หนังสือทั้งหมด

สถานะหนังสือจะแบ่งออกเป็น 3 สี ด้วยกัน
1. สีส้ม : อยู่ในระหว่างดำเนินการ 2. สีเขียว : เส็จสิ้นขบวนการ 3. สีแดง : รอการตรวจสอบ
**ถ้า พัสดุ ขึ้นเป็นสถานะ สีเขียว สามารถมาติดต่อรับของได้เลย
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ รับสืบราคา ตรวจสอบงบฯ ตรวจสอบเอกสาร(ผช.ผอ) ผอ.กองอาคารฯ ผู้ช่วยอธิการบดี เสร็จสิ้นุ
1  204/61  หลอดไฟฟ้า LED T8 ขนาด 9 วัตต์ แสงขาว 200 หลอด และอีก 4 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   19 ม.ค. 61      
2  R104/61  รถกระเช้าไฟฟ้า 81-1120 เนื่องจากถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง นิำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้ายตามระยะเวลาการใช้งานและไส้กรองโซล่า เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูกน้ำมันเครื่อง 12 ลิตร  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 ม.ค. 61      
3  203/61  ลูกปืน 17*35*10 2 ตลับ และอีก 1 รายการ (นางสาวนราวดี สิงเกื้อ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   18 ม.ค. 61      
4  202/61  ธงชาติไทย ขนาด 6*9 เมตร 2 ผืน (นางสาวนราวดี สิงเกื้อ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   18 ม.ค. 61      
5  R103/61  ลูกปืนมอเตอร์สำนัก B แตก 2 ตัว มีเสียงดังเวลาเดินเครื่อง เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อลูกปืนมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 ม.ค. 61      
6  R102/61  รถอีแต๋น เนื่องจากเบรคไม่อยู่ กระบอกเบรคด้านหลังซ้ายและขวารั่วและน้ำมันเฟืองท้ายรั่ว ซัลเพลาขาด เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ กระบอกเบรคหลัง 2 ตัว และซัลเพลาข้าง 2 ตัว มาแทนของเก่าที่ชำรุด (นายธีรพงศ์ นวลฉว  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 ม.ค. 61      
7  R101/61  รถดับเพลิง 81-7345 เนื่องจากเตเปอร์รัดท่อส่งน้ำแตกจำนวน 3 คู้ ทำให้น้ำรั่วออกจากท่อส่งน้ำ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อเตเปอร์รัดท่อสั่งน้ำ จำนวน 3 คู่และน็อต ยึด 9 ตัว เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นา  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 ม.ค. 61      
8  R100/61  รถยนต์หกล้อ ทะเบียน 08-9201 เบรคแตกทั้ง 2 ล้อ เนื่องจาก 6 ล้อเบรคหลังด้านซ้ายและขวายางรั่วกระบอกเบรคหลังแตก ทำให้รถเบรคไม่อยู่เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจเช็ค แ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 ม.ค. 61      
9  R099/61  ทะเบียน 81-1120 รถกระเช้าไฟฟ้าเนื่องจากยางรถหกล้อ ด้านหน้า 2 ข้างเสื่อมสภาพการใช้งานและยางรั่วทำให้รถไม่สามารถใช้งานได้ปกติ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าเปลี่ยนยาง 2 ล้อหน้ากับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 ม.ค. 61      
10  R098/61  ทะเบียน ฆข-90 รถอีแต๋น เนื่องจากเบรคล้อหลังด้านซ้ายและขวารั่วกระบอกเบรคด้านหลังซัลแตก 2 ตัว เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ กระบอกเบรคหลังจำนวน 2 ตัว เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายหารเดช พรมชาติ ผู้แ  ซ่อมบำรุง (เครื่องยนต์)   18 ม.ค. 61      
11  R097/61  ทะเบียน นข-157 เนื่องจากรถเข้าเกียร์ไม่ได้ แม่ปั้มคลัช ตัวบนรั่วและรถเบรคไม่อยู่ แม่ปั้มเบรครั่ว และถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรอง เห็นควรอนุมัติ แม่ปั้มคลัช 1 ตัว แม่ปั้มเบรค 1 ตัว น้ำมันเค  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 ม.ค. 61      
12  R096/61  รถยนต์ 5655 รถยางรั่วเนื่องจากยางรั่วล้อหลังด้านขวารถเหยียบตะปู ทำให้รถยางรั่วใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าปะยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการปะยางจำนวน 1 ล้อ เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นายส  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   17 ม.ค. 61 - 18 ม.ค. 61      
13  R095/61  รถดับเพลิง 81-7345 เนื่องจากเตเปอร์รัดท่อส่งน้ำแตกชำรุดจำนวน 3 คู่ ทำให้น้ำรั่วออกจากท่อส่งน้ำจำนวน 3 คู่และน็อตยึดจำนวน 9 ตัว เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายสมศักดิ์ เหล่านุกูล ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   17 ม.ค. 61      
14  201/61  สายน้ำมันไฮดรอริค 1 เส้น (นายสันติ สิงห์แก้ว ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   17 ม.ค. 61 - 18 ม.ค. 61      
15  200/61  คอมเพรสเซอร์รุ่น ZR 49-380 V 1 ตัว และอีก 2 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   17 ม.ค. 61 - 18 ม.ค. 61      
16  199/61  ป้ายไวนิล 2 ป้าย (นายสมบูล รัชโพธิ์ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   17 ม.ค. 61 - 18 ม.ค. 61      
17  198/61  ตรายางชื่อ - สกุล ตำแหน่งงาน 3 อัน และอีก 1 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   17 ม.ค. 61      
18  197/61  อิเล็กเตอร์สวิต 3 ระบบ 5 ตัว และอีก 2 รายการ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   17 ม.ค. 61      
19  196/61  ใบพัดกงกะรอก ขนาด 6*9 6 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   17 ม.ค. 61      
20  195/61  แคปปิ้งแบบใช้น๊อตล็อกมียางรองเวลาลูกยางชำรุดสามารถเปลี่ยนได้ 1 ตัว (นายสุวรรณ์ ศรีทองบูรณ์ ผู้ขอใช้)  โรงผลิตน้ำปะปา   17 ม.ค. 61      
21  194/61  โซ่เลื่อยยนต์ ขนาด 11.5 นิ้ว 2 ชุด และอีก 1 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   12 ม.ค. 61      
22  193/61  กรวยยาง 100 อัน (นายสมบูล รัชโพธิ์ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   11 ม.ค. 61 - 18 ม.ค. 61      
23  192/61  ตรายาง 4 อัน (นางสาวศรัณย์ภัทร์ ชิณสงคราม ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   11 ม.ค. 61      
24  187/61  คอมเพรสเซอร์แอร์ PH 31 1 ตัว (นางสาวสิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   11 ม.ค. 61 - 18 ม.ค. 61      
25  186/61  ตรายาง 3 ชิ้น (นางสุภาดา คำผัน ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   11 ม.ค. 61 - 12 ม.ค. 61      
26  185/61  ท่อPVC 2"*13.5 ท่อน้ำไทย 45 เส้น และอีก 35 รายการ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   11 ม.ค. 61      
27  184/61  มิเตอร์น้ำประปา 1/2 4 ตัว (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   11 ม.ค. 61 - 12 ม.ค. 61      
28  183/61  เสาปูนสำเร็จ หน้า 6"*4.00 ม. เหล็กข้ออ้อยหัวโผ่ 3 ต้น และอีก 13 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   11 ม.ค. 61      
29  191/61  ปูนซีเมนต์ ปอร์ดแลนด์ 30 ถุง และอีก 2 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   11 ม.ค. 61 - 18 ม.ค. 61      
30  190/61  ลวดเชื่อม 2.6 โกเบ 2 ลัง และอีก 4 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   11 ม.ค. 61 - 18 ม.ค. 61      
31  189/61  เหล็กรางน้ำ 100*50*7.5มม.*6.00ม. 7 เส้น (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   11 ม.ค. 61 - 18 ม.ค. 61      
32  188/61  รถเข็นปูนล้อเดี่ยว (ล้อยาง) 3 คัน และอีก 6 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   11 ม.ค. 61 - 18 ม.ค. 61      
33  182/61  ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 80*200 2 อัน (นางสาวสิรินทัพย์ พันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   8 ม.ค. 61 - 12 ม.ค. 61      
34  181/61  กระเบื้องยาง หนา 3 มม. 10 กล่อง และอีก 1 รายการ (นางสาวสิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   8 ม.ค. 61      
35  180/61  เสาปูนสำเร็จ หน้า 6"*4.00 ม. เหล็กข้ออ้อยหัวโผ่ 3 ต้น และอีก 15 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   5 ม.ค. 61      
36  R094/61  รถกระเช้าไฟฟ้า 81-1120 เคนยกไม่ขึ้น เนื่องจากเครนยกไม่ขึ้นสาย PTO ทำให้ไม่สามารถเข้าเกียร์ฝากได้ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อสาย PTO 1 เส้น (ยาว 4.5 เมตร) เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (รายพิชิต อุรัน  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   5 ม.ค. 61 - 12 ม.ค. 61      
37  R093/61  รถอีแต๋น เนื่องเวลาเข้าเกียร์มีเสียงดัง ลูกปืนคลัชแตก เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อลูกปืนคลัช 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายธีรพงศ์ นวลฉวี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   5 ม.ค. 61      
38  R092/61  รถดับเพลิง 81-9498 เนื่องจากเพลาปั้มน้ำ P.T.0.ขาดจากข้อต่อ ทำให้เพลาปั้มน้ำไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำเพลาปั้มน้ำเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเปลี่ยนหัวเพลาปั้ม เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นา  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   3 ม.ค. 61 - 12 ม.ค. 61      
39  R091/61  รถขยะ 81-1967 รถเร่งไม่ขึ้น เนื่องจากไส้กรองโซล่าอุดตัน เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อไส้กรองโซล่า 1 ลูก และกรองดักน้ำจำนวน 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายไชยา จันทะเกตุ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   3 ม.ค. 61   9 ม.ค. 61    
40  R090/61  รถ 6 ล้อ 81-7326 เนื่องจากรถเข้าเกียร์ไม่ได้ ปั้ทคลัทตัวบนตัวล่างรั่ว และสั่งซื้อไส้กรองน้ำมันเครื่องมาเปลี่ยนพร้อมน้ำมันเครื่องถึงรอบการเปลี่ยนถ่าย เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อปั้มคัลทตัวบนและตัวล่าง จำนวน  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   3 ม.ค. 61   9 ม.ค. 61    
41  R089/61  รถแม็คโค เนื่องจากความร้อนขึ้นสูง หม้อน้ำรั่ว รถไม่สามารถใช้งานได้ เห็นควรให้สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ เพื่อเสนอราคาและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายภควัตร รัตนอิสระกุล ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   3 ม.ค. 61      
42  179/61  คีมตัดข้าง (คีมปากจระเข้) 1 ตัว และอีก 8 รายการ (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานโสตทัศนูปกรณ์   27 ธ.ค. 60 - 18 ม.ค. 61      
43  178/61  กล้องวงจรปิดแบบโดม Dahua HFW-1000SL 51 ตัว (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานโสตทัศนูปกรณ์   27 ธ.ค. 60 - 18 ม.ค. 61      
44  177/61  น้ำหมึกเครื่องปริ้น EPSON (สีดำ) 12 ขวด และอีก 3 รายการ (นางดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   27 ธ.ค. 60 - 8 ม.ค. 61   9 ม.ค. 61    
45  R088/61  ปั้มน้ำสนามหญ้า เขตพื้นที่ในเมือง หน้าแปลน น็อตยอยปั้มน้ำขาดชำรุดไม่สามารถใช้ปั้มน้ำได้ ขออนุมัติเปลี่ยนหน้าแปลนน็อตยอยปั้มน้ำบริเวณคอสะพานห้วยคะคาง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   22 ธ.ค. 60      
46  176/61  หัวกะโหลกดูดน้ำ ขนาด 4 นิ้ว เกลียวนอก 1 ตัว และอีก 1 รายการ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานโสตทัศนูปกรณ์   22 ธ.ค. 60      
47  175/61  ถุงผ้าใบคลุมตู้ลำโพงยามาฮ่า 10 ถุง และอีก 1 รายการ (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานโสตทัศนูปกรณ์   22 ธ.ค. 60 - 12 ม.ค. 61      
48  174/61  เหล็กกล่อง 1"*1"1.8 มิล*6.00 เมตร 180 เส้น และอีก 8 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   21 ธ.ค. 60 - 5 ม.ค. 61   10 ม.ค. 61    
49  R087/61  กข-9566 มค. เปลี่ยนยางทั้ง 4 เส้น เนื่องจากเสื่อมการใช้งาน 4 เส้น เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าเปลี่ยนกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเปลี่ยนยาง 4 เส้น (195/60R15) (นายวราวุฒิ โคช่วย ผู้แจ้งซ่อม  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   21 ธ.ค. 60      
50  R086/61  กข-9566 เปลี่ยนมอเตอร์กระจกฝังคนขับ เนื่องจากกระจกไฟฟ้าด้านคนขับไม่ทำงาน มอเตอร์กระจกไฟฟ้าชำรุด เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อมอเตอร์กระจกไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว เพื่อมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายวราวุฒิ โคช่วย  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   21 ธ.ค. 60      
51  173/61  สีน้ำมันเคลือบเงา สีขาว กัปตัน 8 แกลลอน และอีก 5 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา (ุผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   21 ธ.ค. 60 - 5 ม.ค. 61   10 ม.ค. 61    
52  172/61  หมึกพิมพ์ Epson - l220 สีดำ 2 ขวด และอีก 3 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  งานจัดการขยะและของเสีย   20 ธ.ค. 60 - 5 ม.ค. 61   9 ม.ค. 61    
53  171/61  หลอดไฟฟ้า LED T8 ขนาด 9 วัตต์ แสงขาว 200 หลอด (นาวงสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   20 ธ.ค. 60 - 8 ม.ค. 61   9 ม.ค. 61    
54  170/61  ป้ายไวนิลยิงโครง 120*240 CM 5 ป้าย และอีก 2 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   20 ธ.ค. 60      
55  169/61  โซ่ 10 ชุด (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   20 ธ.ค. 60   22 ธ.ค. 60    
56  168/61  สามทาง 4 หุน 12 ตัว และอีก 25 รายการ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   13 ธ.ค. 60 - 5 ม.ค. 61   9 ม.ค. 61    
57  167/61  สีน้ำอะคลีลิคทาภายนอกสีขาว ขนาด 17 ลิตร 2 ถัง และอรก 1 รายการ (นายประเสริฐ ชุ่มอภัย ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   13 ธ.ค. 60 - 13 ธ.ค. 60   15 ธ.ค. 60    
58  166/61  มิเตอร์ไฟฟ้า 5A 2 เฟส (มิซู) 1 ลูก และอีก 5 รายการ (นายปฎิวัติ ไชยสัตย์ ผู้ขอใช้)  งานผังแม่บท   13 ธ.ค. 60      
59  165/61  กาแฟ 2 แพค และอีก 3 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   13 ธ.ค. 60   12 ธ.ค. 60   18 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
60  163/61  หลอด Blue led 30 หลอด (นายมาโนช ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   9 ธ.ค. 60   12 ธ.ค. 60   18 ธ.ค. 60  
61  162/61  สีทองน้ำ ขนาด 3.7 ลิตร 4 แกลลอน (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   8 ธ.ค. 60   15 ธ.ค. 60   18 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
62  161/61  ไม้ 1"*2"*2.50 ม. 15 มัด และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   8 ธ.ค. 60   15 ธ.ค. 60   18 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
63  R085/61  เนื่องจากสายพานมอเตอร์เสาธงชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน และชุดสริงตัวดันลูกลอกชำรุด เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อลูกปืน 2 ตลับและสริงถังดันสายพาน 1 ตัว เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุุด (นายสุพัฒน์ รัตนมาลา ผ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   8 ธ.ค. 60 - 12 ม.ค. 61      
64  R084/61  เนื่องจากรถตู้ นข-162 เนื่องจากรถสตาร์ทไม่ติดแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งานและไฟสายพานาทามมิ่งโชว์ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ แบตเตอรี่ GS 100 1 ลูกและชุดสายพานทามมิ่ง 1 ชุด เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   8 ธ.ค. 60   9 ม.ค. 61    
65  R083/61  ปะยางรถหกล้อ 81-7847 เนื่องจากรถ 6 ล้อยางล้อหน้ารั่ว 1 ล้อ ทำให้รถใช้งานไม่ได้ เนื่องจากเหยียบตะปู เห็นควรนำรถเข้าปะยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการปะยางจำนวน 1 ล้อ เพื่อให้รถใช้งานได้ปกติ (น  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   8 ธ.ค. 60      
