หนังสือทั้งหมด

สถานะหนังสือจะแบ่งออกเป็น 3 สี ด้วยกัน
1. สีส้ม : อยู่ในระหว่างดำเนินการ 2. สีเขียว : เส็จสิ้นขบวนการ 3. สีแดง : รอการตรวจสอบ
**ถ้า พัสดุ ขึ้นเป็นสถานะ สีเขียว สามารถมาติดต่อรับของได้เลย
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ รับสืบราคา ตรวจสอบงบฯ ตรวจสอบเอกสาร(ผช.ผอ) ผอ.กองอาคารฯ ผู้ช่วยอธิการบดี เสร็จสิ้นุ
1  R175/61  รถดั้มเครน 81-7326 เนื่องจากรถถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง เห็นควรอนุมัติซื้อไส้กรองน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ลูก และน้ำมันเครื่องจำนวน 10 ลิตร เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่า (นายภ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 พ.ค. 61      
2  R174/61  รถเกษตร ฆข 91 มค. เนื่องจากรถเข้าเกียร์ยาก แผ่นคลัทจานกดคลัทเสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อแผ่นคลัช+จานกดคลัชลูกปืนคลัท (1ชุด) เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายปัญญา พรสุวรรณ ผู้แจ้ง  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 พ.ค. 61      
3  R173/61  รถดับเพลิง 81-7345 เนื่องจากชุดปั้มเกียร์ผากแตก ปั้มใช้งานหนักชุดเฟืองภายในแตกชำรุด เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นางสาวจิราภรณ์ โคตรบ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   17 พ.ค. 61      
4  R172/61  รถนิสสันสีขาว นข-1464 เนื่องจากหม้อน้ำรั่ว คอหม้อน้ำแตกทำให้น้ำรั่วรถใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อหม้อน้ำจำนวน 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายอุดม ภูผิวผา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   17 พ.ค. 61      
5  R171/61  รถดับเพลิง 81-5257 เนื่องจากกากบาทเพลาปั่นน้ำแตกเนื่องจากเสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อชุดกากบาทจำนวน 1 ชุด เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นางสาวจิราภรณ์ โคตรบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   17 พ.ค. 61 - 17 พ.ค. 61      
6  343/61  ไม้กวาดทางมะพร้าว 30 ด้าม และอีก 12 รายการ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   17 พ.ค. 61      
7  342/61  อิฐบล็อก 1,000 ก้อน และอีก 3 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   16 พ.ค. 61      
8  341/61  ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P/10A 2 ตัว และอีก 14 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   16 พ.ค. 61      
9  340/61  หลอดประหยัดไฟ รุ่นทอร์นาโด 24 W (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   16 พ.ค. 61      
10  339/61  คอมเพรสเซอร์ RH 207 1 เครื่อง (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   16 พ.ค. 61      
11  R170/61  รถยนต์หกล้อ 81-3578 เนื่องจากรถหกล้อถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและมีการถอดเช็คเปลี่ยนผ้าเบรคทางช่างไม่สามารถตรวจเช็คได้เนื่องจากไม่มีเครื่องมือการถอดเห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   15 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 61      
12  338/61  อลูมิเนียมฉาก 2"*2"*หนา4มม.*6.00 เมตร 20 เส้น (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   15 พ.ค. 61 - 17 พ.ค. 61      
13  R169/61  รถเกษตร ทะเบียบ 90 เนื่องจากฝาท้ายรถขาดชำรุดและระบบไฟท้ายไฟส่องสว่างชำรุด ไฟไม่ติด เห็นควรอนุมัติ สั่งซื้อจุดไฟท้ายจำนวน 1 ชุด เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นางมยุรี ชาวดอน ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 พ.ค. 61      
14  R168/61  รถไถ ตค-6214 เนื่องจากรถยางรั่วล้อหน้าด้านซ้าย รถเหยียบเศษเหล็กทำให้รถยางรั่วไม่สามารถใช้งานได้ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าปะยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการปะยาง จำนวน 1 ล้อ เพื่อให้รถใช้งานได้ปก  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 พ.ค. 61 - 17 พ.ค. 61      
15  R167/61  รถไถและเทเลอร์พวงรถไถคูโบต้าเขตพื้นที่ในเมือง เนื่องจากยางรถเทเลอร์แตก ยางเสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าเปลี่ยนยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเปลี่ยนยาง นอก+ยางใน จำนวน 1 ชุด เพื  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 พ.ค. 61 - 17 พ.ค. 61      
16  R167/61  รถไถและเทเลอร์พวงรถไถคูโบต้าเขตพื้นที่ในเมือง เนื่องจากยางรถเทเลอร์แตก ยางเสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าเปลี่ยนยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเปลี่ยนยาง นอก+ยางใน จำนวน 1 ชุด เพื  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 พ.ค. 61      
17  R166/61  รถดับเพลิง 81-5257 เนื่องจากรถยางรั่วล้อหลังด้านซ้ายเนื่องจากเหยียบเศษเหล็กทำให้รถยางรั่วใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าปะยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการปะยางจำนวน 1 ล้อ เพื่อให้รถใช้งาน  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 พ.ค. 61 - 17 พ.ค. 61      
18  R165/61  รถแม็คโค (เล็ก) เนื่องจากสายไฮดรอลิคเข้าแป้นคลนโทลแตก จำนวน 2 เส้น เห็นควรอนุมัติสั่งซื้ออะไหล่ สายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายภควัตร รัตนอิสระกุล ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 พ.ค. 61 - 17 พ.ค. 61      
19  R164/61  รถ JCB 1232 เนื่องจากรถ JCB ยางรั่วเนื่องจากเหยียบเศษเหล็กทำให้รถยางรั่ว ไม่สามารถดำเนินการปะยางได้ต้องเปลี่ยนยางในใหม่ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าเปลี่ยนยางในกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเปลี่ยน  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 พ.ค. 61 - 17 พ.ค. 61      
20  337/61  มุ้งลวดเอ็นขาว ขนาด 78" 10 ม้วน และอีก 12 รายการ (นายสำราญ โคตสมบัติ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   10 พ.ค. 61 - 17 พ.ค. 61      
21  R163/61  รถขยะ 81-1967 เนื่องจากรถวิ่งไม่มีกำลังระบบคลัชเสื่อมสภาพการใช้งาน (คลัชหมด) และกระบอกเบรคล้อหน้าแตกสีน้ำมันรั่ว เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   9 พ.ค. 61      
22  336/61  ไม้มือเสือ 100 ด้าม และอีก 1 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   9 พ.ค. 61 - 17 พ.ค. 61      
