   27 ก.พ. 60   28 ก.พ. 60   1 มี.ค. 60 1 มี.ค. 60 9 มี.ค. 60
318  222/60  หลอดต่อสายทองแดง ขนาด 70 SQmm 10 ตัว , เทปละลาย 3 ม้วน (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้าย่อย   20 ก.พ. 60 - 20 ก.พ. 60   27 ก.พ. 60   28 ก.พ. 60   1 มี.ค. 60 1 มี.ค. 60 9 มี.ค. 60
319  220/60  สะดืออ่างล้างจาน 6 ชุด (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   20 ก.พ. 60 - 20 ก.พ. 60   27 ก.พ. 60   7 มี.ค. 60   7 มี.ค. 60 8 มี.ค. 60 9 มี.ค. 60
320  219/60  PHASE MOMITOR RELAY SPPLY 380 VAC 1 ชุด (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้าย่อย   20 ก.พ. 60 - 24 ก.พ. 60      
321  216/60  คาปาซิเตอร์ 1 ไมโคร 10 ตัว และอีก 6 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   17 ก.พ. 60 - 17 ก.พ. 60   24 ก.พ. 60   7 มี.ค. 60   7 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 10 เม.ย. 60
322  215/60  หัวเกียร์ยึดใบมีดเครื่องตัดหญ้าาะพาย 2 โหล , คลัชเครื่องตัดหญ้าสะพาย 2 โหล (นายคมกริช วงค์ธานี (นายคมกริช วงค์ธานี ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   17 ก.พ. 60 - 17 ก.พ. 60   1 มี.ค. 60   7 มี.ค. 60   7 มี.ค. 60 7 มี.ค. 60 9 มี.ค. 60
323  214/60  ใบเลื่อย ขนาด 11" 2 ใบ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   14 ก.พ. 60 - 14 ก.พ. 60   27 ก.พ. 60   28 ก.พ. 60   1 มี.ค. 60 1 มี.ค. 60 9 มี.ค. 60
324  213/60  เหล็กกล่อง 2"*4"*2.0*6.00ม. 1 เส้น และอีก 6 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   10 ก.พ. 60 - 10 ก.พ. 60       9 มี.ค. 60
325  212/60  ประเจแหวนข้างปากตาย SOLO (เบอร์ 17,19,21,22,24,26) 1 ชุด และอีก 6 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   10 ก.พ. 60 - 10 ก.พ. 60   24 ก.พ. 60   28 ก.พ. 60   1 มี.ค. 60 1 มี.ค. 60 9 มี.ค. 60
326  211/60  สกรูปลายสว่าน 1" สีแดงอิฐ 1000 ตัว และอีก 3 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   10 ก.พ. 60 - 17 ก.พ. 60      
327  196/60  ซองขาวตราครุฑ 1500 ซอง , ซองสีน้ำตาลแบบขยายข้าง 500 ซอง และอีก 7 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   9 ก.พ. 60 - 9 ก.พ. 60   10 ก.พ. 60   17 ก.พ. 60   17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 10 เม.ย. 60
328  210/60  ล้อรถเข็น (ล้อขอบ 17") 1 โหล และอีก 2 รายการ (นายคมกริช วงค์ธานี ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   9 ก.พ. 60 - 9 ก.พ. 60   10 ก.พ. 60   17 ก.พ. 60   20 ก.พ. 60 20 ก.พ. 60 9 มี.ค. 60
329  209/60  ชุดล็อกกุญแจประตู Steel Lock 2 ชุด (นายสำราญ โคตรสมบัติ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   8 ก.พ. 60 - 8 ก.พ. 60   10 ก.พ. 60   14 ก.พ. 60   14 ก.พ. 60 17 มี.ค. 60 10 เม.ย. 60
330  208/60  ผ้าสแลนหน้ากว้าง 2 ม. * 100 ม. สีดำ 60% 1 ม้วน , สายยาง 4 หุน (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   8 ก.พ. 60 - 8 ก.พ. 60   10 ก.พ. 60   17 ก.พ. 60   17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 10 เม.ย. 60
331  207/60  ผ้าเช็ดตัว (สีเทา) 30 ผืน และอีก 2 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  อาคารชุดพักอาศัย   6 ก.พ. 60 - 6 ก.พ. 60   10 ก.พ. 60   17 ก.พ. 60   17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 10 เม.ย. 60
332  206/60  หิน 3/4 10 คิว และอีก 3 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ก.พ. 60 - 6 ก.พ. 60   10 ก.พ. 60   14 ก.พ. 60   14 ก.พ. 60 17 มี.ค. 60 10 เม.ย. 60
333  195/60  Flash drive 64 GB USB 2.0 4 อัน และอีก 7 รายการ (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์   6 ก.พ. 60 - 6 ก.พ. 60   10 ก.พ. 60   17 ก.พ. 60   17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 1 ส.ค. 60
334  205/60  ฉากเหล็ก 1 ฟุต อย่างหนา 6 ตัว และอีก 8 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   3 ก.พ. 60 - 10 ก.พ. 60   10 ก.พ. 60   17 ก.พ. 60   17 มี.ค. 60
335  204/60  ชุดหลอด LED T8 18 w พร้อมราง 8 ชุด (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้าย่อย   3 ก.พ. 60 - 3 ก.พ. 60   10 ก.พ. 60   17 ก.พ. 60   17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 1 ส.ค. 60
336  203/60  หัวแร้งแช่แบบปืน 60 w 3 ตัว ,ชุดสามขาดูดลูกปืน 2 ชุด และอีก 20 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้าย่อย   3 ก.พ. 60 - 3 ก.พ. 60   10 ก.พ. 60   17 ก.พ. 60   17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 1 ส.ค. 60
337  202/60  คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC ทรงกระบอก 15 คิว , ตะแกรงวายเมท 3.2 มม. ตา 20*20*2.00*50ม. 1 ม้วน (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   3 ก.พ. 60 - 3 ก.พ. 60   10 ก.พ. 60   14 ก.พ. 60   14 ก.พ. 60 17 มี.ค. 60 1 ส.ค. 60
338  201/60  คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC 40 คิว , ตะแกรงวายเมท 3.2 มม. ตา 20*20*2.00*50ม. 4 ม้วน (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   3 ก.พ. 60 - 3 ก.พ. 60   10 ก.พ. 60   14 ก.พ. 60   14 ก.พ. 60 17 มี.ค. 60 1 ส.ค. 60
339  200/60  สติ๊กเกอร์รหัสหมวก 13 ใบ , ตราโรจนากร 13 อัน (นายสมบูล รัชโพธิ์ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   3 ก.พ. 60 - 3 ก.พ. 60       18 พ.ค. 60
340  198/60  เครื่องยิงบาร์โคร์ท 2 ตัว (นายจิรศักดิ์ วงพรมบุตร ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   3 ก.พ. 60 - 10 ก.พ. 60   10 ก.พ. 60    
341  199/60  น้ำมันเบรค (ขนาด 0.5) 1 ลัง , น้ำกลั่น 2 ลัง และอีก 3 รายการ (นายคมกริช วงค์ธานี ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   3 ก.พ. 60 - 3 ก.พ. 60   10 ก.พ. 60   17 ก.พ. 60   17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 1 ส.ค. 60