66  R082/61  เนื่องจากยางล้อหลังด้านซ้ายรั่วเหยียบเศษเหล็กทำให้รถใช้งานไม่ได้ เห็นควรนำรถเข้าปะยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินปะยาง 1 ล้อ เพื่อให้ใช้ได้ปกติ (นายสันติ สิงห์แก้ว ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   8 ธ.ค. 60   12 ธ.ค. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
67  R081/61  รถหกล้อ 81-7847 รถเร่งไม่ขึ้นกรองโซล่าตันและกรองอากาศเสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อไส้กรองโซล่า 1 ลูก และกรองอากาศ 1 ลูก (นายมนตรี เสนิราช ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   8 ธ.ค. 60   12 ธ.ค. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
68  R080/61  รถดับเพลิง 81-9498 เนื่องจากปั้มน้ำมันรถดับเพลิงลูกปืนแตกทำให้มีเสียงดัง เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อปั้มน้ำหน้าเครื่อง จำนวน 1 ตัว เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นางสาวจิราภรณ์ โคตรบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   8 ธ.ค. 60      
69  R079/61  รถแท็กเตอร์ฟอร์ดซิลกระบอกล้อหน้าด้านซ้ายแตกมีน้ำมันรั่วออกมาและโซ่ตัวดึงผ่านชำรุดไม่สมารถใช้งานได้ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายสันต  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   8 ธ.ค. 60 - 12 ม.ค. 61      
70  R078/61  81-5257 เนื่องจากหัวแหวนขาดชำรุด ทำให้ยึดน๊อตไม่ได้เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าประผุและรองแผ่นเสริมเซทซี เพื่อยึดโตงเตงใหม่ (นางสาวจิราภรณ์ โคตรบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   8 ธ.ค. 60      
71  R077/61  รถขยะ บม-8227 เนื่องจากรถขยะคันเล็กถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่องและกรองอากาศเสื่อมสภาพไส้โซล่าอุดตันเห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก ไส้กรองโซล่า 1 และกรองอ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   8 ธ.ค. 60   12 ธ.ค. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
72  R076/61  รถยนต์ฟอร์ด กข-8674 มค. ไฟหน้าขาด 2 หลอดทำให้ใช้งานไม่ได้เห็นควรอนุมัติ สั่งซื้อหลอดไฟ 12 v จำนวน 2 หลอด เพื่อนำมาเปลี่ยนของเก่าที่ชำรุด (นายสุพัฒน์ รัตนมาลา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   8 ธ.ค. 60   12 ธ.ค. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
73  160/61  กระดาษชำระแบบม้วน 200 ม้วน และอีก 2 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   8 ธ.ค. 60      
74  159/61  มิเตอร์ประปา ขนาด 4 หุน 2 ตัว (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   8 ธ.ค. 60   22 ธ.ค. 60    
75  158/61  สายยาง 4 หุน 2 ม้วน และอีก 3 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   8 ธ.ค. 60 - 12 ม.ค. 61      
76  157/61  ถ่าน AA Panasonic 5 กล่อง และอีก 14 รายการ (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานโสตทัศนูปกรณ์   8 ธ.ค. 60   8 ธ.ค. 60    
77  156/61  ป้ายแจ้งจุดตัดหญ้าขนาด 100*500 m (ตัดหญ้าบริเวณนี้โปรดระมัดระวัง) 10 ป้าย (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   8 ธ.ค. 60   8 ธ.ค. 60    
78  155/61  ประตูไม้อัดสักขนาด 90*200 4 บาน (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60    
79  154/61  ธงชาติ ขนาด 80*120ซม. 100 ผืน และอีก 2 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   7 ธ.ค. 60   8 ธ.ค. 60   22 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
80  153/61  แผ่นพลาสวูด 1.20*2.44ม.*6 มม. 10 แผ่น (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60    
81  152/61  รีเรย์ 30A 240 VAC, 10A30VDC, 30A 240 VAC, 20A 30 VDC 4 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
82  151/61  น้ำยาทำความสะอาด ห้องน้ำ(กัดสนิม) 20 แกลลอน (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60   21 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
83  150/61  ผ้าสีเหลืองดอกคูณ 4 ม้วน และอีก 6 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60   22 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
84  149/61  ถุงดำ 30*40 750 แพ็ค (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60  
85  148/61  น้ำยาถูพื้นประจำวัน 100 แกลลอน และอีก 1 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60   8 ม.ค. 61  
86  147/61  มะกรูด 500 บาท และอีก 3 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60   22 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
87  146/61  ก๊อกอ่างล้างหน้า 100 ตัว และอีก 8 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   7 ธ.ค. 60   13 ธ.ค. 60    
88  145/61  เบรกเกอร์ 2P 30A 50 ตัว และอีก 8 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   7 ธ.ค. 60   13 ธ.ค. 60    
89  144/61  บอลวาล์ว PVC1" 20 ตัว และอีก 18 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   7 ธ.ค. 60   13 ธ.ค. 60    
90  143/61  แท่งกราวด์ (หลักดิน) ทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.*ยาว 2.40 ม. 1 เส้น (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
91  142/61  เฟื้องฟ้าสีม่วง 200 กระถาง (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60    
92  140/61  เบรกเกอร์ 2P30A 10 ตัว และอีก 1 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
93  139/61  รอกโซ่มือสาว น้ำหนัก 200 กก. 2 ตัว และอีก 2 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60    
94  138/61  สีตีเส้นจราจร สีฟ้า 40 แกลลอน และอีก 4 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   7 ธ.ค. 60   8 ธ.ค. 60    
95  137/61  ป้ายไวนิล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพวรากูร รัชกาลที่ 10 แนวตั้ง ขนาดสูง 365 ซม.*กว้าง244ซม. 2 ป้าย และอีก 3 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60   22 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
96  136/61  หลอดเมทัลฮาไลน์ 400w 20 หลอด และอีก 4 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60    
97  135/61  ประทัดแบบพวงยาว 20 กล่อง (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
98  134/61  แผ่นพลาสวูด 1.20*2.44ม.*6 มม. 10 แผ่น (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   7 ธ.ค. 60   13 ธ.ค. 60    
99  133/61  ไม้กวาดทางมะพร้าว 100 ด้าม (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60    
100  132/61  ไม้อัดตราภูเขา 6 มม. 110 แผ่น และอีก 25 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   7 ธ.ค. 60      
101  131/61  คอมเพรสเซอร์ ZR 125 1 ตัว และอีก 1 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   7 ธ.ค. 60      
102  130/61  สายNYY1*10SQMM 1000 เมตร และอีก 7 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   7 ธ.ค. 60   8 ธ.ค. 60    
103  129/61  ถ่านเครื่องจิ๊กซอร์มากีต้า 5 ชุด และอีก 3 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60    
104  128/61  หลอด LED 18W (ยาว) 20 หลอด และอีก 4 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   7 ธ.ค. 60   13 ธ.ค. 60    
105  127/61  สีเหลือง (สีน้ำมัน) 32 กระป๋อง และอีก 3 รายการ (นายสมบูล รัชโพธิ์ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60   22 ธ.ค. 60  
106  R073/61  รถยนต์ บล-5655 เนื่องจากรถกระบะสตาร์ด้างานโสตฯ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อไส้กรองน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายสุนทร ไชยโสดา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   22 พ.ย. 60   12 ธ.ค. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
107  R072/61  แม็คโค คูโบต้า เนื่องจากชัลน้ำมันไฮดรอลิค รถแม็คโครั่วมีน้ำมันไฮดรอลิคไหลออกเวลาใช้งาน ทำให้รถไม่อยู่ในสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัติให้สถานประกอบการคูโบต้าเข้าตรวจสอบและเสนอราคาเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (น  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   22 พ.ย. 60   12 ธ.ค. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
108  125/61  กระสอบใส่ข้าว 50 ใบ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   21 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60   28 พ.ย. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
109  124/61  กระดาษDOUBLE A4 80 g 100 กล่อง และอีก 7 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   21 พ.ย. 60   13 ธ.ค. 60    
110  123/61  กลอนประตูห้องน้ำอลูมิเนียม 6" 40 กล่อง และอีก 3 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   21 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60   28 พ.ย. 60    
111  122/61  สายไฟ VFF 2*2.5 SQMM.(100/ม้วน) 3 ม้วน และอีก 8 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   21 พ.ย. 60   13 ธ.ค. 60    
112  122/61  สายไฟ VFF 2*2.5 SQMM.(100/ม้วน) 3 ม้วน และอีก 8 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   21 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60   13 ธ.ค. 60    
113  121/61  คูลเลอร์น้ำเย็น 2 ถัง (นางสาวศรัณย์ภัทร์ ชิณสงคราม ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   20 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
114  120/61  RAM 8 GB hp AII TN ONE 200 PC Series รุ่น 200-54201 2 อัน (นางสาวศรัณย์ภัทร์ ชิณสงคราม ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   20 พ.ย. 60      
115  119/61  ไข่ไก่ขนาดเบอร์ 3 145 แผง (เงินโครงการ) (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  งานจัดการขยะและของเสีย   20 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60    
116  118/61  ป้ายโครงการขนาด 3*5 m 1 ป้าย และอีก 1 รายการ (เงินโครงการ) (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   20 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
117  117/61  สีขาว (สีน้ำมัน) 60 กป. และอีก 5 รายการ (นายสมบูล รัชโพธิ์ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   15 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
118  116/61  ไวนิล Bunmsu001 ขนาด 245*365 ซม. 1 แผ่น และอีก 16 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   15 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60    
119  115/61  แผ่นพลาสวู๊ด 10 มม. 10 แผ่น (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   15 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60   8 ม.ค. 61  
120  114/61  อิโบ 4" (ปลอกเขียว) 2 ตัว และอีก 1 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   15 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
121  113/61  แม็กเนติก 3P-30A-220V 40 ตัว และอีก 2 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   15 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60   21 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
122  112/61  หลอดไฟฟ้า LED BULB ขนาด 7 วัตต์ แสงขาว 300 หลอด และอีก 1 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   15 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60    
123  111/61  ไม้ยูคาหน้า 5*6 " 30 ลำ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   15 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
124  110/61  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว 1 แผ่น (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   15 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60    
125  109/61  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ Big cleaing Day 1 แผ่น (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   15 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60    
126  108/61  น้ำยาเช็ดกระจก 12 แกลลอน (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   15 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
127  107/61  Mercry(ll)sufate 100 g 1 ขวด และอีก 10 รายการ (นางสาวศิริลักษณ์ ไชยสงเมือง ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   15 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60    
128  R071/61  กบ-9566 เนื่องจากรถถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง ท่อยางน้ำฉีดกระจกแตก มอเตอร์กระจกไฟฟ้าชำรุดและหม้อน้ำรั่ว เห็นควรอนุมัติสั่งซื้ออะไหล่ เพื่อมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายวราวุฒิ โกช่ว  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   14 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60   22 ธ.ค. 60  
129  R070/61  ระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากฐานยึดแกนปั้มขาดและแตกทำให้เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ เห็นควรอนุมัตินำเครื่องเติมอากาศเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายวชัระ อุ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   14 พ.ย. 60      
130  R069/61  ปั้มน้ำขนาด 3 แรง เนื่องจากขดลวดมอเตอร์ไหม้มีสีดำ จึงทำให้ใช้งานไม่ได้ต้องทำการส่งร้านผู้ประกอบการเพื่อทำการซ่อมมอเตอร์ใหม่ (นางมยุรี ชาวดอย ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   14 พ.ย. 60 - 13 ธ.ค. 60   25 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61  
131  R068/61  ได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามอเตอร์ทำงานหนักจนเกิดการไหม้จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานได้จำเป็นต้องส่งเข้าร้านผู้ประกอบการเพื่อทำการซ่อมมอเตอร์ใหม่ (นายสุวรรณ์ ศรีทองบูรณ์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   14 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60   4 ธ.ค. 60    
132  R067/61  81-7345 ปั้มลูกปืนเกียร์ฝาก เนื่องจากลูกปืนปั้มเกียร์ฝากแตกมีเสียงดังเวลาปั้มน้ำ เห็นควรอนุมัติสั้งซื้อลูกปืนเกียร์ฝากจำนวน 4 ตัว และปะเกน1แผ่น เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นางสาวจิราภรณ์ โคตร  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   13 พ.ย. 60      
133  R066/61  เลื่อยยนต์เล็ก 11" เนื่องจากเลื่อยยนต์สตาร์ทไม่ติดโซ่ชำรุดและสายดึงสตาร์ทขาด เครื่องลูกสูบตัดดึงสตาร์ทไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำเครื่องเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวดำเนินการซ่อมแลฃะเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   13 พ.ย. 60      
134  R065/61  ปั้มน้ำขนาด3 แรงปั้มมอเตอร์ใช้งานไม่ได้ ขดลวดในมอเตอร์ไหม้ เห็นควรอนุมัตินำมอเตอร์ปั้มเข้าซ่อมกับสถานประกอบการ ดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   13 พ.ย. 60      
135  R064/61  รถยนต์ นิสสัน สีขาว นข-1464 เนื่องจากรถตู้ นข-1464 ถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อไส้กรองน้ำมันเครื่องจำนวน 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนพร้อมกับน้ำมันเครื่อง (นายอุดม ภูผ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   13 พ.ย. 60   12 ธ.ค. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
136  105/61  กาวประสานท่อ 500 กรัม 50 กระป๋อง และอีก 6 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   13 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60   4 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
137  104/61  ท่อ PVC 2 นิ้ว 15 เส้น และอีก 5 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   13 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