23  335/61  ท่อ PVC 6" หัวบาน ท่อน้ำไทย ชั้น 5 30 เส้น และอีก 4 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   8 พ.ค. 61 - 17 พ.ค. 61      
24  334/61  หลอดไฟฟ้า LED T8 ขนาด 9 วัตต์ 200 หลอด และอีก 4 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   3 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 61      
25  333/61  มอเตอร์คลอยเย็น220Vขนาด1/10 10 ตัว และอีก 2 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   3 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 61      
26  332/61  ท่ออัดแรง คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม. 40 ท่อน และอีก 4 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   1 พ.ค. 61      
27  331/61  ท่ออัดแรง คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม. 55 ท่อน และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   1 พ.ค. 61 - 7 พ.ค. 61   10 พ.ค. 61    
28  330/61  ยางปั้มชักโครก 20 อัน และอีก 1 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   1 พ.ค. 61 - 7 พ.ค. 61   9 พ.ค. 61    
29  329/61  ตรายาง 5 อัน (นางสุภาดา คำผัน ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   30 เม.ย. 61 - 15 พ.ค. 61      
30  328/61  ปริ้นไวนิลเรื่องเล่าขนาด 6*100 CM 37 แผ่น และอีก 6 รายการ (นางสาวขวัญ แก้วไชยทาน ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   30 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61      
31  327/61  ค่าจัดทำหนังสือ"เด็กหอใน" งานบริการหอพักนิสิต 185 เล่ม (นางสาวขวัญ แก้วไชยทาน ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   30 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61   9 พ.ค. 61    
32  326/61  มือหมุนสตาร์ทรถอิแต๋น 2 อัน (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   30 เม.ย. 61      
33  R162/61  ปั้มน้ำสำหรับสูบน้ำขึ้นบนดาดฟ้าที่สำนักงานคอม เนื่องจากปั้มน้ำแตกทำให้ไม่สามารถสูบน้ำได้ ปั้มเสื่อมสภาพการใช้งาน (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   26 เม.ย. 61      
34  R161/61  รถตู้ นก-2004 เนื่องจากรถความร้อนขึ้น เครื่องน็อคทำให้รถใช้งานไม่ได้ ต้องทำการเปิดฝาสูบออกครวจสอบความโก๋งและขออนุมัตินำฝาส่งตรวจเช็คที่โรงกลึง พร้อมส่งอะๆหล่ชุดคอห่าน+ประเก็นชุด+วาล์วน้ำ เพื่อนำมาเปลี  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   26 เม.ย. 61      
35  R160/61  รถ 6 ล้อเหลือง 80-8686 เนื่องจากยางหน้าด้านขวาเกิดการแตกฉีกขาดทำให้รถยางรั่ว เติมลมไม่ได้ต้องเปลี่ยนยางใหม่ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าเปลี่ยนยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเปลี่ยนยางจำนวน 1 ล้อ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   26 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61   10 พ.ค. 61    
36  R159/61  รถกระเช้าไฟฟ้า 81-1120 กระจกประตูรถหมุนไม่ขึ้นเนื่องจากกระจกประตูด้านคนขับหมุนไม่ขึ้นสายสลิงขาด ทำให้ขาหมุนกระจกติดหมุนไม่ขึ้น เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการซ่อ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   26 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61      
37  R158/61  กข-9566 มค.เนื่องจากรถสตาร์ทติดยากกรองเบนซินอุดตัน ต้องทำการเปลี่ยนกรองเบนซินใหม่ เห็นควรขออนุมัติสั่งซื้อกรองเบนซินในถัง 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายวราวุฒิ โคช่วย ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   26 เม.ย. 61   10 พ.ค. 61    
38  R157/61  รถขยะคันเล็ก 8227 เนื่องจากรถยางรั่ว เหยียบเศษเหล็ก ทำให้รถยางรั่วใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าปะยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปะยางจำนวน 1 ล้อ เพื่อให้รถใช้งานได้ปกติ (นายรัชกร ไชย  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   26 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61   10 พ.ค. 61    
39  R156/61  รถไถคูโบต้า ตค 6213 มค. เนื่องจากยางล้อรถเทเลอร์แตกเนื่องจากยางเสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าเปลี่ยนยางกับสถานประกอบการจำนวน 1 ล้อ เพื่อให้รถใช้งานได้ปกติ (นายบุญลักษณ์ เผ้าหอม ผู้แจ้งซ่อ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   26 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61   10 พ.ค. 61    
40  325/61  โซ่เลื่อยยนต์ 11" 2 อัน และอีก 1 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   26 เม.ย. 61 - 7 พ.ค. 61      
41  324/61  อ๊อกซิเจนเล็ก 2 ถัง และอีก 1 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   26 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61   9 พ.ค. 61    
42  323/61  น้ำมันเครื่อง 10 W 30 (Shell Helix) 10 แกลลอน และอีก 3 รายการ (นายคมกริช วงค์ธานี ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   25 เม.ย. 61 - 15 พ.ค. 61      
43  322/61  น้ำมันเครื่อง 4T (ขนาด0.7 ลิตร) 1 ลัง และอีก 4 รายการ (นายคมกริช วงศ์ธานี ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   25 เม.ย. 61 - 7 พ.ค. 61   10 พ.ค. 61    
44  319/61  ตรายาง (สำเนา) 2 อัน และอีก 1 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   25 เม.ย. 61 - 3 พ.ค. 61   9 พ.ค. 61    
45  318/61  ไม้กวาดทางมะพร้าว 100 ด้าม และอีก 2 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   25 เม.ย. 61 - 7 พ.ค. 61      
46  317/61  หมึกเครื่องปริ้น HP 16A Q7516A HP Laserjet 5200 2 ตลับ (นายธวัชชัย พลศรี ผู้ขอใช้)  งานผังแม่บท   25 เม.ย. 61 - 3 พ.ค. 61   10 พ.ค. 61    
47  316/61  ผงซักฟอก 108 ถุง และอีก 12 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   25 เม.ย. 61 - 3 พ.ค. 61   10 พ.ค. 61    
48  315/61  น้ำยาถูพื้นประจำวัน 100 แกลลอน และอีก 1 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   25 เม.ย. 61      
49  314/61  ถุงดำ 30*40 750 แพ็ค และอีก 1 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   25 เม.ย. 61      
50  313/61  แท่นชาร์ต วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ Benison FB - 388 5 อัน และอีก 2 รายการ (นางสาวนราวดี สิงเกื้อ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   25 เม.ย. 61 - 3 พ.ค. 61      