342  197/60  แม่กุญแจ ขนาด 49 มิล 5 ตัว(คอสั้น) , โซ่พร้อมสายยาง ขนาดยาว 60 ซม. 4 ตัว (เสาวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   3 ก.พ. 60 - 3 ก.พ. 60   10 ก.พ. 60   17 ก.พ. 60   17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 1 ส.ค. 60
343  194/60  ลำโพงเพดาน 8 ตัว , ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะ 1 ตัว และอีก 4 รายการ (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์   2 ก.พ. 60 - 2 ก.พ. 60   10 ก.พ. 60   17 ก.พ. 60   17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 1 ส.ค. 60
344  193/60  คอมเพรสเซอร์ 60000 BTU รุ่น ZR 72 1 ตัว (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   2 ก.พ. 60 - 2 ก.พ. 60      
345  192/60  หลอดฟลูออเรสเซนต์ ยาว LED 300 หลอด และอีก 2 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้าย่อย   2 ก.พ. 60 - 2 ก.พ. 60   7 ก.พ. 60   17 ก.พ. 60   21 ก.พ. 60 7 มี.ค. 60 1 ส.ค. 60
346  191/60  ฝารองนั่งชักโครก 50 ชุด , ท่อย่นยาวซิ่งล้างจาน 60 อัน , ท่อหายใจสั้นซิ่งล้างจาน 60 อัน (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   2 ก.พ. 60 - 2 ก.พ. 60   21 ก.พ. 60     21 ก.พ. 60
347  190/60  ไม้ยูคา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 1.5-2 นิ้ว 100ต้น , ลำไม้ไผ 20 ต้น (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   2 ก.พ. 60 - 2 ก.พ. 60   31 มี.ค. 60   3 เม.ย. 60   4 เม.ย. 60 4 เม.ย. 60 1 ส.ค. 60
348  189/60  เครื่องปริ้นเตอร์ เอฟสัน 1 เครื่อง  งานบริหารทั่วไป   1 ก.พ. 60 - 1 ก.พ. 60   8 ก.พ. 60   17 ก.พ. 60   20 ก.พ. 60 20 ก.พ. 60 22 พ.ค. 60
349  187/60  เหล็ก2*4*2.0 มม. * 6ม 8 เส้นและเหล็ก1*2*2.0*6 ม 40 เส้น และ อีก 12รายการ  งานซ่อมบำรุง   31 ม.ค. 60 - 31 ม.ค. 60   7 ก.พ. 60   8 ก.พ. 60   9 ก.พ. 60 10 ก.พ. 60 1 มี.ค. 60
350   188/60  ล้อรถเข็น 10 ชุด (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  แม่บ้าน   31 ม.ค. 60 - 31 ม.ค. 60   7 ก.พ. 60   17 ก.พ. 60   17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 1 ส.ค. 60
351  186/60  หลอดเมทัลฮาไลต์ ขนาด 250 w + บัลลาสต์ + อินิกเตอร์ 11 ชุด และอีก 2 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้าย่อย   31 ม.ค. 60 - 31 ม.ค. 60   7 ก.พ. 60   8 ก.พ. 60   9 ก.พ. 60 9 ก.พ. 60 1 มี.ค. 60
352  185/60  เสื้อสะท้อนแสงสายตรวจ 16 ตัว ,หมวกสายตรวจพร้อมติดรหัสข้างหมวก 16 ใบ (นายสุพัฒน์ รัตนมาสา ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   27 ม.ค. 60 - 27 ม.ค. 60       18 พ.ค. 60
353  184/60  ลูกลอยไฟฟ้าแบบตีนเป็ด 2 ตัว (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   27 ม.ค. 60 - 27 ม.ค. 60   1 ก.พ. 60   8 ก.พ. 60   8 ก.พ. 60 8 ก.พ. 60 1 มี.ค. 60
354  183/60  มอเตอร์พัดลมคอยเย็น ขนาด F4-1/8 2 แกรนสั้น (UNIAIR) 220V 50 Hz 1 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   27 ม.ค. 60 - 27 ม.ค. 60   7 ก.พ. 60   17 ก.พ. 60   17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 1 ส.ค. 60
355  182/60  น๊อตแาตนเลส 3 หุน เบอร์ 17 ยาว 2 นิ้วพร้อมแหวนและตัวเมีย 150 ตัว และอีก 2 รายการ(นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   27 ม.ค. 60 - 27 ม.ค. 60   1 ก.พ. 60   8 ก.พ. 60   8 ก.พ. 60 8 ก.พ. 60 1 มี.ค. 60
356  181/60  แผ่นอลูมิเนียม หน้าลาย ขนาด 1.20*2.40ม. 2 แผ่น (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   27 ม.ค. 60 - 1 ก.พ. 60      
357  180/60  เหล็กกล่อง 1"*2"*2มม.*6.00ม. 12 เส้น ,แผ่นบานเกร็ด kc-304*ยาว1.20ม. 156 แผ่น และอีก 5 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   27 ม.ค. 60 - 1 ก.พ. 60      
358  179/60  ทรายหยาบ 11 คิว ,ไม้แบบ 1"*8"*4.00ม. 10 แผ่น (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   27 ม.ค. 60 - 1 ก.พ. 60      
359  178/60  ที่คีบถ่าย 60 อัน ,หน้ากากอนามัย 10 กล่อง,ถุงมือดำแบบยาว 5 โหล (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   27 ม.ค. 60 - 27 ม.ค. 60   10 ก.พ. 60   17 ก.พ. 60   17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 1 ส.ค. 60
360  177/60  ท่อเหล็กขนาด 2 1/2 คาดน้ำเงิน 1 เส้น (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   27 ม.ค. 60 - 27 ม.ค. 60   1 ก.พ. 60   8 ก.พ. 60   8 ก.พ. 60 8 ก.พ. 60 1 มี.ค. 60
361  176/60  ท่อเหล็กประปา 6" 4เส้น , หน้าจานเปิด 6" 8 ตัว (นายสุวรรณ์ ศรีทองบูรณ์ ผู้ขอใช้)  โรงผลิตน้ำประปา   27 ม.ค. 60 - 27 ม.ค. 60   1 ก.พ. 60   8 ก.พ. 60   8 ก.พ. 60 8 ก.พ. 60 1 มี.ค. 60
362  175/60  สีน้ำพลาสติกภายใน (คิงค๊อป 18 ลิตร) 5 ถัง (นายสุขสันต์ พิทาผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   27 ม.ค. 60 - 1 ก.พ. 60      
363  174/60  ผงชักฟอง 30 โหล , น้ำยาล้างจาน 12 แกลลอน , และอีก 18 รายการ(นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  แม่บ้าน   23 ม.ค. 60 - 23 ม.ค. 60   1 ก.พ. 60   8 ก.พ. 60   8 ก.พ. 60 8 ก.พ. 60 1 มี.ค. 60
364  173/60  หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ LED 30 หลอด และอีก 3 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   20 ม.ค. 60 - 20 ม.ค. 60   7 ก.พ. 60   8 ก.พ. 60   9 ก.พ. 60 9 ก.พ. 60 1 มี.ค. 60
365  172/60  ลูกสวิตซ์ยี่ห้อ bticino 16 A/230V 50 ตัว (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   20 ม.ค. 60 - 20 ม.ค. 60   7 ก.พ. 60   8 ก.พ. 60   9 ก.พ. 60 9 ก.พ. 60 1 มี.ค. 60
366  171/60  บานประตูไม้อัดสัก ขนาด 80*200ซม. 7 บาน (นายสำราญ โคตสมบัติ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   20 ม.ค. 60 - 1 ก.พ. 60      