138  103/61  โฟสอิสแบบโน๊ต คละสี 5 กล่อง และอีก 3 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   13 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60      
139  102/61  หน้ากาก 2 ช่อง 10 กล่อง และอีก 3 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   13 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60   22 พ.ย. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
140  R063/61  ทบ.81-7847 เนื่องจากชุดโคมไฟท้ายด้านหลังแตกชำรุดระบบไฟใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัติ สั่งซื้อชุดโคมไฟท้าย จำนวน 2 ชุด เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายภควัตร รัตนอิสระกุล ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   13 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60    
141  101/61  รีโมทคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ 8 อัน (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานบริการหอพักนิสิต   10 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
142  100/61  แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ BENISON FB-388 พร้อมคลิปหลัง 2 ก้อน (นายประเสริฐ ชุ่มอภัย ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   10 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60   28 พ.ย. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
143  099/61  หมึกเติมเครื่องปริ้น EPSON สีดำ 1 หลอด และอีก 3 รายการ (นายประเสริฐ ชุ่มอภัย ผู้ขอใช้)  ศูนย์บริการกลาง   10 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60   15 พ.ย. 60    
144  098/61  หลอดยาว (LED) 50 หลอด และอีก 7 รายการ (นายประเสริฐ ชุ่มอภัย ผู้ขอใช้)  ศูนย์บริการกลาง   10 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60   26 ธ.ค. 60  
145  097/61  น้ำมันเครื่อง กระป๋องแดง 4T 2 โหล และอีก 1 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   9 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60   15 พ.ย. 60    
146  096/61  น้ำยากำจัดปลวก เซนไดร์ 20 แกลลอน และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   9 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60   22 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
147  095/61  บั้งอัดจารบี 1 อัน และอีก 1 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   9 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60   15 พ.ย. 60    
148  094/61  มิเตอร์ขนาด 4 หุน มิเตอร์น้ำประปาขนาด 4 หุน 1 ตัว (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   9 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60   15 พ.ย. 60    
149  093/61  ต่อตรง PE 4" 3 ตัว และอีก 14 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   9 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
150  092/61  ท่อ PVC 2 นิ้ว 15 เส้น และอีก 5 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   9 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60   15 พ.ย. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
151  R062/61  พัดลมมาสเตอร์คลูไหม้ 5 ตัว ช่างได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าขดลวดไหม้ ติดตั้งที่อาคารพละ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้แจ้งซ่อม)  ซ่อมบำรุง (เครื่องยนต์)   8 พ.ย. 60      
152  090/61  โคมไฟฮาโลแผ่นสำหรับติดราง 6 ตัว และอีก 3 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   8 พ.ย. 60 - 8 พ.ย. 60   13 พ.ย. 60     13 พ.ย. 60
153  089/61  สเปรย์กันยุง ไบกอน ขนาด 600 มล. 3 โหล และอีก 6 รายการ (นางสาวสิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   8 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60    
154  088/61  ไดเออร์ 3/8 50 ตัว และอีก 1 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   8 พ.ย. 60 - 13 พ.ย. 60   15 พ.ย. 60    
155  087/61  ปืนยิงแม็กกลม เดี่ยว ยูร็อก 1 ตัว และอีก 3 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   8 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60   15 พ.ย. 60   22 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
156  086/61  ไม้กวาดทางมะพร้าว 30 ด้าม และอีก 9 รายการ (ว่าที่ร้อยตรี ยศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   8 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60   15 พ.ย. 60   26 ธ.ค. 60  
157  085/61  เข็มหมุดสีขาว (อย่างดี) 5 โหล และอีก 3 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   8 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60    
158  R061/61  รถไถคูโบต้า ตค-6213 มค. รถไถคูโบต้า ใช้งานครบทุก 200 ชั่วโมงถึงรอบในการเปลี่ยนอะไหล่และน้ำมันตามชั่วโมงการใช้งาน (นายบุญลักษณ์ เผ้าหอม ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   3 พ.ย. 60   25 ธ.ค. 60   3 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
159  R060/61  รถขยะคันใหญ่ 81-1967 เนื่องจากเบรคหน้าด้าวขวา มีน้ำมันรั่วซึมออกมาทำให้รถเบรคไม่อยู่ ปั้มเบรคแตก เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเพื่อให้รถใ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   3 พ.ย. 60 - 13 ธ.ค. 60   25 ธ.ค. 60   3 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
160  R059/61  เนื่องจากรถิีแต๋น สายพานขาดชำรุด 2 เส้นและตุ๊กตาเพลากลางแตก ปั้มเบรครั่ว เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ สายพาน A42 2 เส้นและแม่ปั้มเบรค 1 ตัว เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายนิกร ประนิสอน ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   3 พ.ย. 60   25 ธ.ค. 60    
161  084/61  ฟูราดาน 2 โหล และอีก 3 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   2 พ.ย. 60 - 2 พ.ย. 60   13 พ.ย. 60     13 พ.ย. 60
162  083/61  ไม้ไผ่ 200 ลำ และอีก 2 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   2 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60   22 พ.ย. 60    
163  082/61  ไผหญ้า 150 แผ่น (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   2 พ.ย. 60 - 2 พ.ย. 60   13 พ.ย. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61 13 พ.ย. 60
164  081/61  น๊อตเบอร์ 17 2 กก. และอีก 1 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   2 พ.ย. 60 - 2 พ.ย. 60   13 พ.ย. 60     13 พ.ย. 60
165  080/61  ป้ายไวนิลขนาด 90.5 cm.*5m. 10 ป้าย และอีก 2 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   2 พ.ย. 60 - 9 พ.ย. 60      
166  079/61  ชุดประแจแหวน เบอร์ 8-32 1 ชุด และอีก 9 รายการ (นายสุววณ์ ศรีทองบูรณ์ ผู้ขอใช้)  งานโรงผลิตน้ำประปา   2 พ.ย. 60 - 9 พ.ย. 60   15 พ.ย. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
167  078/61  เหล็กกล่อง 1"*1"*1.8mm*6m 192 เส้น และอีก 9 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   2 พ.ย. 60 - 9 พ.ย. 60      
168  077/61  ถุงดำขนาด 30*40 นิ้ว 15 กระสอบ ถุงมือยางดำแบบยาว 15 โหล ไม้กวาดมือเสือ (แบบเหล็ก) 30 ไม้ ไม้กวาดทางมะพร้าว 30 ไม้ ที่โกยขยะ 30 อัน และผ้ากันเปื้อน 30 ตัว (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  งานจัดการขยะและของเสีย   2 พ.ย. 60 - 2 พ.ย. 60   13 พ.ย. 60     13 พ.ย. 60
169  076/61  ถุงดำขนาด30*40นิ้ว 15 กระสอบ และอีก 5 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  งานจัดการขยะและของเสีย   2 พ.ย. 60 - 9 พ.ย. 60      
170  075/61  ธงชาติไทย ขนาด 6*9 เมตร 2 ผืน (นางสาวนราวดี สิงเกื้อ ผู้ขอใช้)  งานจราจรและรักษาความปลอดภัย   1 พ.ย. 60 - 1 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60   9 พ.ย. 60   9 พ.ย. 60 9 พ.ย. 60
171  074/61  คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KCS 5 ลบ.ม. และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   30 ต.ค. 60 - 1 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60   9 พ.ย. 60   9 พ.ย. 60 9 พ.ย. 60
172  073/61  ไม้ชักฟิวส์แรงสูง 3 ท่อน 1 ชุด (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   30 ต.ค. 60 - 29 พ.ย. 60      
173  072/61  น๊อต (เบอร์ 17) 45 ชุด และอีก 3 รายการ (นายสมบูล รัชโพธิ์ ผู้ขอใช้)  งานจราจรและรักษาความปลอดภัย   30 ต.ค. 60 - 1 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60   9 พ.ย. 60   9 พ.ย. 60 9 พ.ย. 60
174  071/61  แปรงทาสี 1 " 1 กล่อง และอีก 6 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   27 ต.ค. 60 - 1 พ.ย. 60   24 พ.ย. 60   22 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
175  070/61  โฟมอัดแน่น 2" 50 แผ่น และอีก 5 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   27 ต.ค. 60 - 1 พ.ย. 60   24 พ.ย. 60   22 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
176  R058/61  รถยนต์ บฉ-5655 เรชนื่องจากสายพานเครื่องและแอร์สายพานพาวเวอร์เก่าชำรุด เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อสายพานเครื่อง 2 เส้น สายพานพาวเวอร์แอร์ 1 เส้น และสายพานพาวเวอร์ 1 เส้น (นายสุนทร ไชยโสดา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   25 ต.ค. 60 - 29 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60    
177  R057/61  รถไถคูโบต้า ตค-6214 เนื่องจากรถไถคูโบต้า ซีลล้อหน้าด้านซ้ายรั่วมีน้ำมันไหลออก และถึงรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและน้ำมันไฮดรอลิค เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับศูนย์บริการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมและเป  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   25 ต.ค. 60      
178  069/61  หลอดโซเดี่ยม 250 W 90 หลอด และอีก 13 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   25 ต.ค. 60 - 15 พ.ย. 60   24 พ.ย. 60   8 ม.ค. 61  
179  R056/61  ปั้มสูบน้ำขึ้นถังสูงเนื่องจากปั้มน้ำลูกปืนแตก ปั้มไม่สามารถใช้งานได้ เห็นควรอนุมัตินำปั้มเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการซ่อมและปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายสุวรรณ์ ศรีทองบูรณ์ ผู้แจ้งซ่อม  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   24 ต.ค. 60 - 13 พ.ย. 60   15 พ.ย. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
180  068/61  ถุงดำ 30*40 750 แพ็ค และอีก 1 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  แม่บ้าน   20 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
181  R055/61  รถ นข.156 จากการตรวจสอบแล้วพบว่า ชุดกุญแจาตาร์ทบิดไม่ได้ เบรคล้อหลังติด ประตูด้านข้าง เปิด-ปิด ไม่ได้ลูกปืนประตูแตก ฐานรองประตูชำรุด เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมหรือเป  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   19 ต.ค. 60      
182  R054/61  81-3578 เนื่องจากรถยางรั่ว 1 ล้อ รถได้เหยียบเศษเหล็ก ทำให้รถใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประยางจำนวน 1 ล้อ เพื่อใช้งานได้ปกติ (นายพันทิวา วิชาเรือง ผู้แจ้งซ่  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   19 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60       30 ต.ค. 60
183  R 053/61  รถตู้ บ-2103 เนื่องจากรถยางรั่ว 1 ล้อ ทำให้ใช่งานไม่ได้ เห็นควรนำยางเข้าปะยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการปะยาง 1 ล้อเพื่อใช้งานได้ปกติ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   19 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60       30 ต.ค. 60
184  R052/61  มอเตอร์ปั้มเนื่องจากมอเตอร์ปั้มน้ำบนดาดฟ้าหอพักกันทรวิชัย เกิดจากชุดของชิลปั้มทำให้สูบน้ำไม่ขึ้นจึงจำเป็นต้องทำการซ่อมด่วนขณะนี้ปั้มสูบน้ำได้ตัวเดียว (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   19 ต.ค. 60 - 13 ธ.ค. 60   25 ธ.ค. 60   3 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
185  R051/61  รถยนต์ บฉ-5655 เนื่องจาก รถกระบะมิตซูของงานโสต รถยางรั่วล้อหน้าด้านซ้ายขวาเนื่องจากเหยียบเศษเหล็ก เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าร้านสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการประยางเพื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นายสุนทร ไช  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   19 ต.ค. 60 - 20 พ.ย. 60      
186  R050/61  รถจักรยานยนต์ กตจ-646 เนื่องจากเบาะชำรุด เห็นควรอนุมัตินำเบาะเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมเบาะ (นายสุรศักดิ์ อันทะศรี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   19 ต.ค. 60      
187  R049/61  กข- 8674 เนื่องจากเข้าเกียร์ไม่ได้รถคลัทหมด ควรอนุมัติสั่งซื้อ คลัท 1 แผ่น จานกดคลัท 1 แผ่น และลูกปืนคลัท 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายสุพัฒน์ รัตนมาสา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   19 ต.ค. 60 - 29 พ.ย. 60   15 พ.ย. 60    
188  R048/61  รถยนต์ กง-2105 เบื้องต้นการตรวจพบว่าระบบล็อกไม่ทำงานอาจเกิดจากระบบไฟของระบบเซ็นทัลล็อกมีปัญหาหรือช็อกดำเนินการส่งร้านผู้ประกอบการซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ (นายสุพัฒน์ รัตนมาสา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   19 ต.ค. 60      
189  067/61  กระบอกอัดจาระบี 1 อัน และอีก 1 รายการ (นายภควัตร รัตนอิสระกุล ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   19 ต.ค. 60   17 พ.ย. 60   3 ม.ค. 61  
190  066/61  คอมเพรสเซอร์ รุ่น HN 41 220 V 1ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   19 ต.ค. 60 - 27 ต.ค. 60   30 ต.ค. 60   1 พ.ย. 60   1 พ.ย. 60
191  065/61  คอมเพรสเซอร์ รุ่น RH 207 1 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   19 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60   30 ต.ค. 60   1 พ.ย. 60   1 พ.ย. 60
192  064/61  ไขขวงแขก โซโล 8" 12 ตัว และอีก 7 รายการ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   19 ต.ค. 60 - 27 ต.ค. 60   30 ต.ค. 60   3 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60
193  063/61  สาย VFF ขนาด 2X2.5 SQmm 7 ม้วน และอีก 7 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   19 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60      
194  062/61  โช๊คประตูบานสวิง 12 ตัว และอีก 12 รายการ (นายสำราญ โคตรสมบัติ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   19 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60   30 ต.ค. 60   3 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60
195  061/61  แม็กเนติกคอนเดนเซอร์ รุ่น S-125 1 ตัว และอีก 2 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   19 ต.ค. 60 - 27 ต.ค. 60   30 ต.ค. 60   1 พ.ย. 60   1 พ.ย. 60
196  060/61  รีโมท Eminent 3 ตัว และอีก 2 รายการ (นางสาวสิริทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  อาคารชุดพักอาศัย   19 ต.ค. 60 - 27 ต.ค. 60   30 ต.ค. 60   1 พ.ย. 60   1 พ.ย. 60
197  059/61  กรรไกร 60 อัน และอีก 10 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   19 ต.ค. 60 - 9 พ.ย. 60   10 พ.ย. 60   3 ม.ค. 61  
198  R047/61  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด (ห้องอ่านหนังสือตึก B) เนื่องจากบอร์ดควบคุมระบบชำรุด เห็นควรแจ้งซ่อม (นายสิทธิพงษ์ ปราสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   19 ต.ค. 60      