51  312/61  เสาปูนสำเร็จ หน้า 6"*4.00 ม. เหล็กข้ออ้อยหัวโผ่ 3 ต้น และอีก 7 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   24 เม.ย. 61      
52  311/61  กระเบื้องปูพื้น 16"*16" 22 ตรม. และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   24 เม.ย. 61      
53  310/61  อิฐบล็อก 1,000 ก้อน และอีก 3 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   24 เม.ย. 61      
54  309/61  ลวดเชื่อม 2.6 โกเบ 3 ลัง และอีก 5 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   24 เม.ย. 61 - 7 พ.ค. 61   10 พ.ค. 61    
55  308/61  ปูนซีเมนต์ TPI เขียว 25 ถุง และอีก 4 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   24 เม.ย. 61      
56  307/61  สเปรย์กันยุง ไบกอน ขนาด 600 มล. 1 โหล และอีก 12 รายการ (นางสาวสิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   23 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61      
57  306/61  น้ำกลั่น 4 ลัง (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   23 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61      
58  305/61  ไบกอน (สเปรย์ฉีดแมลง) 20 ขวด (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   23 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61      
59  304/61  เสาปูนสำเร็จ หน้า 6"*4.00 ม. เหล็กข้ออ้อยหัวโผ่ 3 ต้น และอีก 10 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   19 เม.ย. 61      
60  303/61  กระเบื้องปูพื้น 16"*16" 69 ตรม. และอีก 4 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   19 เม.ย. 61      
61  302/61  หน้าต่างบานกระจกอลูมิเนียม แบบบานเลื่อน 2 ช่อง สำเร็จ ขนาด 50*100 ซม. (อย่างหนา) 4 ชุด (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   19 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61      
62  301/61  เหล็กกล่อง 1"1/2"*3"*2.0มม.*6.00ม. 7 เส้น และอีก 3 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   19 เม.ย. 61 - 7 พ.ค. 61   10 พ.ค. 61    
63  300/61  น้ำยา R22 (50กก./ถัง) 50 กก. (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   18 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61      
64  299/61  ปากกาน้ำเงิน YOYA BALL 1052 0.5 500 ด้าม และอีก 8 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   18 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61      
65  298/61  หัวฉีดชำระ วีก้า 40 ชุด และอีก 3 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   18 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61      
66  297/61  หลอดไฟฟ้า LED T8 ขนาด 18 วัตต์ 200 หลอด (นางสาววิการณ์ดา จัทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   18 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61      
67  296/61  กุญแจล็อคประตู 10 ชุด (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   18 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61      
68  295/61  คอมเพรสเซอร์ ZR 68 380 V. 1 เครื่อง (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   18 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61      
69  R153/61  รถแทรกเตอร์ ตค.6214 เนื่องจากยางรั่วเหยียบตะปูทำให้รถยางรั่ว ใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าปะยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปะยาง 1 ล้อ เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้แจ้งซ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 เม.ย. 61      
70  R155/61  TV LCD 24" innekt เกิดการชำรุดจากอุปกรณ์ระบบควบคุม ไฟเข้าปกติ ไฟสแตนบายทำงานปกติแต่เปิดเครื่องไม่ติด เห็นควรส่งซ่อมกับผู้ประกอบการ (นายสุระศักดิ์ อันทะศรี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   9 เม.ย. 61      
71  R154/61  รถแทรกเตอร์ เนื่องจากยางรั่ว รถเหยียบเศษเหล็กทำให้รถยางรั่วใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าปะยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปะยางจำนวน 1 ล้อ เพื่อให้รถใช้งานได้ปกติ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   9 เม.ย. 61      
72  294/61  ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. 16 ท่อน และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   9 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61      
73  293/61  มิเตอร์วัดโวลท์-แอมป์ (100A) AC 6 ตัว และอีก 1 รายการ (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานโสตทัศนูปกรณ์   4 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61      
74  292/61  เสื่อน้ำมัน 3 ม้วน (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   4 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61      
75  291/61  ตะใบ 5 อัน และอีก 3 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   4 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61      
76  R152/61  ไดโว้ 3" 2 ตัว ใช้งานไม่ได้คาปาไหม้ทั้งสองตัวประเก็นยางเสื่อมสภาพฐานที่เป็นตะแกงผุพัง เห็นควรเปลี่ยนใหม่ (นายสุวรรณ์ ศรีทองบูรณ์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   3 เม.ย. 61      
77  R151/61  รถแทรกเตอร์ ตค.6214 เนื่องจากยางรั่วเหยียบตะปูทำให้รถยางรั่ว ใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าปะยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปะยาง 1 ล้อ เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้แจ้งซ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   3 เม.ย. 61      
78  290/61  ฟองน้ำขัดหน้าปูน 2 โหล และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   3 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61      
79  R150/61  รถกระเช้าไฟฟ้า 81-1120 เนื่องจากสายไฮดรอลิคข้างแตกชำรุด 1 เส้น และอีก3 เส้นเสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 4 เส้น เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายพิชิต อุรัน ผูัแจ้  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   2 เม.ย. 61 - 2 เม.ย. 61      