367  170/60  พัดลมโคจร 14" 1เครื่อง ,สายพาน ร่อง B-36(สีดำ) 2 เส้น,และอีก 2 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้าย่อย   18 ม.ค. 60 - 1 ก.พ. 60      
368  168/60  สายพานเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม 10 เส้น ,เทปพันเกลียน 20ม้วน,และอีก2รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   17 ม.ค. 60 - 3 ก.พ. 60      
369  166/60  ยาฆ่าปลวก 2 โหล ,ไม้พื้นเฌอร่ายาว 3 เมตรกว้าง 6 นิ้ว,และอีก 3 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   17 ม.ค. 60 - 3 ก.พ. 60      
370  165/60  น้ำมันสน 3 ปิ๊บ (นายสมบูล รัชโพธิ์ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   16 ม.ค. 60 - 16 ม.ค. 60   20 ม.ค. 60   25 ม.ค. 60   25 ม.ค. 60 25 ม.ค. 60 3 ก.พ. 60
371  164/60  สายเชื่อมไฟฟ้า สีส้ม 100 เมตร ,หัวเชื่อมไฟฟ้า อย่างดี 6 อัน ,และอีก 6 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   13 ม.ค. 60 - 13 ม.ค. 60   20 ม.ค. 60   25 ม.ค. 60   25 ม.ค. 60 25 ม.ค. 60 3 ก.พ. 60
372  160/60  กล่องเก็บของสีน้ำตาล 300กล่อง ,แฟ้มเจาะตราช้าง ใหญ่ 2 โหล, แฟ้มเจาะตราช้าง เล็ก 2 โหล ,เชือกฟาง 80 ม้วน ,หมึกเติมเครื่องปริ้นสีดำ (EPSON) 6 ขวด (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   13 ม.ค. 60 - 13 ม.ค. 60   13 ม.ค. 60   18 ม.ค. 60   18 ม.ค. 60 19 ม.ค. 60 3 ก.พ. 60
373  163/60  เตารีดผ้า 4 เครื่อง (นางสาวสิรินทิพย์ พันธ์มัฒวาฬ ผู้ขอใช้)  อาคารชุดพักอาศัย   12 ม.ค. 60 - 12 ม.ค. 60   20 ม.ค. 60   25 ม.ค. 60   25 ม.ค. 60 25 ม.ค. 60 3 ก.พ. 60
374  162/60  เครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมติดตั้ง 3500 w 1 เครื่อง (นางสาวสิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  อาคารชุดพักอาศัย   12 ม.ค. 60 - 20 ม.ค. 60   20 ม.ค. 60    
375  161/60  หลอด LED แบบกลม ขนาด 9 w 2 โหล (นางสาวสิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  งานอาคารชุดพัอาศัย   11 ม.ค. 60 - 11 ม.ค. 60   13 ม.ค. 60   18 ม.ค. 60   18 ม.ค. 60 19 ม.ค. 60 3 ก.พ. 60
376  159/60  สว่านไฟฟ้า BOSCH GSB 16 RE 2 ตัว , เครื่องเจียนร์เหล็ก 4 " มากีต้า 9500 NB 2 ตัว (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   10 ม.ค. 60 - 13 ม.ค. 60   20 ม.ค. 60    
377  158/60  หลอดเมทัลฮาไลด์ HPL.T1,000W/543 E40slv 5 หลอด และอีก 3 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้าย่อย   9 ม.ค. 60 - 9 ม.ค. 60   13 ม.ค. 60   17 ม.ค. 60   18 ม.ค. 60 19 ม.ค. 60 3 ก.พ. 60
378  157/60  เกจ์วัดน้ำยาแอร์ (สายยาว) ยี่ห้อ lmperial 2 ชุด ,ปั้มฉีดน้ำแรงดัน zinsano ไม่น้อยกว่า 130 บาร์ 1 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   9 ม.ค. 60 - 9 ม.ค. 60   9 ม.ค. 60   10 ม.ค. 60   10 ม.ค. 60 10 ม.ค. 60 13 ม.ค. 60
379  156/60  ถังเหล็ก 200 ลิตร (นายดิเรก จันทะมาลี ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   9 ม.ค. 60 - 9 ม.ค. 60   20 ม.ค. 60   25 ม.ค. 60   25 ม.ค. 60 25 ม.ค. 60 3 ก.พ. 60
380  155/60  เหล็กกล่อง 1 1/4 "*1 1/4 "*2.0 มม.*6.00ม. 20เส้น และอีก 4 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   9 ม.ค. 60 - 9 ม.ค. 60   13 ม.ค. 60   17 ม.ค. 60   18 ม.ค. 60 19 ม.ค. 60 3 ก.พ. 60
381  154/60  ปลั๊กไฟสามตา 12 ตัว ,ปลั๊กไฟตัวผู้ 12 ตัว และอีก 3 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   9 ม.ค. 60 - 9 ม.ค. 60   13 ม.ค. 60   17 ม.ค. 60   18 ม.ค. 60 19 ม.ค. 60 3 ก.พ. 60
382  153/60  ท่อเหล็กอาบสังกะสี 8" 2 ท่อน , หน้าจาน 8 " 4 ตัว (นายกรกฎ ปางลิลาศ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ม.ค. 60      
383  152/60  ท่อนอ่อนขนาด 8 " พร้อมหน้าจาน 8" หัวท้าย (นายกรกฏ ปางลิลาศ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   28 ธ.ค. 59 - 28 ธ.ค. 59   4 ม.ค. 60   5 ม.ค. 60   6 ม.ค. 60 6 ม.ค. 60 1 ส.ค. 60
384  151/60  แผ่นสมาร์ทบอร์ด 6 มม. 6 แผ่น , สกรู 3 " 3กล่อง ,ใบตัดอลูมิเนียม 10" 2 ใบ ,ชีลาย 10 เส้น (นายสำราญ โคตรสมบัติ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   28 ธ.ค. 59 - 28 ธ.ค. 59   13 ม.ค. 60   17 ม.ค. 60   18 ม.ค. 60 19 ม.ค. 60 3 ก.พ. 60
385  150/60  สีน้ำมันเคลือบเงสีเหลือง 8 กระป๋อง , น้ำมันสน 3 ปี๊ป ,กาพ่นสี โซโล 1 ตัว,สกรูปลายสว่าน 2 " 6 กล่อง (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   28 ธ.ค. 59 - 28 ธ.ค. 59   13 ม.ค. 60   17 ม.ค. 60   18 ม.ค. 60 19 ม.ค. 60 1 มี.ค. 60
386  149/60  (น้ำเข้า) เซอร์ลินอยว๊าว 1 อัน (นางสาวสิรนทิพย์ พันธิมัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  งานอาคารชุดพัอาศัย   26 ธ.ค. 59 - 26 ธ.ค. 59   27 ธ.ค. 59   11 ม.ค. 60   11 ม.ค. 60 12 ม.ค. 60 13 ม.ค. 60
387  148/60  ลูกกลิ้ง 4 นิ้ว 2 อัน สีน้ำพลาสติก 1 อัน และอีก 2 รายการ (นายสมบูล ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   23 ธ.ค. 59 - 23 ธ.ค. 59   26 ธ.ค. 59   26 ธ.ค. 59   27 ธ.ค. 59 27 ธ.ค. 59 6 ม.ค. 60
388  147/60  สีแดง (สีน้ำมัน) 6 แกลอน สีขาว (สีน้ำมัน) 6 แกลอน และอีก 3 รายการ (นายสมบูล ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   23 ธ.ค. 59 - 23 ธ.ค. 59   26 ธ.ค. 59   26 ธ.ค. 59   27 ธ.ค. 59 27 ธ.ค. 59 6 ม.ค. 60
389  146/60  เส้นเหล็กยึดชั้นวางของ ยาว 1 เมตร 200 ชุด น๊อตเบอร์ 10 สั้น 1000 ตัว (นายการัณย์ ขันสาลี ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   23 ธ.ค. 59 - 3 ก.พ. 60   7 ก.พ. 60   17 ก.พ. 60  