199  058/61  เชือกไนล่อน 6 หุน 3 ม้วน และอีก 1 รายการ (นายรุ่งศักดิ์ อินทะโภคา ผู้ขอใช้)  งานบริการทั่วไป   19 ต.ค. 60 - 1 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60   9 พ.ย. 60   9 พ.ย. 60 9 พ.ย. 60
200  057/61  น้ำมันเครื่อง 40 W 10 แกลลอน และอีก 5 รายการ (นายคมกริช วงศ์ธานี ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   18 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60   31 ต.ค. 60   9 พ.ย. 60   9 พ.ย. 60
201  056/61  น้ำมันเครื่อง 4T 2 ลัง และอีก 10 รายการ (นายคมกริช วงศ์ธานี ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   18 ต.ค. 60 - 27 ต.ค. 60   30 ต.ค. 60   1 พ.ย. 60  
202  055/61  คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KCS 10 คิว และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   17 ต.ค. 60 - 17 ต.ค. 60   20 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60 27 ต.ค. 60 3 พ.ย. 60
203  054/61  ปากกาอิงค์พ้อนท์ 0.5 mm. (สีน้ำเงิน) 100 ด้าม และอีก 1 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   17 ต.ค. 60 - 17 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
204  R046/61  รถจักรยานยนต์ กษก 536 เนื่องจากระบบไฟไม่ทำงานและกระจกส่องหลังไม่มี (นายสุขสันต์ พิทา ผู้แจ้งซ่อม )  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   16 ต.ค. 60      
205  R045/61  เนื่องจากปั้มแอร์ซิลเลอร์สำนัก B พบว่าลูกปืนแตกมีเสียงดังไม่สามารถเดินเครื่องได้ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   16 ต.ค. 60 - 15 พ.ย. 60   16 พ.ย. 60   8 ม.ค. 61  
206  R044/61  เครื่องจักรกลหนัก JCB เนื่องจากสายไฮดรอลิคกระบอกบูมแตกต้องทำการอัดสายเปลี่ยนใหม่ เห็นควรนำสายไฮดรอลิคไปอัดที่ร้านประกอบการเพื่อทำให้ใช้งานได้ปกติ (นายยุทธพงศ์ วงศ์นิลจันทร์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   16 ต.ค. 60 - 19 ต.ค. 60   18 ต.ค. 60   22 ธ.ค. 60  
207  R043/61  รถแมคโฮ (เล็ก) เนื่องจากโม่ตัวเดินแทรกแตกมีน้ำมันรั่วออกมาตลอด รถใช้งานไม่ได้และแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัติสั้งซื้อโม่ตัวเดินแมคโค 1 ตัว และแบตเตอรี่ 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าท  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   16 ต.ค. 60 - 19 ต.ค. 60   18 ต.ค. 60    
208  053/61  ถุงพลาสติกดำ ขนาด 3*6 นิ้ว 60 กิโลกรัม และอีก 4 รายการ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   16 ต.ค. 60 - 19 ต.ค. 60   30 ต.ค. 60   1 พ.ย. 60   1 พ.ย. 60
209  052/61  ป้ายไวนิลขนาด 2*4 เมตร 4 ป้าย (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  งานจัดการขยะและของเสีย   16 ต.ค. 60 - 16 ต.ค. 60   20 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60 24 ต.ค. 60 3 พ.ย. 60
210  051/61  หางปลาไหล 3/4 50 ตัว และอีก 5 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   16 ต.ค. 60 - 16 ต.ค. 60   13 พ.ย. 60     13 พ.ย. 60
211  050/61  กรวยจราจร 30 ตัว และอีก 1 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   16 ต.ค. 60 - 19 ต.ค. 60   20 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60 24 ต.ค. 60
212  049/61  ดอกดาวเรือง 10 ซอง และอีก2 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   16 ต.ค. 60 - 1 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60   9 พ.ย. 60   9 พ.ย. 60 9 พ.ย. 60
213  030/61  ป้ายแจ้งจุดตัดหญ้า ขนาด 1*50 เมตร (ตัดหญ้าบริเวณนี้โปรดระมัดระวัง) 30 ป้าย (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   16 ต.ค. 60   8 พ.ย. 60   20 ธ.ค. 60  
214  048/61  CPU core I5 (6400) 2 ตัว และอีก 5 รายการ (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์   12 ต.ค. 60 - 12 ต.ค. 60   18 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60 24 ต.ค. 60 3 พ.ย. 60
215  047/61  ผงซักฟอก 108 ถุง และอีก 19 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   11 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
216  046/61  น้ำยาดันฝุ่น 50 แกลลอน และอีก 2 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   11 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60   18 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60 24 ต.ค. 60 3 พ.ย. 60
217  045/61  ป้ายไวนิล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แนวนอน ขนาดสูง 2.44ม.*ยาว20เมตร 1 แผ่น และอีก 3 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   11 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60   18 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60 24 ต.ค. 60 3 พ.ย. 60
218  R042/61  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิดอาคารสถาบันวิจัยศลปะและวัฒนธรรมอีสานชำรุด เครื่อเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า เนื่องจากบอร์ดบันทึกข้อมูลชำรุด (นายสิทธิพงศ์ ปราสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60      
219  R041/61  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิดคณะพยาบาลศาสตร์ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้เนื่องจากบอร์ดบันทึกข้อมูลชำรุด (นายสิทธิพงศ์ ปราสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60      
220  R040/61  รถอีแต๋น ฆข-90 เนื่องจากรถสตาร์ทไม่ติดไดร์สตาร์ทชำรุด เห็นควรอนุมัตินำไดร์สตาร์ที่เข้าศ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายหาญเดช พรมชาติ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60       30 ต.ค. 60
221  R039/61  รถไถคูโบต้า เขตในเมือง ตค. 6213 มค. เนื่องจากรถสตาร์ทไม่ติด แบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อแบตเตอรรี่จำนวน 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายบุญลักษณ์ เผ้าหอม ผู้แจ้งซ่  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60   31 ต.ค. 60   3 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60
222  R038/61  เครื่องเจียเหล็กมากีต้า 4" เนื่องจากตัวล็อกใบไม่อยู่ชำรุด เห็นควรนำเครื่องเข้าซ่อมกับาร้านสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายสุขสันต์ พิทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60      
223  R037/61  รถเหลือง 6 ล้อ 80-8686 ยางล้อด้านขวารั่ว เนื่องจากยางล้อขวาเหยียบเศษเหล็กทำให้ยางรั่วใช้งานไม่ได้ เห็นควรนำเข้าปะยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปะยาง 1 ล้อ เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นายธีรพงศ์  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60       30 ต.ค. 60
224  R036/61  รถเหลือง 6 ล้อ 80-8686 เนื่องจากประตูด้านคนขับเปิดไม่ได้กลอนประตูชำรุด และเบรคไม่อยู่ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าสถานประกอบการเพื่อตรวจเช็คเบรคทั้ง 4 ล้อ และตรวจเช็คกลอนประตู เพื่อได้ดำเนินการซ่อมและเปลี่ย  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 16 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60    
225  R035/61  รถไถคูโบต้า ตค.6213 มค. เนื่องจากยางล้อหลังด้านซ้ายรั่วจากการเหยียบตะปูทำให้รถใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ล้อ เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นายบุญลักษณ์ เผ้าหอม ผู้  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   19 ต.ค. 60   19 ต.ค. 60 19 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
226  R034/61  รถ TATA บพ.1206 มค. เนื่องจากถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อไส้กรองน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่า (นายสมบูล รัชโพธ์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
227  R033/61  เครื่องขัดไม้มากีต้า เนื่องจากตัวล็อกแผ่นกระดาษทรายหัก ทำให้ไม่สามารถล็อกแผ่นกระดาษทรายไว้ได้ เห็นควรอนุมัตินำเครื่องเข้าเปลี่ยนกับร้านสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเพื่อให้  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60      
228  R032/61  สว่านไร้สาย มากีต้า หัวจับสว่านไม่หมุนชำรุดและชุดหัวเฟืองชำรุดต้องทำการเปลี่ยนใหม่ เห็นควรส่งร้านผู้ประกอบการเพื่อทำการซ่อม ให้ใช้งานได้ปกติ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60      
229  R031/61  รถยนต์ บน-75 เนื่องจากถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายสายพานหน้าเครื่องชำรุดและลูกหมากปีกนกล่างแตก เห็นควรอนุมัติสั่งซื้ออะไหล่ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูกสายพานหน้าเคร  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 29 พ.ย. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60
230  R030/61  รถดับเพลิง 81-9498 เนื่องจากถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง+ไส้กรองโซล่า และแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ ไส้กรองและน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ลูก และแบตเตอรี่ GS 120 จำนว  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60   31 ต.ค. 60   3 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60
231  R029/61  รถดับเพลิงเบอร์ 2 81-5257 ดอกยางล้อหลังสึกชำรุดควรเปลี่ยนยาง 6 เส้น (นายชัยพร กินณรินทร์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 13 พ.ย. 60   15 พ.ย. 60    
232  R012/61  รถขยะคอนเทรนเนอร์ 81-7625 เนื่องจากรถขยะคันเขียวระบบเบรคชำรุดรถเบรคไม่อยู่ ตรวจเช็คเบรค 4 ล้อ เปลี่ยนสายพานน้ำมันเครื่องและไส้กรองและน้ำมันเกียร์+เฟืองท้าย เห็นควรนำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยว  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   19 ต.ค. 60   19 ต.ค. 60 19 ต.ค. 60 3 พ.ย. 60
233  R011/61  รถขยะคอนเทนเนอร์ 81-7625 เนื่องจากแบตเตอรี่คันเขียวเสื่อมสภาพ สตาร์ทไม่ได้และสายไฮดรอริดด้านซ้ายแตก จำนวน 2 เส้น เห็นควรส่งร้านผู้ประกอบการเพื่อนำรถเข้าซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายริรุตย์ วงละคร ผู  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 19 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60    
234  R028/61  รถขนน้ำรดต้นไม้ 80-9201 แบตเตอรี่เสื่อม เนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อสภาพการใช้งานทำให้สตาร์ทไม่ติด เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1ลูก (GS 120) เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายธีรพงศ์ นวลฉวี  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60   31 ต.ค. 60   3 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60
235  R027/61  รถยนต์ บต-8116 เครื่องยนต์มีเสียงดังผิดปกติไม่มีกำลังและเบาะนั่งขาดชำรุด เห็นควรส่งร้านประกอบการเพื่อทำการซ่อมเครื่องยนต์ใหม่ (นายรังสิต อุรัน ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60   12 ธ.ค. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
236  R026/61  ปั้มลม เครื่องไม่ทำงาน พบว่าข้อเหวี่ยงชำรุดต้องทำการเข้าร้านผู้ประกอบการเพื่อทำการซ่อมให้ใช้งานได้ปกติ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 13 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60   8 ม.ค. 61  
237  R025/61  81-7326 เนื่องจากรถ 6 ล้อถึงกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คเบรคเช็คคลัชชำรุดไอดรอริคไส้กรองและระบบแอร์ไม่เย็น และไฟเลี้ยวด้านหลังซ้าย+ขวาไม่ติด เห็นควรอนุมัติ นำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60   25 ธ.ค. 60    
238  R024/61  รถไถฟอร์ด เนื่องจากถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อไส้กรองน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนพร้อมน้ำมันเครื่อง (นายสันติ สิงห์แก้ว ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
239  R023/61  นข-162 ไดร์สตาร์ทไม่ติดไม่สามารถใช้งานได้ เห็นควรส่งเข้าร้านสถานประกอบการเพื่อทำการ๙่อมหรือเปลี่ยนใหม่ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60       30 ต.ค. 60
240  R022/61  รถ 6 ล้อสีเหลือง 80-8686 เนื่องจากเข้าเกียร์ยาก ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ และเฟืองไมล์ชำรุด ทำให้เข็มไมล์ไม่ขึ้น เห็นควรอนุมัติเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมระบบเกียร์และเปลี่ยนเฟืองไ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 16 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60    
241  R021/61  รถยนต์นิสสัน สีขาว นข-1464 เนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้สตาร์ทไม่ติดจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ (นายอุดม ภูผิวผา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60   31 ต.ค. 60   3 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60 29 พ.ย. 60
242  R020/61  รถตู้ นก-2004 เนื่องจากรถสตาร์ทไม่ติดแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อแบตเตอรี่ GS 100 จำนวน 1 ลูก เพื่อมาแทนของเก่าที่ชำรุด (นายวัชรชัย แก้วกัลยา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60      
243  R019/61  รถตู้ นข-155 เนื่องจากรถสตาร์ทไม่ติด ไดร์สตาร์ทชำรุด เห็นควรอนุมัตินำไดร์สตาร์ทเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมไดร์สตาร์ทจำนวน 1 ลูก เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นายวัชรชัย แก้วกัลยา ผู้แ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60       30 ต.ค. 60
244  R018/61  รถยนต์ นข-10 สตาร์ทไม่ติดไดร์ชาร์จชำรุดทำให้ไม่สามารถชาร์จไฟไม่เข้าแบตเตอรี่ได้และหม้อน้ำรั่วทำให้ความร้อนเครื่องยนต์ไม่ทำงาน เห็นควรอนุมัติสั่งซื้ออะไหล่ หม้อน้ำ 1 ลูกและนำไดร์ชาร์จเข้าซ่อมกับสถานประ  ซ่อมบำรุง (เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60   17 พ.ย. 60   21 ธ.ค. 60  
245  R017/61  รถนิสสัน สีขาว นข-1464 เนื่องจากเข้าเกียร์ไม่ได้ไม่สามารถใช้งานได้ และคลัสชำรุดจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ (นายอุดม ภูผิวผา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60   31 ต.ค. 60   3 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60
246  R016/61  รถยนต์ บล-5655 ระบบแอร์ไม่ทำงาน และรถเข้าเกียร์ยาก ปั้มคลัทแตก ทำให้รถไม่สามารถใช้งานได้ปกติ (นายสุนทร ไชยโสดา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60      
247  R015/61  รถดับเพลิง 81-7345 ยางนอก 6 เส้น เนื่องจากยางชำรุดเสื่อสภาพการใช้งานจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด (นายสมศักดิ์ เหล่านุกูล ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60       30 ต.ค. 60
248  R014/61  รถไถคูโบต้า ตค-6214 ยางล้อหน้าซ้ายรั่ว เนื่องจากยางล้อหน้าเหยียบเศษเหล็กทำให้รถยางรั่วใช้งานไม่ได้ (นายทวีศักดิ์ ทันพรม ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   19 ต.ค. 60   19 ต.ค. 60 19 ต.ค. 60 3 พ.ย. 60
249  R013/61  รถไถคูโบต้า ตค-6214 ยางล้อหน้าข้างซ้ายและข้างขวารั่ว เนื่องจากยางล้อหน้าด้ายซ้ายและขวาเหยียบตะปู 2 ล้อ ทำให้รถไม่สามารถใช้งานได้ (นายทวีศักดิ์ ทันพรม ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   19 ต.ค. 60   19 ต.ค. 60 19 ต.ค. 60 3 พ.ย. 60
250  R010/61  รถอีแต๋น สายพานขาด 2 เส้น ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสายพานเครื่องขาด จำนวน 2 เส้น ต้องทำการเปลี่ยนใหม่เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นายรักพงษ์ ผิวคั่ว ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60   31 ต.ค. 60   3 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60