80  289/61  สายพานเบอร์ B-38 2 เส้น และอีก 1 รายการ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   2 เม.ย. 61 - 3 เม.ย. 61      
81  288/61  เหล็ก 1"*2"*2.0 มม.*6.00ม. 20 เส้น และอีก 10 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   2 เม.ย. 61 - 3 เม.ย. 61      
82  287/61  เหล็ก 1"*1" 5 เส้น และอีก 3 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   2 เม.ย. 61 - 3 เม.ย. 61      
83  R149/61  รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กยร-507 มค. เนื่องจากรถมอเตอร์ไซต์ ม.เก่ายางนอก+ยางในล้อหน้าล้อหลังเสื่อมสภาพการใช้งาน เบาะชำรุด ระบบเบรค และระบบไฟใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ย  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   29 มี.ค. 61      
84  R148/61  เครื่องปริ้นเตอร์ Epson L 120 ไม่ดึงกระดาษ เห็นควรส่งซ่อมกับผู้ประกอบการ (นายกมล นารินนท์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   29 มี.ค. 61      
85  R147/61  บ-2103 เนื่องจากรถตู้โรงงานสตาร์ทไม่ติดแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อแบตเตรี่ GS 100 จำนวน 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายภิสิทธิ์ ภาพินิจ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   29 มี.ค. 61 - 3 เม.ย. 61      
86  R146/61  รถ 6 ล้อ 81-7326 เนื่องจากรถเบรคไม่อยู่ถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องและยางรถเสื่อมสภาพการใช้งาน 4 ล้อ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมและเปล  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   29 มี.ค. 61 - 4 เม.ย. 61      
87  R145/61  รถไถคูโบต้า ตค 6213 มค.เนื่องจากรถไถยางรั่วเนื่องจากเหยียบเศษเหล็ก ทำให้รถใช้งานไม่ได้ เห็นควรนำรถเข้ากับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการปะยางจำนวน 1 ล้อ เพื่อให้รถใช้งานได้ปกติ (นายบุญลักษณ์ เผ้า  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   29 มี.ค. 61 - 3 เม.ย. 61      
88  286/61  ลวดพันสายส่งน้ำดับเพลิง (ลวดขาว) 2 ขด (นายสำเนียง โคตรบรรเทา ผู้ขอใช้)  งานบรรเทาสาธารณภัย   27 มี.ค. 61 - 3 เม.ย. 61      
89  R144/61  รถขยะคันเล็ก 8227 เนื่องจากรถขยะคันเล็กแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน รถสตาร์ทไม่ติด เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อแบตเตอรี่ Gs 120 R จำนวน 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายทวีป ชัยโสดา ผู้แจ้งซ่อม  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 มี.ค. 61      
90  R143/61  เนื่องจากรถมอเตอร์ไซต์บ่อบำบัดสายเข็มไมล์ไม่ขึ้น เบาะนั่งขาดชำรุด น้ำมันเครื่องรั่วผ้าดิสเบรคหน้าเสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมตามร  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   22 มี.ค. 61      
91  285/61  กระดาษเทปกาวย่น ขนาด 2" 10 ม้วน (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   22 มี.ค. 61 - 2 เม.ย. 61      
92  R142/61  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด คณะสิ่งแวดล้อมไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากบอร์ดควบคุมระบบชำรุด เห็นควรสั่งซ่อมกับผู้ประกอบการ (นายสิทธิพงษ์ ปราสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   22 มี.ค. 61      
93  284/61  คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KCS 10 ลบ.ม. และอีก 7 รายการ (นายสัขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   22 มี.ค. 61 - 2 เม.ย. 61      
94  283/61  ถุงดำ 30*40 750 แพ็ค (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  แม่บ้าน   21 มี.ค. 61 - 2 เม.ย. 61      
95  282/61  น้ำยาถูพื้นประจำวัน 100 แกลลอน และอีก 1 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   21 มี.ค. 61      
96  281/61  ผงซักฟอก 108 ถุง และอีก 10 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  แม่บ้าน   21 มี.ค. 61 - 2 เม.ย. 61      
97  280/61  คอมเพรสเซอร์ รุ่น NH 41 220 V 1 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   19 มี.ค. 61 - 22 มี.ค. 61      
98  279/61  ไวนิล ไม่พับไม่เจาะ (50 ปี มมส.) ขนาด 240*240 ซม. 1 ชุด และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   16 มี.ค. 61 - 19 มี.ค. 61      
99  R141/61  จอโปรเจคเตอร์ หมุดยึดผ้าฉายชำรุด ไม่สามารถฉายภาพได้ จำนวน 2 ตัว จอภาพขนาด 3.8*2.8 ม. (นายสิทธิพงษ์ ปราสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   14 มี.ค. 61      
100  278/61  ยีโบขนาด 6" ปลอกเขียว 2 ตัว (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   14 มี.ค. 61      
101  277/61  ใบพัดคอยเย็ยกรงกระรอก 4 อัน (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   14 มี.ค. 61 - 2 เม.ย. 61      
102  276/61  เมาส์ 30 ตัว และอีก 8 รายการ (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์   14 มี.ค. 61 - 22 มี.ค. 61      
103  275/61  เชือก 3 หุน 2 ม้วน และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   14 มี.ค. 61 - 22 มี.ค. 61      
104  R140/61  รถไถคูโบต้า ตค. 6213 มค. เนื่องจากรถไถคูโบต้ายางรั่วล้อหน้ารั่วเนื่องจากเหยียบเศษเหล็ก ทำให้รถใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าปะยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการปะยางจำนวน 1 ล้อ เพื่อใช้งาน  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   13 มี.ค. 61 - 13 มี.ค. 61      
105  R139/61  รถดับเพลิง 81-7345 เนื่องจากรถดับเพลิงสตาร์ทไม่ติดแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 2 ลูก เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อแบตเตอรี่ GS 120 R จำนวน 2 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นางสาวจิราภรณ์ โคตร  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   13 มี.ค. 61      
106  R138/61  เครื่องปั่นไฟแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน เครื่องสตาร์ทไม่ได้ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อแบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายสุนทร ไชยโสดา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   13 มี.ค. 61      