390  145/60  กาบมะพร้าวสับ 30 กระสอบ, ตาข่ายพลาสติก สีเขียว ขนาด 1 มิลลิเมตร กว้าง 90 ซม.*ยาว 30 ม. 2 ม้วน , เชือฟาง 12 ม้วน (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   23 ธ.ค. 59 - 23 ธ.ค. 59   20 ม.ค. 60   25 ม.ค. 60   25 ม.ค. 60 25 ม.ค. 60 3 ก.พ. 60
391  144/60  มิเตอร์ MH - 96 3P 4W 15A (45) 220V/380V (ไม่ต่อ CT) 2 ตัว แผงไฟฟ้าพลาสติกสีเทค 310 *400 mm (นางจารุณีย์ รัตน์พร ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   23 ธ.ค. 59 - 23 ธ.ค. 59   9 ม.ค. 60   10 ม.ค. 60   10 ม.ค. 60 10 ม.ค. 60 3 ก.พ. 60
392  143/60  มอเตอร์พร้อมปั้ม 2 ตัว ปั้มน้ำเข้า 2 " ออก 1 1/2 " ยี่ห้อ STAC S.r.i N 40-400T Q 100-600 1/min H30.5-20 m v 230-240 4/400-415 Y KW3 HR4 kwadsc3 Hz 50Hpm 2860 Hmax 31. m Hmin 20 m (นายกนกพล จันทร์สวย  งานปรับอากาศ   23 ธ.ค. 59 - 6 ม.ค. 60   9 ม.ค. 60    
393  142/60  เส้นสติกเกอร์ ขนาด 5 มม. 12 ม้วน (นายภราดร สาตร์พรหม ผู้ขอใช้)  งานผังแม่บท   23 ธ.ค. 59 - 23 ธ.ค. 59   13 ม.ค. 60   18 ม.ค. 60   18 ม.ค. 60 19 ม.ค. 60 3 ก.พ. 60
394  141/60  มิเตอร์น้ำ 6 หุน 1 ตัว และอีก 2 รายการ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   22 ธ.ค. 59 - 22 ธ.ค. 59   27 ธ.ค. 59   11 ม.ค. 60   11 ม.ค. 60 12 ม.ค. 60 3 ก.พ. 60
395  140/60  แผ่นยิปซัม 1.20 ม.*2.40 ม. *9มม. 40แผ่น และอีก 5 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   22 ธ.ค. 59 - 22 ธ.ค. 59   27 ธ.ค. 59   28 ธ.ค. 59   29 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 59 13 ม.ค. 60
396  139/60  เหล็ก 3 หุน SR 40 เส้น และอีก 7 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   22 ธ.ค. 59 - 22 ธ.ค. 59   27 ธ.ค. 59   28 ธ.ค. 59   29 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 59 13 ม.ค. 60
397  138/60  ค้อนตีกิ๊ป 2 อัน ถ่านอัลคาไลน์ 9v ยี่ห้อพานาโซนิค 30 ก้อน (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์   21 ธ.ค. 59 - 21 ธ.ค. 59   27 ธ.ค. 59   11 ม.ค. 60   11 ม.ค. 60 12 ม.ค. 60 13 ม.ค. 60
398  137/60  ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ รัชกาลที่ 10 ขนาดกว้าง 3.64 ม. * สูง 2.43 ม. (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   21 ธ.ค. 59      
399  136/60  เหล็ก 1"*1"*2.0 มม. 20 เส้น และอีก 3 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   21 ธ.ค. 59 - 21 ธ.ค. 59   27 ธ.ค. 59   28 ธ.ค. 59   29 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 59 13 ม.ค. 60
400  135/60  ดอกเลาเตอร์ ขนาด 1/2*1/8 20 ดอก ถุงมือผ้าหน้าพลาสติก 6 โหล (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   21 ธ.ค. 59 - 21 ธ.ค. 59   27 ธ.ค. 59   29 ธ.ค. 59   29 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 59 13 ม.ค. 60
401  134/60  ประตูม้วนแบบมีเสากลาง สีเทา ขนาดกว้าง 4.17 ม.*สูง 4.00 ม. 1ชุด และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   21 ธ.ค. 59 - 21 ธ.ค. 59   27 ธ.ค. 59   28 ธ.ค. 59   29 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 59 13 ม.ค. 60
402  133/60  ต้นไทรสูง 1.8 เมตร 70 ต้น , เชือกในล่อนเขียว 6 ม้วน (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   19 ธ.ค. 59 - 19 ธ.ค. 59   26 ธ.ค. 59   26 ธ.ค. 59   27 ธ.ค. 59 27 ธ.ค. 59 13 ม.ค. 60
403  132/60  สายพานเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม 10 เส้น , เทปพันเกลียว 20 ม้วน , หางปลาไหล 40 ตัว, ข้องอเกลียวใน 3/4 40 ตัว (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   19 ธ.ค. 59 - 19 ธ.ค. 59   20 ม.ค. 60   25 ม.ค. 60   25 ม.ค. 60 25 ม.ค. 60 27 ธ.ค. 59
404  131/60  ตัววัดอุณภูมิ + ความชื่น 2 ตัว (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   19 ธ.ค. 59 - 19 ธ.ค. 59   20 ธ.ค. 59   21 ธ.ค. 59   22 ธ.ค. 59 22 ธ.ค. 59 6 ม.ค. 60
405  130/60  รีแพ 8 1 ตัว และ 6 นี้ว 1 ตัว  งานปะปา   16 ธ.ค. 59 - 16 ธ.ค. 59   21 ธ.ค. 59   11 ม.ค. 60   11 ม.ค. 60 12 ม.ค. 60 3 ก.พ. 60
406  129/60  ไม้บัวฉากเข้ามุม 1" ยาว2.50 ม. (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   15 ธ.ค. 59 - 15 ธ.ค. 59   15 ธ.ค. 59   20 ธ.ค. 59   20 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
407  076/60  อิฐบล็อก 500 ก้อน และอีก 1 รายกเาร (สุขสันต์ พิทา)  งานซ่อมบำรุง   9 ธ.ค. 59 - 9 ธ.ค. 59   12 ธ.ค. 59   13 ธ.ค. 59   15 ธ.ค. 59 16 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
408  128/60  มอเตอร์คอยเย็น 2 ตัว MOD-B1-1/6-11 50Hz 1 PH 5P-220V=1.68A (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   9 ธ.ค. 59 - 9 ธ.ค. 59   20 ธ.ค. 59   11 ม.ค. 60   11 ม.ค. 60 12 ม.ค. 60 13 ม.ค. 60
409  078/60  สีสเปรย์สีดำ 2 โหลและอีก 4 รายการ (กนกพล จันทร์สวยดี)  งานปรับอากาศ   8 ธ.ค. 59 - 8 ธ.ค. 59   8 ธ.ค. 59   19 ธ.ค. 59   19 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
410  127/60  แท่งบัสบาร์ทองแดงขนาดกว้าง 4 ซม. หนา 1 ซม. ยาว 5 เมตร 1 แท่ง และอีก 1 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  สถานีไฟฟ้าย่อย   8 ธ.ค. 59 - 8 ธ.ค. 59   9 ธ.ค. 59   13 ธ.ค. 59   15 ธ.ค. 59 16 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 59
411  123/60  ท่อลดกลมหน้าจาน 2 ด้าน 300*200 1 ตัวและอีก 5 รายการ  งานซ่อมบำรุง   7 ธ.ค. 59 - 7 ธ.ค. 59   7 ธ.ค. 59   8 ธ.ค. 59   19 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
412  126/60  ถุงดำขนาด 33*40 นิ้ว 30 กระสอบ และอีก 2 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   7 ธ.ค. 59 - 7 ธ.ค. 59   12 ธ.ค. 59   19 ธ.ค. 59   19 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