251  R008/61  รถดับเพลิง 81-7345 เนื่องจากเบรคมือชำรุดต้องเปลี่ยนชุดผ้าเบรคมือใหม่ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อผ้าเบรคมือ จำนวน 1 ชุด เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นางสาวจิราภรณ์ โคตรบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60   15 พ.ย. 60    
252  R007/61  รถดับเพลิง 81-9498 ได้ทำการตรวจสอบระบบไฟรถยนต์ ช็อกต้องทำการเดินระบบไฟฝหม่และติดตั้งผ้าใบกันโคลนใหม่ เห็นควรส่งร้านผู้ประกอบการเพื่อทำการ เดินระบบไฟใหม่ (นางสาวจิราภรณ์ โคตรบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60      
253  R006/61  รถดับเพลิง 81-5257 ระบบเบรกใช้งานไม่ได้เนื่องจากเสื่อมสภาพ ต้องการเปลี่ยนใหม่เห็นควรส่งร้านผู้ประกอบการซ่อมเพราะไม่มีเครื่องมือในการถอดล้อเพื่อซ่อม (นางสาวจิราภรณ์ โคตรบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60      
254  R005/61  สัญญาณไฟทำงานผิดปกติ ติดๆดับ ๆเนื่องจากอุปกรณ์บางส่วนชำรุดเสียหาย บอร์ดควบคุมสัญญาณไฟชำรุด (นายสุรศักดิ์ อันทะศรี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ต.ค. 60 - 20 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60    
255  R004/61  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด (คอนโด 3) เครื่องเปิดไม่ติด บอร์ดควบคุมชำรุด (นายสิทธิพงษ์ ปราสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ต.ค. 60      
256  R003/61  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจอปิด (คอนโด 2 ) เครื่องเปิดไม่ติด บอร์ดควบคุมชำรุด (นายสิทธิพงษ์ ปราสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ต.ค. 60      
257  R002/61  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด (หอพักกุดรัง) ไฟ Status ไม่ติดและภาพไม่ขึ้นจอ (นายสิทธิพงษ์ ปราสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ต.ค. 60      
258  R001/61  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด (หอพักวาปี) เครื่องเปิดไม่ติด (นายสิทธิพงษ์ ปราสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ต.ค. 60      
259  044/61  Ponstan 44 แผง และอีก 18 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   10 ต.ค. 60 - 19 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60    
260  043/61  ท่อเหล็ก (ประปา) ขนาด 2" ปลายเกลียวนอก (สีน้ำเงิน) 4 ท่อน (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  งานจัดการขยะและของเสีย   9 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60 3 พ.ย. 60
261  042/61  สายไฟ VFF 2*1SQmm (100/ม้วน) 2 ม้วน และอีก 4 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   9 ต.ค. 60 - 19 ต.ค. 60   18 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60 24 ต.ค. 60
262  041/61  ลูกบิดประตูหน้าห้อง เบนเฮอร์ 100 ชุด และอีก 2 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   9 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60
263  040/61  น้้ำยา R22 (50 กก./ถัง) 1 ถัง และอีก 1 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   6 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   18 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60 24 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
264  039/61  คอมเพรสเซอร์ รุ่น NH 41 220 V 1 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   6 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   21 ธ.ค. 60  
265  038/61  คอมเพรสเซอร์ รุ่น RH 207 1 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   6 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60    
266  037/61  ข้องอ PVC 1" 1/2*13.5 20 ตัว และอีก 8 รายการ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   6 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
267  036/61  คอมเพรสเซอร์ RH 207 2 ตัว และอีก 2 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   6 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60    
268  035/61  ไม้อัดภูเขา 1.22*2.44*6มม. 50 แผ่น และอีก 7 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
269  034/61  ปูนฉาบยิปซัม 20 กก. และอีก 19 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 19 ต.ค. 60   18 ต.ค. 60   21 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
270  033/61  เครื่องเป่าลมเย็น มากีต้า UB1102 600 W 1 เครื่อง (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60      
271  031/61  แผ่นเหล็ก 1.20*2.40*9มม. 1 แผ่น และอีก 9 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 18 ต.ค. 60
272  029/61  ปุ๋ยดอก 15-15-15 10 กระสอบ และอีก 5 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   6 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60    
273  028/61  บรีสเอกเซลชนิดน้ำ (ปริมาณ 400 มล. บรรจุ 18 ถุง) 5 ลัง และอีก 1 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   6 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60    
274  027/61  แผ่นพลาสวูด 1.22*2.44ม.*10 มม. 20 แผ่น และอีก 4 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60
275  026/61  ปูนก่อ 3 ถุง และอีก 1 รายการ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ)  งานปะปา   6 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60
276  025/61  เหล็กกล่อง 2"*4"*2.0*6.00ม. 65 เส้น และอีก 11 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
277  024/61  หินเกร็ด 5 คิว และอีก 2 รายการ (นายสุขสันตื์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60
278  023/61  เหล็กกล่อง 1"*2"*2มม.*6.00ม. 20 เส้น และอีก 8 รายการ (นายสัขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
279  022/61  คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Kcs 10 ลบ.ม. (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60    
280  021/61  เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม. 15 เส้น และอีก 10 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   17 ต.ค. 60   17 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60
281  020/61  คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KCS 10 คิว และอีก 9 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60
282  019/61  ใบเลื่อยวงเดือน ตัดไม้ 4" มากีต้า 10 ใบ และอีก 9 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
283  018/61  เหล็กกล่อง 1"*2"*2.0*6.00ม. 40 เส้น และอีก 15 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   17 ต.ค. 60   17 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60
284  017/61  คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Kcs 15 คิว และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60
285  016/61  หิน 3/4 5 คิว และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   9 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60
286  015/61  ปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนต์ 40 ถุง และอีก 2 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
287  014/61  ไม้มือเสือ 100 ด้าม และอีก 2 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   5 ต.ค. 60 - 5 ต.ค. 60   9 ต.ค. 60   9 ต.ค. 60   9 ต.ค. 60 3 พ.ย. 60
288  013/61  กล่องคอนโทรลมอเตอร์รถตัดหญ้า (คันเขียว) 1 ชุด (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   5 ต.ค. 60      
289  011/61  ค้อนตอกกิ๊บ 4 อัน (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   4 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   9 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60
290  010/61  ชุดลูกลอยถังน้ำใต้ดิน 2" ทองเหลือง 5 ชุด และอีก 7 รายการ (นางสาววิกาณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   4 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   9 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60
291  009/61  นาฬิกาแขวนผนัง 5 เรือน และอีก 4 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   4 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60   6 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60
292  008/61  กาวประสานท่อ 1000 กรัม 10 กระป๋อง และอีก 5 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   2 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   9 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60
293  007/61  หลอดไฟฟ้า LED BULB ขนาด 7 วัตต์ แสงขาว 200 หลอด และอีก 9 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   2 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60    
294  006/61  มิเตอร์ไฟฟ้า 5A 40 ตัว และอีก 7 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   2 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60    
295  005/61  รีโมท ECONO 20 ตัว และอีก 6 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   2 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60    
296  004/61  คลิปดำใหญ่ NO.108 50 กล่อง และอีก 5 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   2 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60      
297  003/61  ปากกาสีน้ำเงิน 500 ด้าม และอีก 11 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   2 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   6 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60
298  002/61  กระดาษ A4 80 g 50 กล่อง และอีก 13 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   2 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   6 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60
299  001/61  น้ำมันดีเซล 8,000 ลิตร (นายดิเรก จันทะมาลี ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   2 ต.ค. 60      
300  446/60  ปูนปอร์ตแลนต์ 20 ถุง และอีก 5 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   12 ก.ย. 60   19 ก.ย. 60    
301  445/60  รถไถคูโบต้า ตค. 6213 ยางล้อด้านซ้ายรั่วจากการปฎิบัติงานไถปรับพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 (นายบุญลักษณ์ เผ้าหอม ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   6 ก.ย. 60 - 6 ก.ย. 60   6 ก.ย. 60    
302  444/60  ท่อ PVC 4"8.5 หัวบาน (ท่อน้ำๆทย) 8 เส้น และอีก 23 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   5 ก.ย. 60 - 6 ก.ย. 60   6 ก.ย. 60   8 ก.ย. 60   8 ก.ย. 60 12 ก.ย. 60
303  443/60  เหล็กฉาก 1"*1"*3มม.*6.00ม. 40 เส้น และอีก 9 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   5 ก.ย. 60 - 6 ก.ย. 60   6 ก.ย. 60   8 ก.ย. 60   8 ก.ย. 60 12 ก.ย. 60
304  442/60  ปูนปอร์ตแลนต์ 20 ถุง และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   5 ก.ย. 60 - 6 ก.ย. 60   6 ก.ย. 60   8 ก.ย. 60   8 ก.ย. 60 12 ก.ย. 60
305  441/60  ป้ายไวนิลขนาด 90.5 cm.*5m. 10 ป้าย และอีก 2 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   5 ก.ย. 60 - 6 ก.ย. 60      
306  440/60  เหล็กกล่อง1"*1"*1.8mm*6m 192 เส้น และอีก 9 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   5 ก.ย. 60 - 6 ก.ย. 60      
307  R234  รถเกษตร เขตพื้นที่ในเมือง ใช้รถขนย้ายต้นไม้ประดับงานลงแขก ทำให้ล้อรถเกษตรยางรั่ว 1 เส้น ให้ดำเนินการปะยางเพื่อให้รถใช้งานได้ปกติ (นายปัญญา พรสุวรรณ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 ส.ค. 60 - 29 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
308  R233  รถเหลือง 80-8686 ยางรั่วเปลี่ยนยางใน เนื่องจากเหยียบเศษเหล็ก ทำให้ยางรั่วใช้งานไม่ได้ เห็นควรนำรถเข้ากับสถานประกอบการเปลี่ยนยางในเพื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นายธีรพงศ์ นวลฉวี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 ส.ค. 60      
309  R232  รถไถคูโบต้า ตค 6214 เนื่องจากรถไถยางรั่วล้อหลังด้านซ้ายเหยียบเศษเหล็ก ทำให้ใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำยางรถเข้าสถานที่ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการประยางใช้งานได้ปกติ (นายทวีศักดิ์ ทันพรม ผ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 ส.ค. 60      
310  439/60  ค่าาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 3 ป้าย และอีก 1 รายการ (นายวิญญู สอนบุญชู ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   21 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60      
311  438/60  ค่าจัดทำหนังสือ 225 เล่ม และอีก 2 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   21 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60      
312  R231  เซนเซอร์ ไฟชำรุด เนื่องจากรถสตาร์ทไม่ติด เซนเซอร์ข้อเหวี่ยงตรวจจับรอบการสตาร์ทชำรุด ทำให้ไม่สามารถตรวจจับรอบได้ ทำให้สตาร์ทติดยาก และมีไฟเครื่องยนต์โชว์ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เก  งานบรรเทาสาธารณภัย   18 ส.ค. 60 - 25 ส.ค. 60   28 ส.ค. 60    
313  437/60  โซ่ยาวขนาด 2 เมตร 1 เส้น และอีก 1 รายการ (นายสำเนียง โครบรรเทา ผู้ขอใช้)  งานบรรเทาสาธารณภัย   18 ส.ค. 60      
314  436/60  ปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนต์ 10 ถุง (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   17 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   22 ส.ค. 60   24 ส.ค. 60  
315  435/60  หินเกร็ด 5 คิว และอีก 2 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   17 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   12 ก.ย. 60    
316  434/60  ก้านกดชักโครกแแบกดกลาง 50 ตัว และอีก 3 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   17 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
317  433/60  หน้ากาก 2 ช่อง 80 ชิ้น และอีก 4 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   17 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60  
318  432/60  โซลีนอยวาล์ว (Samsung) 1 ตัว (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   17 ส.ค. 60 - 29 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
319  431/60  แก้วน้ำพลาสติก 1 กล่อง (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   16 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   21 ส.ค. 60 21 ส.ค. 60
320  430/60  ถุงปลูก 4*6 2 กรสอบ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   16 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   21 ส.ค. 60 21 ส.ค. 60
321  429/60  ถังน้ำพลาสติกใบเล็ก NO.20 12 ถัง และอีก 2 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   16 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
322  428/60  เทปละลาย 30 ม้วน และอีก 2 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   15 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
323  427/60  ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ขนาด กว้าง 1.70ม.*สูง2.20ม. 1 ป้าย (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   15 ส.ค. 60      
324  426/60  ไขควงแฉก 3/8 ด้ามยาว ยาว 8" Stanley 10 ตัว และอีก 4 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   11 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   21 ส.ค. 60 21 ส.ค. 60
325  425/60  เหล็ก1 1/2"*3"*2มม.*6.00ม. 20 เส้น และอีก 4 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   11 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   21 ส.ค. 60 21 ส.ค. 60