107  R137/61  รถตู้ นข-162 เรื่องจากรถตู้ยางเสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าเปลี่ยนยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเปลี่ยนยาง 4 เส้นเพื่อใหใช้งานได้ปกติ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   12 มี.ค. 61      
108  273/61  แม็กเนติก 3P-30A-220V 10 ตัว และอีก 2 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   9 มี.ค. 61 - 22 มี.ค. 61      
109  272/61  ตรายาง 4 อัน (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   9 มี.ค. 61 - 22 มี.ค. 61      
110  271/61  น้ำมันเครื่อง 4T 2 โหล และอีก 2 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   9 มี.ค. 61 - 19 มี.ค. 61      
111  R136/61  เนื่องจากรถมอเตอร์ไซต์ โรงผลิตชำรุดสายกันเร่งค้าง ระบบไฟใช้งานไม่ได้ เข็มไมล์ชำรุด คอท่อไอเสียแตกและยางนอกยางในล้อเสียมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   9 มี.ค. 61 - 19 มี.ค. 61      
112  R135/61  รถจักยานยนต์ ฮอนด้า กบก.536 เนื่องจากรถมอไซต์งานซ่อมบำรุงกระจกมองข้างชำรุด ระบบไฟใช้งานไม่ได้ และสวิทช์กุญแจเปิด-ปิดชำรุด เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมและเปลี่ยน  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   9 มี.ค. 61 - 2 เม.ย. 61      
113  270/61  น้ำยาเป็ด 195 แกลลอน และอีก 19 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   9 มี.ค. 61      
114  269/61  ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล 1 ชุด (นางสาวรัตนา สุดบางกุ้ง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   7 มี.ค. 61      
115  268/61  หลอดไฟฟ้า LED BULB แสงขาว 200 หลอด (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   7 มี.ค. 61 - 22 มี.ค. 61      
116  267/61  รีโมทคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ (ยี่ห้อ TRANE) 10 ตัว (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   7 มี.ค. 61 - 22 มี.ค. 61      
117  R134/61  อนุมัติกลึงรูยอยปั้มน้ำใหม่ตามนี้ได้รับหมอบหมายให้ตรวจปั้มน้ำที่สนามฟุตบอล งานประปาได้ทำการตรวจแล้วสาเหตุยอยปั้มชำรุดจึงไม่สามารถใช้งานได้ จึงเห็นควรเปลี่ยนยอยใหม่และกลึงรูยอยเพื่อให้สามารถเข้ากับแกนม  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   7 มี.ค. 61      
118  266/61  มิเตอร์ (KWH) 2P/15 (45) 1 ตัว และอีก 1 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   7 มี.ค. 61 - 19 มี.ค. 61      
119  R133/61  มอเตอร์ไหม้ 2 ตัว บ่อพักน้ำในโรงผลิตน้ำประปาเนื่องจากอุปกรณ์ภานในมอเตอร์เสื่อมสภาพเพราะมีอายุการใช้งานมา 14 ปีแล้วและมอเตอร์ผ่านการพ้นใหม่มาตัวละ 2 ครั้ง จึงทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง และชำรุดเร็  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   6 มี.ค. 61      
120  265/61  หมึก CANON CARTRIDGE 325 STARTER (หมึกสีดำ) 1 กล่อง (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   6 มี.ค. 61      
121  262/61  ป้ายไวนิล โครงการ ก่อสร้างที่พักสงฆ์ดอนพระอิมทร์ 1 ป้าย (สุขสันต์ พิทา)  งานซ่อมบำรุง   5 มี.ค. 61 - 5 มี.ค. 61      
122  264/61  ืืnort VGA - HDMI 2 ชิ้น (นายจีระศักดิ์ วงศ์พรมบุตร ผู้ขอใช้)  ประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบสารสนเทศ   5 มี.ค. 61      
123  R132/61  มอเตอร์ 25 HP 380V. CDP คอนเคนเชอร์แอร์ชิลเลอร์ มอเตอร์ขดลวดไหม้ลูกปืนแตกช่างทำการตรวจสอบแล้ว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   2 มี.ค. 61 - 22 มี.ค. 61      
124  263/61  ไม้กวาดทางมะพร้าว 30 ด้าม และอีก 13 รายการ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   2 มี.ค. 61 - 19 มี.ค. 61      
125  261/61  สกรูปลายสว่าน 1" หัวเหลี่ยม 10 กล่อง (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   2 มี.ค. 61 - 5 มี.ค. 61      
126  260/61  แฟ้มเสนอเซ็นต์ 40 เล่ม (วิการ์ดา)  งานบริหาร   2 มี.ค. 61 - 2 มี.ค. 61      
127  R131/61  รถขยะคันเล็ก 8227 เนื่องจากสายพานแอร์ขาดชำรุด ทำให้แอร์ใช้งานไม่ได้ และโคมไฟท้ายแตกชำรุดทำให้ระบบไฟด้านหลังใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ สายพานแอร์ 1 เส้น และชุดโคมไฟท้าย 2 ชุด เพื่อนำมาเปลี่ยนแ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   28 ก.พ. 61 - 28 ก.พ. 61      
128  259/61  คอมเพรสเซอร์แอร์ ขนาด 32000 BTU 220 V ขนาด ZR 40 1 ตัว และอีก 1 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   27 ก.พ. 61 - 5 มี.ค. 61      
129  258/61  คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KCS 10 คิว และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   26 ก.พ. 61 - 2 มี.ค. 61      
130  257/61  น๊อตยึดล้อ เบอร์24 (ตัวผู้ ตัวเมีย) 8 ตัว (นายสมบูรณ์ ปราณี ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   23 ก.พ. 61 - 28 ก.พ. 61      
131  256/61  เหล็กเส้นกลม 9 มม. SR 30 เส้ และอีก 2 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   23 ก.พ. 61 - 2 มี.ค. 61      
132  255/61  สามเหลี่ยมขัดหน้าปูนยาว 2.00 ม. อย่างหนา 2 ตัว และอัก 11 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   23 ก.พ. 61 - 2 มี.ค. 61      
133  R130/61  รถตู้ นข.10 เนื่องจากยางล้อหน้าเหยียบตะปูเกลียวทำให้รถยางรั่ว ใช้งานไม่ได้เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าปะยางสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการปะยาง 1 ล้อ เพื่อให้รถใช้งานได้ปกติ (นายธนภัทร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 ก.พ. 61      
134  R129/61  ๋่JCB เนื่องจากสายพานหน้าเครื่องขาด ลูกลอกตัวดันสายพานแตก ทำให้สายพานขาด เห็นควรอนุมัติ สั่งซื้อลูกลอกตัวดันสายพานจำนวน 1 ตัว และสายพานหน้า 1 เส้น เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายสันติ สิงหฺ์แ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 ก.พ. 61 - 2 มี.ค. 61      
135  254/61  สมุดเช็ค 3 เล่ม (นางสาวลัดดาวัลย์ พรสอน ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   22 ก.พ. 61   26 ก.พ. 61    
136  253/61  ตู้เหล็กเก็บกุญแจ 20 ดอก 2 ใบ และอีก 1 รายการ (นางสาวศรัณย์ ชินสงคราม ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   22 ก.พ. 61 - 22 ก.พ. 61   22 ก.พ. 61     2 มี.ค. 61