413  125/60  ท่อพีวีซี ขนาด 4 หุน 10 ท่อน และอีก 3 รายการ (นางสาวนราวดี สิงเกื้อ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   7 ธ.ค. 59 - 7 ธ.ค. 59   12 ธ.ค. 59   13 ธ.ค. 59   15 ธ.ค. 59 16 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 59
414  124/60  ประทัด 100 นัด (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   7 ธ.ค. 59 - 20 ธ.ค. 59   20 ธ.ค. 59   21 ธ.ค. 59   22 ธ.ค. 59
415  122/60  คอนกรีตผสมเสร็จ 8 คิว และอีก 3 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   7 ธ.ค. 59 - 7 ธ.ค. 59   12 ธ.ค. 59   13 ธ.ค. 59   15 ธ.ค. 59 16 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
416  121/60  ถังน้ำถังใหญ่ 200 ลิตร 50 ถัง (นายชัชวาลย์ แสนพินิจผู้ขอใช้)  งานปะปา   7 ธ.ค. 59 - 7 ธ.ค. 59   8 ธ.ค. 59   19 ธ.ค. 59   19 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
417  112/60  ป้ายไวนิล ร 10 3.65* 2.42 23 ป้ายและอีก 2 รายการ(จีรศักดิ์ )  งานบริหารทั่วไป   6 ธ.ค. 59 - 6 ธ.ค. 59   7 ธ.ค. 59   7 ธ.ค. 59   7 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
418  080/60  ก้อนหอมดับกลิ่น (เกรส) สีม่วง 6 โหล สเปรย์ปรับอากาศ (เกรส)สีม่วง 6 โหล และอีก 20 รายการ (สิริทิพย์)  งานขุดพักอาศัย   2 ธ.ค. 59 - 2 ธ.ค. 59   6 ธ.ค. 59   19 ธ.ค. 59   19 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
419  118/60  ปั้มน้ำพัดลมไอน้ำ 12 ตัว MODRL - HJ - 941 V=220V-240V F = 50 HZ POWER=16W MEX=3.50 ม. (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   2 ธ.ค. 59      
420  117/60  หัวฉีดชำระ 20 ชุด และอีก 9 รายการ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   2 ธ.ค. 59 - 2 ธ.ค. 59   22 ธ.ค. 59   11 ม.ค. 60   11 ม.ค. 60 12 ม.ค. 60 1 ส.ค. 60
421  116/60  ลูกบิดประตูห้อง 90 อัน และอีก 3 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   2 ธ.ค. 59 - 2 ธ.ค. 59   22 ธ.ค. 59   27 ธ.ค. 59   27 ธ.ค. 59 27 ธ.ค. 59 6 ม.ค. 60
422  115/60  มอเตอร์คอยร้อย MOD-BL-1/2-P 50 HZ PH 6P -1/2 220V-3.8A แบบมีปีก 2 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   2 ธ.ค. 59 - 2 ธ.ค. 59   8 ธ.ค. 59   19 ธ.ค. 59   19 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
423  114/60  หลอด LED สั้น 10 w 2 กล่อง และอีก18 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   2 ธ.ค. 59 - 2 ธ.ค. 59   26 ธ.ค. 59   11 ม.ค. 60   11 ม.ค. 60 12 ม.ค. 60 13 ม.ค. 60
424  113/60  หลอดไส้ 400 w PHILIP (ขั้วแบบเกลียว)แบบใส 10 หลอด (นายกรกฏ ปางลิลาศ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   2 ธ.ค. 59 - 2 ธ.ค. 59   8 ธ.ค. 59   9 ธ.ค. 59   20 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59 23 ธ.ค. 59
425  112/60  หลอด LED 18 w 100 หลอด และอีก 2 รายการ (นายกรกฏ ปางลิลาศ)  งานไฟฟ้า   2 ธ.ค. 59 - 2 ธ.ค. 59   8 ธ.ค. 59   9 ธ.ค. 59   12 ธ.ค. 59 13 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
426  111/60  ชุดโคมเมทัลฮาไลต์ 400 w และอีก 2 รายการ (นายกรกฏ ปางลิลาศ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   2 ธ.ค. 59 - 2 ธ.ค. 59   8 ธ.ค. 59   9 ธ.ค. 59   12 ธ.ค. 59 13 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
427  110/60  สาย VFF 2X1.5 SQmm 2 ม้วน และอีก 5 รายการ (นายกรกฏ ปางลิลาศ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   2 ธ.ค. 59 - 2 ธ.ค. 59   8 ธ.ค. 59   9 ธ.ค. 59   12 ธ.ค. 59 13 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
428  109/60  ท่อเหล็ก 8 " PN 10 2 เส้น และอีก 2 รายการ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   2 ธ.ค. 59 - 2 ธ.ค. 59   6 ธ.ค. 59   19 ธ.ค. 59   19 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
429  108/60  ลวดสลิงขาว ขนาด 9 มม. ยาว 100 เมตร 1 ม้วน (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   2 ธ.ค. 59 - 2 ธ.ค. 59   15 ธ.ค. 59   20 ธ.ค. 59   20 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59 6 ม.ค. 60
430  107/60  นั่งร้าน 30 ชุด และอีก 5 รายการ (นายสุขสัยนต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   2 ธ.ค. 59 - 2 ธ.ค. 59   12 ธ.ค. 59   13 ธ.ค. 59   15 ธ.ค. 59 16 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
431  106/60  ไม้อัด 4 มม. ใส้แท้ 5 แผ่น (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   2 ธ.ค. 59 - 2 ธ.ค. 59   6 ธ.ค. 59   8 ธ.ค. 59   9 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
432  105/60  หลอด LED แบบสั้น 9 w 50 หลอด และอีก 2 รายการ (นายกรกฏ ปางลิลาศ ผู้ขอใช้)   ไฟฟ้า   2 ธ.ค. 59 - 2 ธ.ค. 59   26 ธ.ค. 59   28 ธ.ค. 59   29 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 59 6 ม.ค. 60
433  104/60  หลอดแสงจันทร์ 400 W PHILIP 20 หลอด และอีก 2 รายการ (กรกฏ ปางลิลาศ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   2 ธ.ค. 59 - 2 ธ.ค. 59   8 ธ.ค. 59   9 ธ.ค. 59   12 ธ.ค. 59 13 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
434  103/60  สบู่เหลวล้างมือ 12 ขวด และอีก 3รายการ (ดารุณี ศรีธรรมมา)  งานแม่บ้าน   2 ธ.ค. 59 - 2 ธ.ค. 59   7 ธ.ค. 59   7 ธ.ค. 59   7 ธ.ค. 59 8 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
435  079/60  วาล์วจ่ายเครื่องซักผ้า 1 ขุด และอีก 1 รายการ  งานไฟฟ้า   2 ธ.ค. 59 - 2 ธ.ค. 59   2 ธ.ค. 59   7 ธ.ค. 59   7 ธ.ค. 59 8 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
436  102/60  คริสมาสแดง 500 ถุง และอีก 11 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   1 ธ.ค. 59 - 6 ธ.ค. 59   7 ธ.ค. 59   7 ธ.ค. 59   7 ธ.ค. 59
437  101/60  ผงซักฟอก 30 โหล , น้ำยาล้างจาน 12 แกลลอน และอีก 21 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  แม่บ้าน   1 ธ.ค. 59 - 1 ธ.ค. 59   6 ธ.ค. 59   19 ธ.ค. 59   19 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