326  R230  รถไถฟอร์ด ยางล้อหน้าซ้ายรั่วจากการเหยียบเศษเหล็กดำเนินการปะยาง 1 ล้อ (นายสันติ สิงห์แก้ว ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60 - 29 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
327  R229  รถขยะ 81-1967 เนื่องจากระบบเบรคล้อหน้าขวา มีน้ำมันรั่วเนื่องจากปั้มเบรคแตกทำให้รถเบรคไม่อยู่ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าตรวจเช็คและซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60      
328  R228  รถไถคูโบต้า ตค 6213 มค. แผ่นเบรคคลัทหมด เนื่องจากรถไถคูโบต้าของงาน ม.เก่ารถไม่มีกำลัง ไถ+ดัน ชุดแผ่นคลัทจานกดเสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมและ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60      
329  R227  รถตัดหญ้า(สีเหลือง) เนื่องจากแบตเตอร์รี่เสื่อมสภาพการใช้งานทำให้รถสตาร์ทไม่ตัด ใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อแบตเตอร์รี่ จำนวน 1 ลูก GS 100 เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นางมยุรี ชาวดอน ผู  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60      
330  R226  มอเตอร์ไซต์ กธษ 646 เข็มไมล์ไม่วิ่ง เนื่องจากสายไมล์ขาดชำรุดทำให้เข็มไมล์ใช้งานไม่ได้ทำให้บันทึกลงไมล์ไม่ได้ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อสายไมล์ จำนวน 1 เส้น เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายสุวรรณ์  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60      
331  R225  รถหกล้อเหลือง 80-8686 เข้าเกียร์ยากเนื่องจากลูกหมากขาเกียร์แตกและโยก ทำให้รถเข้าเกียร์ไม่ได้ ควรสั่งซื้อลูกหมากขาเกียร์ จำนวน 1 ชุด เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนอันเก่า (นายธีรพงศ์ นวลฉวี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60      
332  R224  กข-8674 เข้าเกียร์ไม่ได้ เนื่องจากรถเข้าเกียร์แล้วรถไม่วิ่งแผ่นคลัชจานกดชำรุด คลัทหมดต้องทำการเปลี่ยนชุดคลัทใหม่ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ แผ่นคลัท+จานคลัทและลูกปืนคลัท 1 ชุด (นายอำนาจ พลจ่า ผู้แจ้งซ่อม  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60      
333  R223  หกล้อเหลือง 80-8686 เนื่องจากรถเข็มไมล์ไม่ขึ้น เฟืองไมล์ชำรุด ทำให้ไม่สามารถจดบันทึกเข็มไมล์ได้ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ เฟื่องไมล์ จำนวน 1 ตัว เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่า (นายธีรพงศ์ นวลฉวี ผู้แจ้งซ่อม  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60      
334  424/60  ถุงมือจราจร (สีขาว) 2 โหล และอีก 2 รายการ (นายสมบูล รัชโพธิ์ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   10 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60  
335  423/60  ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร9 1 แผ่น (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   9 ส.ค. 60 - 10 ส.ค. 60   11 ส.ค. 60   15 ส.ค. 60   17 ส.ค. 60 17 ส.ค. 60
336  422/60  หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ กลม 32 W 20 หลอด และอีก 3 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   9 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   21 ส.ค. 60 21 ส.ค. 60
337  421/60  มอเตอร์พัดลมคอยเย็น รุ่น MOD=B1-1/6-M 50Hz 1 PH 6P 200V=1.68A NO 28039801135 FASCO YAMABISHI COLT 2 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   9 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   22 ส.ค. 60   23 ส.ค. 60 23 ส.ค. 60
338  420/60  แผงรีโมทแอร์ รุ่น COOLING CAPACITY 2 ชุด (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   9 ส.ค. 60      
339  419/60  ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมสมเด็จพระบรมราชินีนาท (สก) ขนาด 80*120 ซม. 50 ผืน และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   9 ส.ค. 60 - 10 ส.ค. 60   11 ส.ค. 60   15 ส.ค. 60   17 ส.ค. 60 17 ส.ค. 60
340  418/60  แม็คยิง 6 อัน (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   9 ส.ค. 60 - 10 ส.ค. 60   11 ส.ค. 60    
341  417/60  หลอดเมทัลฮาไลต์ 250 W 10 หลอด และอีก 2 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้าย่อย   8 ส.ค. 60      
342  416/60  มิเตอร์ 3 เฟส 15 (45) แอมป์ 1 เครื่อง และอีก 2 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้าย่อย   8 ส.ค. 60      
343  415/60  ก้อนหอมดับกลิ่น GLADE 2 โหล และอีก 17 รายการ (นางสาวสิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   8 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
344  414/60  ป้ายโครงการ Big Cleaning day เฉลิมพระเกียรติ 1 แผ่น (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   7 ส.ค. 60 - 10 ส.ค. 60   11 ส.ค. 60   15 ส.ค. 60   17 ส.ค. 60 17 ส.ค. 60
345  413/60  ลูกบิดประตูห้องน้ำ (เบนเฮอร์) 50 ชุด และอีก 2 รายการ (นายประเสริฐ ชุ่มอภัย ผู้ขอใช้)  งานศูนย์บริการกลาง   7 ส.ค. 60 - 10 ส.ค. 60   11 ส.ค. 60   15 ส.ค. 60   17 ส.ค. 60 17 ส.ค. 60
346  R222  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิดหอพักกุดรัง เนื่องจากได้ทำการตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลแล้วเครื่องบันทึกมีไฟเข้าเครื่อง แต่ไฟสถานะไม่ทำงานและไม่สามารถแสดงผลผ่านจอมิเตอร์ได้ (นายสิทธิพงษ์ ปราสาร ผู้แจ้  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   3 ส.ค. 60      
347  412/60  เหล็กกล่อง 1*2"*2มม.*6.00ม. 20 เส้น และอีก 8 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   1 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   12 ก.ย. 60    
348  411/60  ป้ายไวนิลขนาด 2*4 เมตร 3 ป้าย (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   27 ก.ค. 60      
349  410/60  ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ขนาดกว้าง 2.43 ม. * สูง 3.64 ม. 1 ชุด และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   26 ก.ค. 60 - 29 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
350  409/60  แผ่นอลูมิเนียมหน้าลาย ขนาด 1.22*2.44ม. 3 แผ่น (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   26 ก.ค. 60   11 ส.ค. 60   15 ส.ค. 60   17 ส.ค. 60 17 ส.ค. 60 3 ส.ค. 60
351  408/60  สติ๊กเกอร์ รหัสหมวก - จราจร 13 ชุด และอีก 2 รายการ (นางสาวศรัณย์ภัทร์ ชินสงคราม ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   25 ก.ค. 60      
352  407/60  โฟมอัดแน่น 2 นิ้ว 20 แผ่น และอีก 1 รายการ (นางสาวศรัณย์ภัทร์ ชินสงคราม ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   25 ก.ค. 60      
353  406/60  สติ๊กเกอร์เคลือบใส ขนาด A3 (สำหรับติดแผ่นป้ายทะเบียน) 50 แผ่น (นางสาววิกาณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   25 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60   11 ส.ค. 60    
354  405/60  โซลินอยด์ 1 ตัว (นางสาวสิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   24 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60   1 ส.ค. 60    
355  404/60  คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KCS 10 คิว ลบ.ม (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   24 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60   12 ก.ย. 60    
356  403/60  หินขาว 3/4 10 คิว และอีก 5 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   24 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60   9 ส.ค. 60    
357  402/60  เหล็กกล่อง 1*2" 2มม.*6.00ม. 20 เส้น และอีก 6 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   24 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60   4 ส.ค. 60    
358  401/60  เช็ควาล์ว 2 นิ้ว 2 ตัว และอีก 1 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   20 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60   1 ส.ค. 60    
359  400/60  แผ่นพลาสวูด ขานด 1.22*2.44*10 มม. 20แผ่น และอีก 4 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   20 ก.ค. 60 - 3 ส.ค. 60   12 ก.ย. 60    
360  399/60  ป้ายโครงการประเพณีลงแขกดำนาเฉลิมพระเกียรติ 1 แผ่น (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   20 ก.ค. 60 - 20 ก.ค. 60   20 ก.ค. 60    
361  398/60  กระดาษ A4 80 g 80 กล่อง (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   20 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60   1 ส.ค. 60    
362  397/60  หลอดไฟฟ้า LED BULB ขนาด 7 วัตต์ แสงขาว 100 หลอด และอีก 1 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   20 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60   9 ส.ค. 60    
363  R221  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิดจุดป้อมอาคารชุดพักอาศัยเปิดขึ้นมีเฉพาะโลโก้เครื่องบันทึกหลังจากนั้นเครื่องบันทึกก็ไม่ทำงาน (นายสิทธพงษ์ ปราสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 ก.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60    
364  R220  รถยนต์ นข 10 เนื่องจากระบบไฟฟ้าภายในช็อตฟิวส์ขาดบ่อยทำให้รถสตาร์ทไม่ติดและหม้อน้ำรั่ว เห็นควรอนุมัตินำรถเข้ากับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจเช็คระบบไฟและเปลี่ยนหม้อน้ำเพื่อให้รถใช้งานได้ปกติ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 ก.ค. 60      
365  R219  เนื่องจากรถอีแต๋นเกษตรมอเก่า เสื่อมสภาพการใช้งานและขาดชำรุดทะเบียน ฆข 91 มค สายพาน หมดสภาพการใช้งาน 4 เส้น เบอร์ B-47 จำนวน 3 เส้น เบอร์ B-38 จำนวน 1 เส้น (นายปัญญา พรสุวรรณ์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 ก.ค. 60      
366  R218  สว่านไร้สาย มากีต้า หัวสว่านล็อกใช้งานไม่ได้เฟืองตัวล็อกด้านในชำรุด ทำให้ไม่สามารถล็อกได้ เห็นควรอนุมัตินำเครื่องเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายสุขสันต์  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 ก.ค. 60      
367  R217  เนื่องจากเครื่องปั้มลมใช้งานไม่ได้ มีอาการลูกสูบฝืดไม่กระชับ ทำให้เครื่องไม่สามารถปั้มลมได้ เห็นควรอนุมัตินำปั้มลมเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายสุข  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 ก.ค. 60      
368  396/60  เชือกไนล่อน สำหรับยึดเต็นท์ 2 ม้วน และอีก 2 รายการ (นายรุ่งศักดิ์ อินทะโภคา ผู้ขอใช้)  งานบริการทั่วไป   17 ก.ค. 60 - 20 ก.ค. 60   20 ก.ค. 60    
369  395/60  ป้ายห้อยคอ 50 อัน (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   17 ก.ค. 60 - 20 ก.ค. 60   20 ก.ค. 60    
370  394/60  เมล็ดพันธ์ุดอกดาวเรือง 10 ซอง (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   17 ก.ค. 60 - 18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60    
371  393/60  กระดาษกาวย่น 30 ม้วน และอีก 9 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   13 ก.ค. 60 - 13 ก.ค. 60   21 ก.ค. 60     4 ส.ค. 60
372  392/60  ปากกาสีน้ำเงิน MAPLES MP 334 500 ด้าม และอีก 11 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   13 ก.ค. 60 - 13 ก.ค. 60   21 ก.ค. 60     4 ส.ค. 60
373  391/60  สายไฟ VFF2*1.5 SQMM (100/ม้วน) 4 ม้วน และอีก 4 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   13 ก.ค. 60 - 20 ก.ค. 60   12 ก.ย. 60    
374  390/60  ฝารองนั่ง 60 ชุด และอีก 4 รายการ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   13 ก.ค. 60 - 17 ก.ค. 60   20 ก.ค. 60    
375  389/60  หัวฉีดชำระ วีก้า 80 ชุด และอีก 7 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   12 ก.ค. 60 - 17 ก.ค. 60   20 ก.ค. 60    
376  388/60  อินอเตอร์ Merlox (10ตัว/กล่อง) 50 ตัว และอีก 7 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   12 ก.ค. 60 - 20 ก.ค. 60   12 ก.ย. 60    
377  387/60  ไม้กวาดทางมะพร้าว 40 อัน และอีก 4 รายการ (นายสุวรรณ์ ศรีทองบูรณ์ ผู้ขอใช้)  โรงผลิตน้ำปะปา   12 ก.ค. 60 - 17 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60    
378  386/60  ป้ายไวนิล ขนาดยาว 2 เมตร สูง 1 เมตร 1 ป้าย (นายสวรรณ์ ศรีทองบูรณ์ ผู้ขอใช้)  โรงผลิตน้ำปะปา   12 ก.ค. 60      
379  385/60  ปูนจระเข้ มิลติเพอโพสเกร้าท์ ขนาด 5 กก. 10 ถุง และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   12 ก.ค. 60 - 17 ก.ค. 60   20 ก.ค. 60    
380  384/60  ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ รัชกาลที่ 10 ขนาดกว้าง 1.70 ม. * สูง 2.20 ม. (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   12 ก.ค. 60 - 29 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
381  383/60  ถาดเพาะเมล็ด 135 ใบ และอีก 2 รายการ (นางมยุรี ชาวดอย ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   11 ก.ค. 60 - 17 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60    
382  R216  รถหกล้อ 81-7326 เนื่องจากรถหกล้อถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ ไส้กรองน้ำมันเครื่องมาเปลี่ยนแทนของเก่าจำนวน 1 ลูก (นายยุทธพงศ์ วงศ์นิลจันทร์ ผู้แจ้งซ่  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ก.ค. 60      
383  382/60  ประตูขนาด 90*200 ประตูไม้สายฝน 4 บาน (นางสาวสิรินทิพย์ พันธิมัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  อาคารชุดพักอาศัย   11 ก.ค. 60 - 17 ก.ค. 60   20 ก.ค. 60    
384  381/60  ผงซักฟอก 30 โหล และอีก 19 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   7 ก.ค. 60 - 20 ก.ค. 60   20 ก.ค. 60    
385  R215  รถ 81-7345 เบรคมือชำรุดเนื่องจากรถดึงเบรคไม่อยู่ ชุดผ้าเบรคมือหมดเพราะใช้งานมาเป็นเวลานาน ควรสั่งซื้อผ้าเบรคมือ จำนวน 1 ชุด (นางสาวจิราภรณ์ โคตรบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   7 ก.ค. 60      
386  380/60  โลโก้สเตนเลส หน้าหมวกจราจรและสายตรวจ 66 อัน (นายสมบูล รัชโพธิ์ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   7 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60   29 ส.ค. 60   30 ส.ค. 60   30 ส.ค. 60 30 ส.ค. 60
387  R214  รถยนต์ นิสสัน นข-1464 เนื่องจากระบบไฟส่องสว่าง/แตรและระบบไฟเบรค+ไฟเลี้นว ใช้งานไม่ได้ ไฟลัดวงจร เห็นควรนำรถเข้าซ่อมระบบไฟรถยนต์กับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง (นายอุดม ภูผิวผา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   5 ก.ค. 60 - 18 ก.ค. 60   19 ก.ค. 60   1 ก.ย. 60  
388  R213  รถยนต์ นิสสัน นข-1464 เนื่องจากรถสตาร์ทไม่ติด แบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน ควรอนุมัติสั่งซื้อ แบตเตอรี่จำนวน 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายอุดม ภูผิวผา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   5 ก.ค. 60      
389  R212  รถดั้มขาว 81-7326 เนื่องจาก 6 ล้อระบบไฟเลี้ยว ไฟท้ายใช้งานไม่ได้และระบบแอร์ใช้งานไม่ได้และท่อไฮดรอลิคขาช้างด้านขาวแตก เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง (นายไชยา จันทะเกตุ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   5 ก.ค. 60      
390  379/60  กล่องต่อสาย 4*4 " 20 กล่อง และอีก 5 รายการ (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์   5 ก.ค. 60 - 20 ก.ค. 60   21 ก.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
391  378/60  แกลบดิบ 2 รถ และอีก 1 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   4 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60   1 ส.ค. 60    
392  377/60  เม็ลดพันธ์ดอกดาวเรือง 25 ซอง (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   4 ก.ค. 60 - 7 ก.ค. 60   11 ก.ค. 60    