137  R128/61  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด จุดทางขึ้นอาคารพละไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้แผงควบคุมมีปัญหา เห็นควรส่งซ่อมกับร้านผู้ประกอบการ (นายสิทธิพงษ์ ปราสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   21 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61   22 ก.พ. 61    
138  252/61  ป้ายไวนิลขนาด 2*4 เมตร (พร้อมเจาะตราไก่) 3 ป้าย (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   21 ก.พ. 61 - 13 มี.ค. 61      
139  251/61  ฮิตเตอร์ถังน้ำดื่ม 1 ตัว และอีก 1 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   21 ก.พ. 61 - 22 มี.ค. 61      
140  250/61  มอเตอร์คอนเด็นเซอร์ แอร์ซิลเลอร์ขนาด 25 HP 380V 1 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   21 ก.พ. 61      
141  R115/61  แบตเคอรี่ บพ 1206 มค . ชำรุด เสื่อมสภาบ  งานจราจร   20 ก.พ. 61 - 20 ก.พ. 61      
142  249/61  ข้องอ 3"*13.5 15 ตัว และอีก 4 รายการ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   20 ก.พ. 61 - 2 มี.ค. 61      
143  R127/61  รถขยะดับเพลิง 8227 เนื่องจากรถขยะคันเล็กมีน้ำมันรั่วบริเวณท่อออยคูลเลอร์ ท่อน้ำฉกขาด ทำให้น้ำมันรั่วรถใช้งานไม่ได้ เห็นควรขออนุมัติสั่งซื้อแผงออยคูลเลอร์ จำนวน 1 แผง เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   19 ก.พ. 61 - 28 ก.พ. 61      
144  248/61  น้ำมันไฮดรอลิด 10 ถัง และอีก 7 รายการ (นายคมกริช วงศ์ธานี ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   19 ก.พ. 61 - 21 ก.พ. 61   22 ก.พ. 61    
145  247/61  TIME SWITCH นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชั่วโมง 1 ตัว และอีก 1 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   15 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61      
146  246/61  หลอดไฟฟ้า LED T8 ขนาด 18 วัตต์ 200 หลอด (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   15 ก.พ. 61 - 21 ก.พ. 61   22 ก.พ. 61    
147  R126/61  รถตู้ นข-2004 เนื่องจากมือจับเปิดประตูด้านนอกไม่ได้ด้านซ้ายและขวามือเปิดประตูชำรุดทำให้ไม่สามารถเปิดรถได้ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อมือเปิดประตูด้านนอก จำนวน 2 ตัว เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายเ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   15 ก.พ. 61 - 19 ก.พ. 61   19 ก.พ. 61    
148  R125/61  รถดับเพลิง 81-5257 เนื่องจากรถดับเพลิง รถเบรคไม่อยู่กระบอกเบรคหลังด้านขวารั่ว ทำให้น้ำมันเบรครั่วรถเบรคไม่อยู่ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   15 ก.พ. 61      
149  R124/61  กข-8674 มค. เนื่องจากปั้มน้ำมันดีเซล ซีลรั่วมีน้ำมันไหลออกทำให้เครื่องยนต์สะดุด ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมปั้มดีเซล เพื่อให้ใช้งานได้ปก  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   15 ก.พ. 61 - 13 มี.ค. 61      
150  R123/61  รถดับเพลิง 81-5258 เนื่องจากมีน้ำมันเครื่องรั่วบริเวณออยคูเลอร์ทำให้น้ำมันเครื่องแห้ง และเครื่องทำงานได้ไม่เต็มที่ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการซ่อมเพื่อให้รถใช้งาน  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   15 ก.พ. 61      
151  R122/61  กข-8674 มค. เนื่องจากมีน้ำมันรั่วบริเวณฝาครอบวาล์วโอริงฝาครอบวาล์วเสื่อมสภาพการใช้งาน ขออนุมัติสั่งซื้อ โอริงฝาครอบวาล์ว 1 เส้น เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายอำนาจ พลจ่า ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   15 ก.พ. 61      
152  R121/61  รถขยะเขียว 81-7625 เนื่องจากรถเข้าเกียร์ไม่ได้ แผ่นคลัทจานชำรุด และฟายวิลหน้าจานลื่น เห็นควรขออนุมัตินำฟายวิลส่งเจียร์จานกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเจียร์หน้าจานเพื่อนำมาประกอบกับชุดค  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   15 ก.พ. 61 - 15 ก.พ. 61   19 ก.พ. 61    
153  R120/61  รถ 6 ล้อเหลือง 80-8686 เนื่องจากยางล้อหลังด้านขวารั่ว ยางเหยียบเศษเหล็ก ทำให้รถใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำยางเข้าปะยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการปะยาง 1 ล้อเพื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นายธีรพง  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   15 ก.พ. 61 - 19 ก.พ. 61   19 ก.พ. 61    
154  R119/61  81-9498 เนื่องจากเพลา PTO ชำรุดแกนเพลาสึกหรอ ทำให้เพลาปั้นน้ำไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าเปลี่ยนเพลา PTO กับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเปลี่ยนเพลาใหม่เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นายเช งอกคำ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   15 ก.พ. 61 - 19 ก.พ. 61   19 ก.พ. 61    
155  245/61  เชือกมะลิการ 6 หุน และอีก 2 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   15 ก.พ. 61 - 2 มี.ค. 61      
156  244/61  เหล็กฉาก 4"*4"*6มม.*6.00ม. 2 เส้น และอีก 11 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   15 ก.พ. 61 - 21 ก.พ. 61      
157  243/61  อิฐบล็อก 1000 ก้อน และอีก 8 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   15 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61      
158  242/61  เนื้อแก๊ส LPG ขนาด 15 กิโลกรัม 1 ถัง (นายสำเนียง โคตรบรรเทา ผู้ขอใช้)  งานบรรเทาสาธารณภัย   14 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61      
159  241/61  หัวต่อสายลม (ต่อปั้มลม) 2 ตัว (นายคมกริช วงศ์ธานี ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   14 ก.พ. 61 - 2 มี.ค. 61      
160  240/61  น้ำมันไฮดรอลิด 10 ถัง และอีก 5 รายการ (นายคมกริช วงศ์ธานี ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   14 ก.พ. 61      
161  239/61  เหล็กแบน 1"*3มม.*6.00ม. 100 เส้น (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   14 ก.พ. 61 - 28 ก.พ. 61      
162  R110/61  ซ่อมรถแม็คโฮ ความร้อนขึ้นสูงเครื่องฮีต ใช้งานไม่ได้  งานซ่อมบำรุง   13 ก.พ. 61 - 13 ก.พ. 61   14 ก.พ. 61    
163  238/61  หัวฉีดชำระ วีก้า 50 ชุด และอีก 5 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   13 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61      