438  100/60  ป้ายไวนิล ขนาด 120*240 ซม. 4 ป้าย  จราจรและรักษาความปลอดภัย   1 ธ.ค. 59 - 1 ธ.ค. 59   2 ธ.ค. 59   3 ธ.ค. 59   6 ธ.ค. 59 6 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
439  099/60  น้ำมันสน 6 ปิ๊บ (นายสมบูล ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   1 ธ.ค. 59 - 1 ธ.ค. 59   1 ธ.ค. 59   7 ธ.ค. 59   7 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
440  098/60  น้ำยาแว๊กเคลือบอเนกประสงค์ 20 แกลลอน และอีก18 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  แม่บ้าน   29 พ.ย. 59 - 29 พ.ย. 59   7 ธ.ค. 59   8 ธ.ค. 59   9 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
441  097/60  กระดาษชำระแบบม้วน 12 โหล และอีก 7 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานบริการหอพักนิสิต   29 พ.ย. 59 - 29 พ.ย. 59   29 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59 1 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
442  068/60  แกลบดำ 2 คันรถ และอีก 3 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   29 พ.ย. 59 - 29 พ.ย. 59   29 พ.ย. 59   8 ธ.ค. 59   9 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
443  071/60  เชือกในล่อนเขียว 5 ม้วน และอีก 5 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   29 พ.ย. 59 - 29 พ.ย. 59   29 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59   2 ธ.ค. 59 2 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
444  096/60  ป้ายโครงการ ขนาด 3*5 นิ้ว 1 แผ่น (นางมยุรึ ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   28 พ.ย. 59 - 28 พ.ย. 59   29 พ.ย. 59   2 ธ.ค. 59   2 ธ.ค. 59 2 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
445  069/60  จอบ+ด้าม 50 เล่ม เสียม +ด้าม 50 เล่ม และอีก 10 รายการ (มยุรี ชาวดอน)  งานภมิทัศน์   28 พ.ย. 59 - 28 พ.ย. 59   2 ธ.ค. 59   2 ธ.ค. 59   2 ธ.ค. 59 2 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
446  073/60  EPSON BK 664 BLACK 1 กล่อง และอีก 3 รายการ (อรวรรณ โสสีทา (ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   28 พ.ย. 59 - 28 พ.ย. 59   29 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59 1 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
447  070/60  ไม้กวาดทางมะพร้าว 100 ด้าม , ไม้กวาดมือเสือ 100 ด้าม และอีก 11 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน (ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   28 พ.ย. 59 - 28 พ.ย. 59   29 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59   2 ธ.ค. 59 2 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
448  095/60  กล่องเก็บผ้าสีขาว 12 ชุด (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  แม่บ้าน   25 พ.ย. 59 - 25 พ.ย. 59   6 ธ.ค. 59   19 ธ.ค. 59   19 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
449  094/60  เกย์วัดถังแก๊ส 1 ชุด , เกย์วัดถังออกซิเจน 1 ชุด (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   25 พ.ย. 59 - 25 พ.ย. 59   7 ธ.ค. 59   8 ธ.ค. 59   9 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
450  034/60  ป้ายจุดจอดรถบัณฑิต 10 ป้าย และอีก 5 รายการ (สมบูล ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   25 พ.ย. 59 - 25 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59   7 ธ.ค. 59   7 ธ.ค. 59 8 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
451  092/60  เมทัลฮาไลท์ 400 w 12 โคม , สวิตท์ 1 กล่อง แลละอีก9 รายการ (สมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  สถานีไฟฟ้าย่อย   25 พ.ย. 59 - 25 พ.ย. 59   7 ธ.ค. 59   8 ธ.ค. 59   9 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
452  090/60  วาล์วน้ำ 6 หุน 20 ตัว และอีก3 รายการ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   25 พ.ย. 59 - 25 พ.ย. 59   7 ธ.ค. 59   8 ธ.ค. 59   9 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
453  089/60  ต่อตรง 1 นิ้ว 15 ตัว , ต่อตรง 2 นิ้ว 15 ตัว และอีก 11 รายการ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   25 พ.ย. 59 - 25 พ.ย. 59   7 ธ.ค. 59   8 ธ.ค. 59   9 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
454  088/60  ท่อ PVC 4 หุน 5 เส้น และอีก 12 รายการ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   25 พ.ย. 59 - 25 พ.ย. 59   7 ธ.ค. 59   8 ธ.ค. 59   9 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
455  087/60  น้ำมันเครื่องเบนซิน 2 จังหวะ (ฝาเขียว) 12 กระปุก และอีก 10 รายการ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   25 พ.ย. 59 - 25 พ.ย. 59   7 ธ.ค. 59   8 ธ.ค. 59   9 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
456  086/60  ไม้กวาดมือเสือ 90 ด้าม , ไม้กวาดทางมะพร้าว 90 ด้าม และอีก 11 รายการ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   25 พ.ย. 59 - 25 พ.ย. 59   7 ธ.ค. 59   8 ธ.ค. 59   9 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
457  085/60  จัดทำเล่มหนังสือพรรณไม้ (ปกแข็ง) 20 เล่ม (มยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   25 พ.ย. 59 - 25 พ.ย. 59   29 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59   2 ธ.ค. 59 2 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
458  083/60  สเตอหน้ารถ WAVE 100 5 ตัว , สเตอรหลัง WAVE 100 5 ตัว และอีก7 รายการ (นายคมกริช วงศ์ธานี ผู้ขอ)  งานซ่อมบำรุง   25 พ.ย. 59 - 6 ม.ค. 60   6 ม.ค. 60    