393  376/60  สายพานเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 2 โหล (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   4 ก.ค. 60 - 18 ก.ค. 60   19 ก.ค. 60    
394  375/60  หัวเติมลม สั้น 2 ตัว และอีก 5 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   4 ก.ค. 60 - 18 ก.ค. 60      
395  374/60  สายไฟ VFF 2*1.5 SQmm.(100/ม้วน) 4 ม้วน และอีก 5 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   4 ก.ค. 60 - 20 ก.ค. 60   12 ก.ย. 60    
396  R211  รถตู้ นข.162 เนื่องจากสายพานเครื่องและสายพานพาวเวอร์แตกชำรุด ทำให้เวลาสตาร์ทเครื่องมีเสียงดัง เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ สายพานเครื่อง 2 เส้น และสายพานพาวเวอร์ 1 เส้น (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   4 ก.ค. 60      
397  373/60  คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KCS 10 ลบ.ม. และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   3 ก.ค. 60 - 5 ก.ค. 60   21 ก.ค. 60    
398  372/60  ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขนาดกว้าง 2.44 ซม.*สูง 3.66 ซม. 2 ป้าย และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   3 ก.ค. 60 - 29 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
399  R210  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หมายเลขคุรุภัณฑ์ 92708000-313163-562002 แผงวงจรควบคุมการทำงานชำรุด (นางสาวจิตติมา ราชาเหลา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   30 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60   3 ก.ค. 60    
400  R209  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิดอาคารชุดพักอาศัย 2 เปิดเครื่องติดแต่ไม่มีภาพแสดงขึ้น (นายสิทธิพงษ์ ประสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   29 มิ.ย. 60      
401  371/60  พวงกุญแจ 4 ถุง และอีก 13 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   29 มิ.ย. 60 - 29 มิ.ย. 60   11 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
402  370/60  ใบเลื่อยวงเดือน ตัดไม้ 4" มากีต้า 10 ใบ และอีก 9 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   28 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60   12 ก.ย. 60    
403  369/60  แผ่นเหล็กหน้าลาย 12.0*2.40*4มม. 1 แผ่น และอีก 2 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   28 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60   20 ก.ค. 60    
404  R208  รถจักรยานยนต์ กษถ 536 เนื่องจากลูกปืนล้อแตก,กระจกส่องหลังชำรุด,ไฟเลี้ยวไม่ติด ต้องเปลี่ยน 3 รายการใหม่ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   27 มิ.ย. 60      
405  368/60  ต้นอินทนิลน้ำ 2" 20 ต้น (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   27 มิ.ย. 60 - 27 มิ.ย. 60   21 ก.ค. 60     4 ส.ค. 60
406  367/60  ขุ๋ยมะพร้าว 10 กระสอบ และอีก 1 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   27 มิ.ย. 60 - 18 ก.ค. 60   20 ก.ค. 60   26 ก.ค. 60  
407  366/60  มอเตอร์คอยล์ร้อน 220 v ขนาด 1/6 12 ตัว และอีก 1 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   26 มิ.ย. 60 - 5 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
408  365/60  หัวฉีดชำระ 60 ชุด และอีก 3 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานประปา   26 มิ.ย. 60 - 26 มิ.ย. 60   3 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
409  360/60  แก้วน้ำ 3 โหล และอีก 2 รายการ (สุภาดา คำผัน ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   26 มิ.ย. 60 - 5 ก.ค. 60   7 ก.ค. 60    
410  363/60  น้ำยา R22 50 กก. (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   26 มิ.ย. 60 - 26 มิ.ย. 60   28 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
411  362/60  แก๊ส LPG เล็ก 2 ถัง (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   26 มิ.ย. 60 - 26 มิ.ย. 60   27 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
412  361/60  คอมเพรสเซอร์ R 207 1ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   26 มิ.ย. 60 - 27 มิ.ย. 60      
413  R206  รถแทรกเตอร์ฟอร์ดเนื่องจากล้อหลังด้านซ้ายรั่ว เนื่องจากเหยียบเศษเหล็กทำให้รถยางรั่วใช้งานไม่ได้ควรอนุมัตินำยางเข้าปะยางกับสถานประกอบการที่เกี่บยวข้องเพื่อดำเนินการปะยาง (นายสันติ สิงห์แก้ว ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   21 มิ.ย. 60 - 21 มิ.ย. 60   27 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
414  R205  รถยนต์ บ.ต 8116 เครื่องยนต์มีเสียงดังและสั่นเดินไม่เรียบและมีอาการสะดุด คล้ายอกาการเครื่องหลวมและเบาะนั่งขาดชำรุดควรอนุมัตินำรถเข้าตรวจเช็คและซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง (ุ นายรังสิต อุรัน ผู้แจ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   21 มิ.ย. 60      
415  R204  ก.ข. 86674 รถแอร์ไม่เย็นมอเตอร์พัดลมแอร์ชำรุดระบบไฟฟ้าแอร์ช็อต ควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแอร์และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเพื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นายอำนาจ พลจ่า ผู้แจ้ง  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   21 มิ.ย. 60      
416  R203  รถขยะ 81-1967เนื่องจากระบบเบรคด้านหน้าข้างขวามีน้ำมันแบรครั่วซึมทำให้รถเบรคไม่อยู่เวลาบรรทุกหน้า เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายสมพร บุญร  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   21 มิ.ย. 60      
417  R202  เครื่องจักรกลหน้า JCB เนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งานทำให้สตาร์ทไม่ติด เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลุก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายยุทธพงศ์ วงศ์นิลวันทร์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   21 มิ.ย. 60 - 21 มิ.ย. 60   3 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
418  R201  รถ 6ล้อเหลือง 80 8686 เนื่องจากรถ6ล้อดั้มเข็มไมล์ไม่ขึ้นสายเข็มไมค์ขาด เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อสายไมค์ 1เส้นเพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายธีรพงศ์ นวลฉวี (ุแจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   21 มิ.ย. 60 - 21 มิ.ย. 60   3 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
419  R200  รถจักรยานยนต์ กวธ-108 ม.ค สปริงขาตั้งขาด และสายฝาเปิดเบาะมอเตอร์ขาด ไม่สามารถเปิดเบาะน้ำมันได้ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อสายสลิงเปิดเบาะ1ชุดและสปริงขาตั้ง1ตัวเพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด(นายชัชวาลย์  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   21 มิ.ย. 60      
420  359/60  ออกซิเจนเล็ก (พร้อมถัง) 2 ถัง และอีก 1 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   20 มิ.ย. 60 - 20 มิ.ย. 60   27 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
421  359/60  อิฐบล็อค 500 ก้อน และอีก 6 รายการ( นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   20 มิ.ย. 60 - 27 มิ.ย. 60      
422  358/60  ต่อตรง PVC 11/2" 2 ตัว และอีก 2 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   20 มิ.ย. 60 - 20 มิ.ย. 60   27 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
423  357/60  เจลไล่นก แบบหลอดพร้อมปืนยิง 5 หลอด (นางสาวศิรินทิพย์ ผันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  งานสวัสดิการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรและนิสิต   19 มิ.ย. 60 - 19 มิ.ย. 60   19 มิ.ย. 60    
424  355/60  น้ำยา R134 10 กิโลกรัม และอีก 1 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   16 มิ.ย. 60 - 16 มิ.ย. 60   28 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
425  356/60  คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC 12 ลบ.ม. และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   16 มิ.ย. 60 - 23 มิ.ย. 60   21 ก.ค. 60    
426  354/60  สวิตซ์สองทาง 50 ตัว และอีก 1 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   15 มิ.ย. 60 - 15 มิ.ย. 60   22 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
427  353/60  กระดาษกาวย่น 30 ม้วน และอีก 19 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   15 มิ.ย. 60 - 15 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60     4 ส.ค. 60
428  352/60  ผ้าใบถุงปุ้ยขนาด 3*4 2 ผืน (วนายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   15 มิ.ย. 60 - 15 มิ.ย. 60   22 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
429  351/60  ปูนจระเข้ มิลติเพอโพสเกร้าท์ 20 กก. 3 ถุง และอีก 4 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   15 มิ.ย. 60 - 15 มิ.ย. 60   22 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
430  350/60  น้ำยารองพื้นทาทับสีเก่า บิวตี้ ขนาด 18 ลิตร 10 ถัง และอีก 5 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   15 มิ.ย. 60 - 15 มิ.ย. 60   28 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
431  349/60  เหล็ก 1"*2"2.0*6.00ม. 16 เส้น และอีก 11 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง   15 มิ.ย. 60 - 15 มิ.ย. 60   28 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
432  R199   มอเตอร์ปั้มเพิ่มแรงดันบนดาดฟ้า คอนโด 2 ขอซ่อมเปลี่ยนชินปั้ม เนื่องจากชินปั้มรั่ว ทำให้ปั้มใช้งานไม้ได้ จำนวน 1 ตัว ควรอนุมัตินำปั้มเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   14 มิ.ย. 60 - 17 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60    
433  R198  รถ 6 ล้อ 80-9021 รถเข้าเกียไม่ได้ปั้มคลัทตัวล่างแตก มีน้ำมันรั่วออกมาทำให้รถใช้งานไม่ได้ ควรสั่งซื้อปั้มคลัทล่าง 1 ตัว (นายกิติพงษ์ ภูเงิน ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   14 มิ.ย. 60      
434  348/60  เคเบิ้ลไทร์ 6" (100เส้น /ถุง) 5 ถุง และอีก 2 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์   12 มิ.ย. 60 - 12 มิ.ย. 60   15 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
435  347/60  ปลั๊กไฟ 5 เมตร 5 อัน (นางสาวสรินทัพย์ พันธ์มัฑวาฬ ผู้ขอใช้)  งานอาคารชุดพัอาศัย   12 มิ.ย. 60 - 12 มิ.ย. 60   15 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
436  346/60  แก้วน้ำพลาสติก 60 z. 1 ลัง (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   12 มิ.ย. 60 - 15 มิ.ย. 60       15 มิ.ย. 60
437  345/60  รีโมทเครื่องปรับอากาศ (York) 1 ตัว (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   12 มิ.ย. 60 - 12 มิ.ย. 60   14 มิ.ย. 60    
438  344/60  สตาร์ทเตอร์ 10 กล่อง และอีก 2 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้าย่อย   9 มิ.ย. 60 - 9 มิ.ย. 60   15 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
439  343/60  ช็อกหินขีดเหล็ก 3 กล่อง และอีก 4 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   9 มิ.ย. 60 - 15 มิ.ย. 60   12 ก.ย. 60    
440  342/60  ไม้กวาดทางมะพร้าว 100 ด้าม และอีก 1 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   9 มิ.ย. 60 - 9 มิ.ย. 60   15 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 26 ก.ค. 60
441  341/60  น้ำยา R22 ถังใหญ่ 150 กิโล และอีก 1 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   9 มิ.ย. 60 - 15 มิ.ย. 60   19 มิ.ย. 60    
442  340/60  ลูกบิดประตูหน้าห้อง เบนเฮอร์ 100 ชุด และอีก 8 รายการ (นายสำราญ โคตสมบัติ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   9 มิ.ย. 60 - 9 มิ.ย. 60   28 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
443  339/60  ป้ายโครงการ วันต้นไม้ประจำปี 3*5 1 แผ่น (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   7 มิ.ย. 60 - 7 มิ.ย. 60   8 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
444  338/60  สาย LAN CAT6 ยี่ห้อ Link ภายนอก และอีก 9 รายการ (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์   6 มิ.ย. 60 - 12 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60
445  337/60  คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Kcs 10 คิว และอีก 9 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 มิ.ย. 60 - 8 มิ.ย. 60   12 ก.ย. 60    
446  336/60  หลอดไฟฟ้า LED BULB ขนาด 7 วัตต์ แสงขาว 200 หลอด และอีก 1 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   6 มิ.ย. 60 - 6 มิ.ย. 60   8 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
447  335/60  ฝ้าเพดาน 60*60 6 กล่อง และอีก 1 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 มิ.ย. 60 - 6 มิ.ย. 60   14 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
448  330/60  หัวฉีดชำระ COTTO CT993H#WH(HM) 80 ชุด และอีก 15 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานประปา   5 มิ.ย. 60 - 5 มิ.ย. 60   14 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
449  R196  รถตู้นข-157 คอห่านหม้อน้ำผุ มีน้ำรั่วและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน รถสตาร์ทไม่ติด เห็นควรสั่งซื้อ คอห่านหม้อน้ำ 1 ตัว และแบตเตอรี่ GS 100 จำนวน 1 ลูก (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   5 มิ.ย. 60 - 5 มิ.ย. 60   14 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
450  R195  เนื่องจากรถขยะคันเขียวแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน รถสตาร์ทไม่ติด และสายไฮดรอลิคด้านท้ายแตก 2 เส้น (นายนิรุตย์ วงละคร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   5 มิ.ย. 60      
451  R194  รถสตาร์ไม่ติดเนื่องจากไดร์ชาร์จชำรุดทำให้ไม่สามารถชาร์จรถได้ ทำให้แบตเตอรี่ชำรุด ไม่สามารถเก็บไฟได้ (นายสมพงษ์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   5 มิ.ย. 60      
452  R193  มอเตอร์ตัวเดินรถแม็คโคร แตกชำรุดทำให้เฟืองด้านในชำรุด ทำให้รถไม่สามารถเดินได้ สมควรสั่งซื้อมอเตอร์ตัวเดินด้านซ้าย จำนวน 1 ตัว เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนตัวเดิมที่ชำรุด (นายคมกริช วงค์ธานี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   5 มิ.ย. 60 - 18 ก.ค. 60   12 ก.ย. 60    
453  R192  เนื่องจากเฟืองมอเตอร์ตัวเด่นรูดทๆให้มอเตอร์ตัวเดินของรถแม็คโครใช้งานได้ ควรสั่งซื้อชุดเฟืองมอเตอร์เดินตาม จำนวน 1ชุด เพื่อนำมาเปรี้ยวแทนของ (นายคมกริช วงค์ธานี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   5 มิ.ย. 60      
454  R191  แบตเตอรี่ รถแม็คโครชำรุดแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน ทำให้รถสตาร์ทไม่ติด เห็นควรสั่งซื้อแบตเตอรี่ใหม่ 1 ลูก (GS 100 ลูกเล็ก) เพื่อมาเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด (นายวัชรกาญ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   5 มิ.ย. 60 - 12 มิ.ย. 60      
455  334/60  เทปพันท่อแอร์ 20 ม้วน และอีก 1 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   2 มิ.ย. 60 - 12 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
456  333/60  สวิตซ์หน้าใหญ่ 100 ตัว และอีก 5 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   2 มิ.ย. 60 - 2 มิ.ย. 60   14 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
457  332/60  ลูกบิดประตูหน้าห้อง เบนเฮอร์ 60 ชุด และอีก9 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   2 มิ.ย. 60 - 2 มิ.ย. 60   14 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