164  237/61  ข้อต่อเกลียวนอก 1" 50 ตัว และอีก 12 รายการ (นางสาววิกาณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   13 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61      
165  236/61  สวิตซ์ หน้าใหญ่ 100 ตัว และอีก 11 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   13 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61      
166  235/61  คาปาซิเตอร์ 50 ไมโคร 10 ตัว และอีก 1 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   13 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61      
167  234/61  แผ่นฟิล์มใสสูญญากาศ ติด พรบ. 200 แผ่น (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   13 ก.พ. 61 - 21 ก.พ. 61   22 ก.พ. 61    
168  233/61  กระดาษ A4 DOUBLE A 50 กล่อง และอีก 15 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   13 ก.พ. 61 - 21 ก.พ. 61   22 ก.พ. 61    
169  232/61  น้ำยาป้องกันและกำจัดตะกรัน/สนิม 40 ลิตร และอีก 3 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   12 ก.พ. 61 - 21 ก.พ. 61      
170  231/61  คอมเพรสเซอร์ RH 207 220 V 1 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   12 ก.พ. 61 - 21 ก.พ. 61   22 ก.พ. 61    
171  R118/61  รถขยะคอนเทนเนอร์ 81-7625 เนื่องจากรถเข้าเกียร์ไม่ได้คลัทหมด แผ่นคลัทจานกดคลัทเสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ แผ่นคลัท 1 แผ่น จานกด 1 อัน ลูกปืนคลัท 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   12 ก.พ. 61 - 19 ก.พ. 61   13 ก.พ. 61    
172  R117/61  รถยนต์สายตรวจ กง. 2105 มค. เนื่องจากรถสายตรวจการรถสตาร์ทไม่ติดแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อแบตเตอรี่ (GS 120) 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายสุพัฒน์ รัตนมาลา ผู้  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   8 ก.พ. 61 - 19 ก.พ. 61   19 ก.พ. 61    
173  R116/61  กข.9566 มค. เนื่องจากรถน้ำแห้งความร้อนขึ้นสูงหม้อน้ำรั่ว มำให้รถใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อหม้อน้ำ 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายวราวุฒิ โคช่วย ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   8 ก.พ. 61 - 19 ก.พ. 61   13 ก.พ. 61    
174  R 115/61  TATA บพ. 1206 มค. เนื่องจากรถสตาร์ทติดยากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อแบตเตอรี่ 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายสมบูล รัชโพธิ์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   8 ก.พ. 61      
175  230/61  น๊อตคอปปลิ้งยางยอยปั้มน้ำ ขนาดเบอร์ 21 (ปั้มน้ำสนามรักบี้) 12 ตัว และอีก 2 รายการ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   5 ก.พ. 61      
176  229/61  สามทาง 1"ครึ่ง ลด 4 หุน และอีก 9รายการ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   1 ก.พ. 61 - 19 ก.พ. 61   13 ก.พ. 61    
177  228/61  ถุงดำ 30*40 750 แพ็ค ร (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   1 ก.พ. 61 - 19 ก.พ. 61   13 ก.พ. 61    
178  227/61  แคปปิ้ง 6" 6 รู พร้อมน๊อตยอย 4 ชุด (นายสุวรรณ์ ศรีทองบูรณ์ ผู้ขอใช้)  โรงผลิตน้ำปะปา   1 ก.พ. 61 - 28 ก.พ. 61      
179  226/61  คอมเพรสเซอร์ รุ่น NH 41 220 V 1 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   1 ก.พ. 61 - 20 ก.พ. 61   13 ก.พ. 61    
180  225/61  สปริงเกอร์ 10 กล่อง และอีก 4 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   1 ก.พ. 61      
181  224/61  เปลี่ยนถังออกซิเจน 2 ถัง และิีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   31 ม.ค. 61 - 19 ก.พ. 61   15 ก.พ. 61    
182  223/61  สามทางลด 1"*1/2 (ท่อน้ำไทย) 20 ตัว และอีก 10 รายการ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   31 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   15 ก.พ. 61    
183  222/61  พัดลมระบายความร้อนเครื่อง บันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด 20 ตัว (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานโสตทัศนูปกรณ์   31 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   12 ก.พ. 61    
184  221/61  ท่อ PVC 1 1/2" 40 เส้น และอีก 10 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   31 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   12 ก.พ. 61    
185  219/61  โซดาไฟ 10 ถุง (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   31 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   30 ม.ค. 61     20 ก.พ. 61
186  218/61  น้ำมันเครื่อง 4T 2 โหล (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   31 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   29 ม.ค. 61     20 ก.พ. 61
187  217/61  หลอดประหยัดไฟรุ่นทอร์นาโด 24 w 30 หลอด และอีก 1 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   31 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   29 ม.ค. 61    
188  216/61  สายยางขนาด 4 หุน 200 เมตร และอีก 4 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   31 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   13 ก.พ. 61    
189  214/61  ท่อ PVC 2" 20 เส้น และอีก 8 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   31 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   13 ก.พ. 61    
190  213/61  ของที่ระลึก 2 ชิ้น (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   25 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61       20 ก.พ. 61
191  212/61  น้ำยาถูพื้นประจำวัน 100 แกลลอน และอีก 1 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   25 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   26 ม.ค. 61    
192  211/61  สีน้ำมันเคลือบเงา กัปตัน เบอร์ 613 ขนาด 3.7 ลิตร 3 ลัง และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   25 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   12 ก.พ. 61    
193  210/61  ผงซักฟอก 108 ถุง และอีก 19 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   25 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   13 ก.พ. 61    
194  209/61  ขาสปริง 50 คู่ และอีก 7 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   25 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   13 ก.พ. 61    