459  084/60  โชแน็ค 6 กระป๋อง , จาระบี 3 กระป๋อง และอีก 7 รายการ (คมกริช วงศ์ธานี ผู้ขอใช้)  ซ่อมบำรุง   25 พ.ย. 59 - 25 พ.ย. 59   1 ธ.ค. 59   19 ธ.ค. 59   20 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
460  082/60  เครื่องรีดผ้า (เตารีด) 3 ตัว (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอ)  แม่บ้าน   25 พ.ย. 59 - 20 ธ.ค. 59   12 ธ.ค. 59   19 ธ.ค. 59   19 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
461  081/60  สีน้ำพลาสติกสีขาว 8 ปิ๊บ, สีน้ำพลาสติกสีเหลือง 8 ปิ๊บ (นายสมบูล ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   24 พ.ย. 59 - 24 พ.ย. 59   25 พ.ย. 59   25 พ.ย. 59   25 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 2 ธ.ค. 59
462  074/60  หัวฉีดชำระ 80 ชุด ,ฝักบัวอาบน้ำ และอีก 65 รายการ (นายชัชวาย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   24 พ.ย. 59 - 24 พ.ย. 59   25 พ.ย. 59   28 พ.ย. 59   28 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 21 ธ.ค. 59
463  075/60  Ubiguiti Nanostaion Loco M 5 Access Point 3 9y; c]tvud 8 รายการ  งานซ่อมบำรุง   24 พ.ย. 59 - 24 พ.ย. 59   25 พ.ย. 59   29 พ.ย. 59   29 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 2 ธ.ค. 59
464  072/60  น้ำมัน 1 ปิ้ป (สุขสันต์ พิทา  งานซ่อมบำรุง   23 พ.ย. 59 - 23 พ.ย. 59       25 พ.ย. 59
465  035/60  หมวกจราจร 13 ใบ , ลูกแม๊ก Staples 5 กล่อง  จราจรและรักษาความปลอดภัย   22 พ.ย. 59 - 22 พ.ย. 59   23 พ.ย. 59   28 พ.ย. 59   28 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 9 ธ.ค. 59
466  066/60  สายช่วยยกของหนัก 9 อัน และอีก3 รายการ (นายรุ่งศักดิ์ อินทะโภคา ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   29 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59   9 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
467  065/60  พัดลมโคจรขนาด 16" 10เครื่อง (นางสาวสิรินทัพย์ พันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  อาคารชุดพักอาศัย   21 พ.ย. 59 - 28 พ.ย. 59   29 พ.ย. 59    
468  064/60  หัวเอ็ดตัดหญ้า 3 หัว ,เอ็นตัดหญ้า 5ม้วน และอีก 6 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   29 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59   2 ธ.ค. 59 2 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
469  063/60  ข้อต่อพีอี 2"เกลียวนอก4ตัว ,ข้อต่อพีอี 1/2 นิ้วเกลียวใน 4ตัว และอีก9 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน (ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   24 พ.ย. 59   25 พ.ย. 59   25 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 9 ธ.ค. 59
470  062/60  ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 5กระสอบ ,ปุ๋ย 15-15-15 5กระสอบ ,ไม้ยูคา หน้า 3 100 ลำ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   29 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59   2 ธ.ค. 59 2 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
471  061/60  HDD 500 GB SATA-3 Western Blue (32MB) 3ลูก ,HDD 500 GB SATA-2 Seagate 3 ลูก (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   24 พ.ย. 59   28 พ.ย. 59   28 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 2 ธ.ค. 59
472  060/60  กรรไกรตัดแต่งกิ่งปาล์ม 5 ด้าม , กรรไกรชักดด้ามยาว 3 ด้าม น๊อต เบอร์ 4 2 กก. (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   25 พ.ย. 59   28 พ.ย. 59   28 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 9 ธ.ค. 59
473  059/60  ข้องอ 2" 20 ตัว ,ข้อต่อ 2" 10 ตัว ,ใบหินเจีย 6 ใบ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   29 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59   2 ธ.ค. 59 2 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
474  058/60  ตอกมัดข้าว 20 กำ ,กระสอบ 60 ใบ ,เกี่ยว 30 เล่ม (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   24 พ.ย. 59   25 พ.ย. 59   25 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 2 ธ.ค. 59
475  057/60  สีสเปรย์ สีแดง 5 กระป๋อง , สีสเปรย์ สีขาว 5 กระป๋อง (นายภราดร สาตร์พรหม ผู้ขอใช้)  ผังแม่บท   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   29 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59 1 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
476  056/60  เครื่องทองน้อย 1 ชุด , พานดอกไม้ใส่โต๊ะหมู่ 7 พาน (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   29 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59   2 ธ.ค. 59 2 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
477  055/60  คอมเพรสเซอร์ NH 41 220 V 1ตัว, เปลี่ยนถังออกซิเจนเล็ก 2 ถัง (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   29 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59 1 ธ.ค. 59 2 ธ.ค. 59
478  054/60  ขอใช้ตรายาง 9 อัน (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  แม่บ้าน   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   21 ธ.ค. 59   11 ม.ค. 60   11 ม.ค. 60 12 ม.ค. 60 1 ส.ค. 60
479  053/60  แหรก 7 ช่อง วางสาย 4 เส้น+ถ้วย 8 ชุด,ปุ๊กเหล็ก 4 หุน 30ตัว,ลวดกลมอลูเนียม ขนาด 1 หุน 60เมตร (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  สถานีไฟฟ้าย่อย   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   24 พ.ย. 59   25 พ.ย. 59   25 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 2 ธ.ค. 59
480  052/60  น้ำยา R 22 20 กก. , น๊อตสแตนเลส 3 หุน 11/2"20 ตัว , ลูกปืนพัดลมไอน้ำ HCH 6203 2 RS10 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   29 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59 1 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