458  331/60  ไม้กวาดทางมะพร้าว 40 ด้าม และอีก 7 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   2 มิ.ย. 60 - 2 มิ.ย. 60   14 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
459  329/60  เมล็ดพันธ์ุดอกดาวเรือง 20 ซอง (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   2 มิ.ย. 60 - 2 มิ.ย. 60   7 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
460  329/60  กระดาษน้ำตาล A4 110 แกรม 5 ห่อ และอีก 4 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานบริการหอพักนิสิต   1 มิ.ย. 60 - 6 มิ.ย. 60   7 มิ.ย. 60    
461  328/60  คาร์บูเราเตอร์เครื่องตัดหญ้าสะพาย (HOND2) และอีก 3 รายการ (นายคมกริช วงค์ธานี ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   30 พ.ค. 60 - 8 มิ.ย. 60   12 ก.ย. 60    
462  327/60  น้ำมันเครื่อง 40 W 10 แกลลอน และอีก 3 รายการ (นายคมกริช วงค์ธานี ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   30 พ.ค. 60 - 30 พ.ค. 60   7 มิ.ย. 60   18 ก.ค. 60   18 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60 1 ส.ค. 60
463  R190  ยางรถไถ รั่ว เนื่องจากเหยียบเศษเหล็กทำให้รถไถใช้งานไม่ได้ เห็นควรนำรถเข้าประยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการปะยาง จำนวน1ล้อ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   30 พ.ค. 60 - 6 มิ.ย. 60   7 มิ.ย. 60    
464  R189  นข-156 ประตูเลื่อนข้างชำรุด เปิด-ปิด ไม่ได้ เนื่องจากลูกปืนแตก ทำให้ประตูตกราวเลื่อนไม่ได้ (นายสาคร พลเสน ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   30 พ.ค. 60      
465  R188  กข 8674 มค. เนื่องจากไดร์ชาร์จชำรุด ทำให้ระบบๆฟชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่ไม่ได้ ทำให้รถสตาร์ทไม่ติด (นายสมพงษ์ เกิดกาหลง ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   30 พ.ค. 60 - 26 มิ.ย. 60       26 มิ.ย. 60
466  R187  รถยนต์ บฉ -5655 ระบบแอร์ไม่ทำงาน น้ำยาแอร์รั่ว (นายสุนทร ไชยโสดา ผู้แจ้งซ่อม)  ซ่อมบำรุง (เครื่องยนต์)   30 พ.ค. 60      
467  R186  รถอีแต๋น เนื่องจากลูกหมากคานกลางและลูกหมากคันชักล้อหน้าด้านซ้าย ขวาแตกทำให้ลูกหมากหลุดรถไม่สามารถบังคับเลี้ยวได้ เห็นควรสั่งซื้อ ลูกหมากคานกลางจำนวน 1 ตัว ลูกหมากคันชักตัวนอกใน 2 ชุด เพื่อมาเปลี่ยนแทน  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   30 พ.ค. 60 - 5 มิ.ย. 60   3 ก.ค. 60    
468  R185  รถตู้ นข 10 เนื่องจากระบบไฟเลี้ยวรถตู้ใช้งานไม่ได้ระบบไฟช็อต (นายสิทธิพงษ์ ประสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   30 พ.ค. 60      
469  326/60  สำเนาเอกสาร 200 ชุด (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   30 พ.ค. 60 - 31 พ.ค. 60      
470  325/60  ปากกา 7 กล่อง และอีก 4 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   30 พ.ค. 60 - 31 พ.ค. 60      
471  324/60  ป้ายโครงการขนาด 3*5 M. 2 ม้วน และอีก 2 รายการ (นายธัวชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   30 พ.ค. 60 - 31 พ.ค. 60      
472  323/60  เสื้อโครงการ 500 ตัว และอีก 1 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   30 พ.ค. 60 - 31 พ.ค. 60      
473  322/60  ก้อนหอมดับกลิ่น GLADE 2 โหล และอีก 17 รายการ (นางสาวสิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  งานสวัสดิการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรและนิสิต   29 พ.ค. 60      
474  321/60  เหล็กกล่อง 1"*2"*2.0มม.*6.00 ม. 10 เส้น และอีก 6 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้ )  งานซ่อมบำรุง   23 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60   30 พ.ค. 60    
475  320/60  เมนต์โฮล 60 ซม. 4 ตัว(นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   23 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60   30 พ.ค. 60    
476  319/60  เหล็กกล่อง 2"*4"*2.0มม.*6.00ม. 65 เส้น และอีก 11 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   23 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60   30 พ.ค. 60    
477  318/60  เหล็กฉาก 1 1/2"*4มม.*6.00ม. 10 เส้น (นายสุขสันต์ พิทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง   23 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60   30 พ.ค. 60    
478  317/60  ถังแก๊สเล็ก 2 ถัง และอีก 1 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   23 พ.ค. 60 - 8 มิ.ย. 60      
479  316/60  วายเมท ขนาดตรง 20*20 1 ม้วน (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   23 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60   30 พ.ค. 60    
480  R184  รถขยะเขียว 81- 7625 เนื่องจากระบบเบรคไม่อยู่ ตรวจเช็คเบคร 4 ล้อ เปลี่ยนสายพานแอร์ 1 เส้น และตรวจเช็คระบบเบรครอบคัน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง + ไส้กรองน้ำมันเกียร์และเฟื่องท้าย เห็นควรรถเข้าซ่อมกับสถานป  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 พ.ค. 60      
481  R183  รถดับเพลิง 81-7345 เนื่องจากมีไฟเครื่องยนต์โชว์ รถมีอาการวูบ เนื่องจากระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบกพร่องและเปลี่ยนน้ำมันเฟื่องท้ายเพื่อเนื่องจากน้ำมันเสื่อมสภาพ (นางสาวจิราภรณ์ โคตรบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60   30 พ.ค. 60    
482  R182  รถตู้ สีขาว นข-1464 เนื่องจากรถสตาร์ทไม่ติดไดร์สตาร์ทชำรุด ไดร์ไหม้ เห็นควรนำไดร์สตาร์ทเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายอุดม ภูผิวผา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 พ.ค. 60 - 5 มิ.ย. 60   5 มิ.ย. 60    
483  R181  ชุดคลัทเลื่อยยนต์หมดทำให้เลื่อยยนต์ ไม่สามารถใช้งานได้ เห็นควรสั่งซื้อชุดคลัทเลื่อยยนต์ จำนวน 1 ชุด เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่า (นายสุขสันต์ พิทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 พ.ค. 60      
484  R180  เนื่องจากวงเดือนมีประกายไฟแลบออกมาจากชุดแปรงถ่าย และมีเสียงดังผิดปกติ ทำให้เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ปกติ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 พ.ค. 60 - 27 มิ.ย. 60   27 มิ.ย. 60    
485  R179  ไฟเปอร์ตัดเหล็กมีไฟแลบออกมาและมีเสียงดัง เครื่องใช้งานไม่ได้ เห็นควรนำเครื่องเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด เพื่อให้ใช้งานได้ปิกติ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้แจ้  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 พ.ค. 60 - 27 มิ.ย. 60   27 มิ.ย. 60    
486  R178  เครื่องราวเตอร์เจาะไม้ชำรุดเครื่องไม่ทำงาน ไม่สามารถใช้งานได้ เห็นควรนำเครื่องราวเตอร์ สั่งซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด เพื่อใช้งานได้ปกติ (นายสุขสันต์  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 พ.ค. 60 - 27 มิ.ย. 60   27 มิ.ย. 60    
487  R177  รถอีแต๋นหัวใหม่ คาลิปเปอร์เบรคเป็นรอย ทำให้น้ำมันเบรครั่วออกทำให้รถเบรคไม่อยู่เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อคาลิปเปอร์เบรคใหม่ จำนวน 1 ตัว (นายธีรพงศ์ นวลฉวี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 พ.ค. 60 - 12 มิ.ย. 60   14 มิ.ย. 60    
488  R176  รถอีแต๋น ฆข 90 ยางรถหมดสภาพการใช้งาน จึงเกิดล้อหน้าแตก เนื่องจากยางเสื่อมสภาพ เห็นควรดำเนินการเปลี่ยนยาง 4 เส้น ขนาด 195 R 14 (นายหาญเดช พรมชาติ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 พ.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   5 มิ.ย. 60     17 ส.ค. 60
489  315/60  ท่อ PVC 2" 10 เส้น และอีก 8 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   19 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60   14 มิ.ย. 60    
490  314/60  ลวดเชื่อม 2.6 โกเบ 1 ลัง และอีก 6 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   19 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60   12 ก.ย. 60    
491  313/60  หลอดไฟ LED T8 ขนาด 18 วัตต์ แสงขาว 100 หลอด (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   19 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60   30 พ.ค. 60    
492  312/60  น้ำยาล้างห้องน้ำ 20 กล. และอีก 14รายการ (สุภวิทย์ พันแป้น)  งานหอพัก   18 พ.ค. 60 - 18 พ.ค. 60   19 พ.ค. 60    
493  311/60  มอเตอร์คอยร้อน 1/2 HP 220 V 5 ตัว และอีก 4 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   17 พ.ค. 60      
494  310/60  ลูกลอยไฟฟ้าแบบตีนเป็ด 6 ชุด และอีก 2 รายการ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   17 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60   30 พ.ค. 60    
495  R176  1วิทยุสื่อสาร Benisan เครื่องดำไม่สามารถรับส่งได้ (BE - 144A) 2.วิทยุสื่อสาร Benisan (FB-388) ไม่สามารถรับ-ส่งได้ ชาร์ตไม่เข้าพร้อมชุดแท่นชาร์ต (นายสุรศักดิ์ อันทะศรี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง   9 พ.ค. 60      
496  R175  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรจุดหอพักกันทรวิชัยชำรุด เนื่องจากเปิดขึ้นมีโลโก้เครื่องบันทึกแล้วก้อดับไป (นายสิทธิพงษ์ ประสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง   9 พ.ค. 60      
497  R174  เครื่องปริ้นเตอร์ชำรุด โดยไม่สหมานปริ้นเอกสารได้และหน้าจอขึ้นว่ามีความร้อนขึ้นสูงเกินไผหมายเลขคุรคภัณฑ์ 0180000-171090-5020001 (นายกมล นารินนท์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง   9 พ.ค. 60      
498  R173  เครื่องปริ้นเตอร์ชำรุด เนื่องจากไม่สหมานดึงกระดาษได้เป็นเครื่องประจำสำนักงานหอพักมอเก่า หมายเลขคุรุภัณฑ์ 0180000-171090-4930002 (นายกมล นารินนท์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง   9 พ.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
499  309/60  ป้ายไวนิล (ห้ามจอดตลอดแนว) 20 ป้าย และอีก 2 รายการ (นายสมบูล รัชโพธิ์ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   9 พ.ค. 60 - 17 พ.ค. 60   19 พ.ค. 60    
500  308/60  เหล็กกล่อง 1*2"*2.0*6.00ม. 30 เส้น และอีก 7 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   9 พ.ค. 60 - 16 พ.ค. 60   18 พ.ค. 60    
501  307/60  ท่อเหล็กกลมดำ 3/4 *2.0มม.*6.00ม. 7 เส้น และอีก 8 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   9 พ.ค. 60 - 16 พ.ค. 60   18 พ.ค. 60    
502  306/60  สายยาง 4 หุน 3 ม้วน และอีก 2 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   5 พ.ค. 60 - 11 พ.ค. 60   19 พ.ค. 60    
503  305/60  ผงซักฟอง 20 โหล และอีก 20 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   5 พ.ค. 60 - 18 พ.ค. 60   19 พ.ค. 60    
504  304/60  กล้องวงจรปิดแบบโดม Dahua 800 TVLine 10 ตัว และอีก 3 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานโสตทัศนูปกรณ์   5 พ.ค. 60 - 11 พ.ค. 60   19 พ.ค. 60    
505  303/60  น้่ำยา R22 10 กก./ถัง 5 ถัง และอีก 1 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   5 พ.ค. 60 - 11 พ.ค. 60   18 พ.ค. 60    
506  302/60  Q 6470 A K 1 ตลับ และอีก 3 รายการ (นางพรนิพา นาชัยสิทธิ์ผู้ขอใช้)  งานจราจรและรักษาความปลอดภัย   5 พ.ค. 60      
507  301/60  น้ำยากัดสนิม (เป็ด) 12 แกลลอน และอีก 3 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   5 พ.ค. 60      
508  300/60  แบตเตอรี่แห้ง DC 12V/12AH ขนาด (ก*ย*ส)9.5*14.5*9.5 ซม. 12 ลูก และอีก 2 รายการ (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์   2 พ.ค. 60 - 4 พ.ค. 60   5 พ.ค. 60    
509  299/60  แปรซีแพ็ก 6 มม.*6.00ม. 140 เส้น และอีก3 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   1 พ.ค. 60 - 4 พ.ค. 60   5 พ.ค. 60    
510  298/60  ฟุตวาลว์ทองเหลือง 2" 2 ตัว และอีก 1 รายการ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   1 พ.ค. 60 - 1 พ.ค. 60   5 พ.ค. 60     1 ส.ค. 60
511  297/60  สายไฟ VFF 1.5 100 เมตร 1 ม้วน และอีก 3 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   1 พ.ค. 60 - 11 พ.ค. 60   18 พ.ค. 60    
512  296/60  ท่อประปา 2" คาดแดง ปลายเรียบ 5 เส้น และอีก 5 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   1 พ.ค. 60 - 4 พ.ค. 60   5 พ.ค. 60    
513  R172  แทรกเตอร์ฟอร์ดสายพานหม้อน้ำขาดและลูกปืนลูกลอกสายพานแตก ทำใ้รถไม่สามารถใช้งานได้ (นายสันติ สิงห์แก้ว ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   28 เม.ย. 60 - 16 พ.ค. 60   17 พ.ค. 60    
514  R171  รถยนต์ บต.8116 เนื่องจากยางเสื่อมสภาพการใช้งานยางมีรอยฉีกและรอยแตก เพราะยางใช้มาเป็นเวลานาน ดำเนินการเปลี่ยนยาง 4 เส้น (นายรังสิต อุรัน ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   28 เม.ย. 60 - 11 พ.ค. 60   16 พ.ค. 60    
515  R170  เครื่องจักกล ขอเปลี่ยนสายไฮดรอลิคกระบอกสวิงด้านหลังแตก มีน้ำมันรั่วออก ทำให้ตัวสวิงไม่สามารถใช้งาน (นายยุทธพงศ์ วงค์นิลอินทร์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   28 เม.ย. 60      
516  R169  รถยนต์ ทบ.40-0050 เนื่องจากยางล้อหน้าด้านซ้ายเหยียบตะปู ดำเนินการประยางจำนวน 1 ล้อ (นายสุรัตน์ ทินบาล ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   28 เม.ย. 60 - 22 พ.ค. 60   8 พ.ค. 60     22 พ.ค. 60
517  R168  ทบ.815258 เนื่องจากถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและใส้กรองน้ำมันเครื่องและไส้กรองโซล่า จำนวน 2 ลูก (นางสาวจิราภรณ์ โคตรบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   28 เม.ย. 60      
518  R167  ทบ.819498 แบตเตอรี่ 80 Vol 2 ลูก ใส่กรองโซล่า ,ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (นางสาวจิราภรณ์ โครตบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   28 เม.ย. 60      
519  R166  ทบ.815257 ถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก ใส้กรองโซล่า 1 ลูก และน้ำมันปั้มปั่นน้ำ (นางสาวจิราภรณ์ โคตรบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   28 เม.ย. 60 - 16 พ.ค. 60   17 พ.ค. 60    
520  295/60  หมึกเติมเครื่องปริ้น SUMSUNG SCX - 4300 1 กล่อง (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   28 เม.ย. 60 - 4 พ.ค. 60   5 พ.ค. 60    
521  294/60  ตู้ยาสามัญประจำบ้าน 3 ตู้ และอีก 1 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   27 เม.ย. 60 - 3 พ.ค. 60   1 พ.ค. 60    
522  293/60  ธงชาติไทย ขนาด 6*9 เมตร 2 ผืน (นางสาวนราวดี สิงเกื้อ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   27 เม.ย. 60 - 4 พ.ค. 60   5 พ.ค. 60    
523  292/60  Filter 1 อัน และอีก 3 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานพัฒนาภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   25 เม.ย. 60 - 25 เม.ย. 60   5 พ.ค. 60     18 พ.ค. 60
524  291/60  เสื้อสายตรวจ 4 ตัว และอีก 1 รายการ (นายวิเชียร ศรีพะนามน้อย ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   25 เม.ย. 60 - 4 พ.ค. 60   18 พ.ค. 60    
525  290/60  เสื้อสะท้อนแสงจราจร 12 ตัว และอีก 1 รายการ (นทายสมบูล รัชโพธิ์ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   25 เม.ย. 60 - 4 พ.ค. 60   18 พ.ค. 60    
526  289/60  ลูกปลั๊ก หน้าใหญ่ 100 ตัว และอีก 10 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   25 เม.ย. 60 - 4 พ.ค. 60   18 พ.ค. 60    
527  R165  รถดับเพลิง 81-9498 รถสตาร์ทไม่ติดไดร์ชาร์ตไม่ทำงานทำให้แบตเตอรี่ไฟหมด จึงทำให้รถใช้งานไม่ได้ (นางสาวจิราภรณ์ โครตบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   25 เม.ย. 60 - 16 พ.ค. 60   17 พ.ค. 60     <