481  051/60  ผ้าขาว 50 ม้วน , ผ้าดำ 50 ม้วน , ผ้าขาวยืด 5 ม้วน (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  แม่บ้าน   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   23 พ.ย. 59   28 พ.ย. 59   28 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 9 ธ.ค. 59
482  050/60  ฝาชักโครก 1 อัน (นางสาวสิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  อาคารชุดพักอาศัย   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   23 พ.ย. 59   28 พ.ย. 59   28 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 21 ธ.ค. 59
483  049/60  กุญแจล็อคสายยู 2 โหล (นางสาวสิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ)  อาคารชุดพักอาศัย   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   29 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59   1 ธ.ค. 59 1 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
484  047/60  ไม้ยูคาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว 100 ต้น , สีน้ำมันขาว (ขนาด 3.3 ลิตร) 4 แกลลอน และอีก 10รายการ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   24 พ.ย. 59   25 พ.ย. 59   25 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 9 ธ.ค. 59
485  046/60  เหล็กฉาก 2 " 6 มม.*6.00 ม. 20 เส้น , เหล็ก 3 หุนเต็ม 20 เส้น (นายสุขสันต์ พิทา (ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   29 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59   2 ธ.ค. 59 2 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
486  045/60  เข็มขัดนิรภัย 10 เส้น (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   29 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59   2 ธ.ค. 59 2 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
487  044/60  ตะแกรงฉีกแบบถี่ ขนาด 120"*240" 5 แผ่น (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   25 พ.ย. 59   29 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59 30 พ.ย. 59 9 ธ.ค. 59
488  043/60  กระจก (สำหรับแต่งตัว) 1 บาน , ราวแขวนผ้าอลูมิเนียม อย่างดี 2 อัน(นายรุ่งศักดิ์ อินทะโภคา ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   6 ธ.ค. 59   19 ธ.ค. 59   19 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
489  042/60  ไม้อัดภูเขา A 15 มิลลิเมตร 5 แผ่น , ไม้ 1 1/2*3"*3"เมตร 14ตัว และอีก13 รายการ(นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   21 พ.ย. 59 - 24 พ.ย. 59   24 พ.ย. 59    
490  040/60  กระเบื้องปูพื้น ขนาด 12"*12" 30 ตร.ม ,ปูนกาวจระเข้ 15 ถุง, กาวยาแนว 8 ถุง (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   29 พ.ย. 59   30 พ.ย. 59   2 ธ.ค. 59 2 ธ.ค. 59 9 ธ.ค. 59
491  033/60  ลวดเชื่อม 2.6 โกเบ 2 ลัง , ลวดเชื่อม 3.2 โกเบ 8 กล่อง และอีก 57 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   23 พ.ย. 59   28 พ.ย. 59   28 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 9 ธ.ค. 59
492  048/60  ปากกาน้ำเงิน 500 ด้าม ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน และอีก 7 รายการ  งานบริหารทั่วไป   21 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59   23 พ.ย. 59   28 พ.ย. 59   28 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 9 ธ.ค. 59
493  039/60  ไม้อักสัก ภูเขา 1.22* 2.44 6 เมตร 50 แผ่น และอีก 10 รายการ ด่วน(เวทีอาคารพละ  งานซ่อมบำรุง   18 พ.ย. 59 - 18 พ.ย. 59   18 พ.ย. 59   11 ม.ค. 60   11 ม.ค. 60 12 ม.ค. 60 3 ก.พ. 60
494  038/60  เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 120 บาร์ 1 เครื่อง  งานจัดการขยะและของเสีย   16 พ.ย. 59 - 16 พ.ย. 59   23 พ.ย. 59    
495  037/60  สีน้ำพลาสติก 2 ถัง  งานซ่อมบำรุง   16 พ.ย. 59 - 16 พ.ย. 59   17 พ.ย. 59   28 พ.ย. 59   28 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 9 ธ.ค. 59
496  036/60  ข้องอ เหล็ก 6 นี้ว และอีก 8 รายการ  โรงผลิต   16 พ.ย. 59 - 16 พ.ย. 59   16 พ.ย. 59   23 พ.ย. 59   23 พ.ย. 59 25 พ.ย. 59 16 พ.ย. 59
497  033/60  ลวดเชื่อม โกเบ 2.6 2 ลัง /ลวดเชื่อม 3.2 โเบ 8 กล่อง และอีก 57 รายการ  งานซ่อมบำรุง   11 พ.ย. 59 - 20 ธ.ค. 59      
498  031/60  ไม้กวาดหยักไย่ 30 ด้าม  งานแม่บ้าน   11 พ.ย. 59 - 11 พ.ย. 59   18 พ.ย. 59   23 พ.ย. 59   25 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 2 ธ.ค. 59
499  029/60  RG 6 3 in 1*3 หลอด Betten LED 6 แท่ง 3 รายการ  งานโสต   11 พ.ย. 59 - 11 พ.ย. 59   24 พ.ย. 59   28 พ.ย. 59   28 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 9 ธ.ค. 59
500  029/60  RG 6 3 in 1*3 หลอด Betten LED 6 แท่ง 3 รายการ  งานโสต   11 พ.ย. 59      
501  030/60  เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ตัว และอีก 2 รายการ  งานปรับอากาศ   11 พ.ย. 59 - 11 พ.ย. 59   26 ธ.ค. 59   26 ธ.ค. 59   11 ม.ค. 60 12 ม.ค. 60 1 ส.ค. 60
502  032/60  เหล็กฉาก 1 1/4 * 1 1/4 2 เส้น / เหล็กกล่อง 11/4 *1 1/4 20 เส้น และอีก 12 รายการ  งานซ่อมบำรุง   11 พ.ย. 59 - 11 พ.ย. 59   23 พ.ย. 59   24 พ.ย. 59   25 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 10 เม.ย. 60
503  027/60  ยางรถจักยาน 24*17 4 เส้น และอีก 3 รายการ  งานซ่อมบำรุง   11 พ.ย. 59 - 11 พ.ย. 59   11 พ.ย. 59   25 พ.ย. 59   25 พ.ย. 59 25 พ.ย. 59 18 พ.ค. 60
504  028/60  หางปลาทองแดง เบอร์ 240/185/150/120/95/70/50/25/16/10/6 อย่างละ 20 ตัว (สมศักดิ์ โฉมสุภาพ)  งานไฟฟ้า(สถานีไฟฟ้าย่อย)   11 พ.ย. 59 - 11 พ.ย. 59   15 พ.ย. 59   17 พ.ย. 59   18 พ.ย. 59