195  208/61  สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขนาด 24" 100 เส้น และอีก 2 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   25 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   30 ม.ค. 61    
196  R114/61  เครื่องจิ๊กซอว์ตัดไม้ (MAKITA 4323) เนื่องจากเลื่อยไฟฟ้า ตัวใบไม่ทำงานระบบไฟภายในไหม้ เห็นควรอนุมัตินำเลื่อยไฟฟ้า เข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายสุขสัน  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   24 ม.ค. 61 - 2 เม.ย. 61      
197  R113/61  เครื่องปั่นไฟฟ้า 92708000-230731-5520001 เนื่องจากสวิทซ์ เปิด-ปิด เครื่องปั่นไฟชำรุด สวิทซ์ค้างและเครื่องสตาร์ทไม่ติด เห็นควรอนุมัตินำเครื่องปั่นไฟ เข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแล  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   24 ม.ค. 61      
198  R112/61  รถขยะ 81-1967 เนื่องจากรถขยะแหนบหลุดด้านซ้าย สะดือขาด ทำให้แหนบมีการเคลื่อนตัวทำให้รถใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายไชยา  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   24 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   19 ก.พ. 61    
199  R111/61  รถขยะ เนื่องจากถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่องตามระยะการเปลี่ยนถ่าย เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อน้ำมันเครื่อง 40 W จำนวน 12 ลิตร และไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   24 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   13 ก.พ. 61    
200  R100/61  รถแม็คโค เนื่องจากความร้อนขึ้นสูงหม้อน้ำรถแตก ทำให้น้ำรั่วรถใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัติให้สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและเสนอราคาแจ้งซ่อม (นายภควัตร รันตอิสระกุล ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   24 ม.ค. 61      
201  R109/61  รถ JCB เนื่องจากสายไฮดรอลิคใต้เครื่อง สายแรงดันแม่ปั้มแตกทำให้มีน้ำมันรั่วออกมา เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 1 เส้น เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายสันติ สิงห์แก้ว ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   24 ม.ค. 61 - 28 ก.พ. 61      
202  R108/61  รถยนต์ NISSAN สีขาว นข-1464 เนื่องจากรถเข้าเกียร์ไม่ได้ แม่ปั้มคลัทตัวล่างแตกมีน้ำมันรั่วออกมา ทำให้รถเข้าเกียร์ไม่ได้ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ แม่ปั้มคลัทตัวล่างจำนวน 1 ตัว เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   24 ม.ค. 61      
203  R107/61  รถยนต์ บฉ-5655 เนื่องจากรถยางรั่วล้อหน้าด้ายซ้ายเหยียบเศษเหล็ก ทำให้รถยางรั่ว เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าปะยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการปะยางจำนวน 1 ล้อ เพื่อให้รถใช้งานได้ปกติ (นายสุนทร ไชยโส  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   24 ม.ค. 61      
204  R106/61  รถยนต์ บน-8159 เนื่องจากยางรั่วเหยียบตะปูเกลียวทำให้รถยางรั่ว ใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าปะยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการปะยางจำนวน 1 ล้อ เพื่อให้รถใช้งานได้ปกติ (นายสุขสันต์ พิทา  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   24 ม.ค. 61      
205  R105/61  รถอีแต๋น เนื่องจากเข้าเกียร์ไม่ได้เกียร์ค้าง เห็นควรอนุมัตินำเกียร์เข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการซ่อมเกียร์และอะไหล่ที่ชำรุด (นายธีรพงศ์ นวลฉวี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   24 ม.ค. 61      
206  207/61  น้ำยา R22 (50กก./ถัง) 80 กก. และอีก 3 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   24 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   13 ก.พ. 61    
207  206/61  น้ำยา Smoke 12 แกลลอน (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานโสตทัศนูปกรณ์   24 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   13 ก.พ. 61    
208  205/61  เหล็กกล่อง 1"*2"*2.0มม.*6.00ม. 15 เส้น และอีก 8 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   23 ม.ค. 61 - 23 ก.พ. 61      
209  204/61  หลอดไฟฟ้า LED T8 ขนาด 9 วัตต์ แสงขาว 200 หลอด และอีก 4 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   19 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   29 ม.ค. 61    
210  R104/61  รถกระเช้าไฟฟ้า 81-1120 เนื่องจากถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง นิำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้ายตามระยะเวลาการใช้งานและไส้กรองโซล่า เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูกน้ำมันเครื่อง 12 ลิตร  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   19 ม.ค. 61    
211  203/61  ลูกปืน 17*35*10 2 ตลับ และอีก 1 รายการ (นางสาวนราวดี สิงเกื้อ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   18 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   19 ม.ค. 61    
212  202/61  ธงชาติไทย ขนาด 6*9 เมตร 2 ผืน (นางสาวนราวดี สิงเกื้อ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   18 ม.ค. 61 - 24 ม.ค. 61   25 ม.ค. 61    
213  R103/61  ลูกปืนมอเตอร์สำนัก B แตก 2 ตัว มีเสียงดังเวลาเดินเครื่อง เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อลูกปืนมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 ม.ค. 61      
214  R102/61  รถอีแต๋น เนื่องจากเบรคไม่อยู่ กระบอกเบรคด้านหลังซ้ายและขวารั่วและน้ำมันเฟืองท้ายรั่ว ซัลเพลาขาด เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ กระบอกเบรคหลัง 2 ตัว และซัลเพลาข้าง 2 ตัว มาแทนของเก่าที่ชำรุด (นายธีรพงศ์ นวลฉว  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   19 ม.ค. 61    
215  R101/61  รถดับเพลิง 81-7345 เนื่องจากเตเปอร์รัดท่อส่งน้ำแตกจำนวน 3 คู้ ทำให้น้ำรั่วออกจากท่อส่งน้ำ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อเตเปอร์รัดท่อสั่งน้ำ จำนวน 3 คู่และน็อต ยึด 9 ตัว เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นา  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 ม.ค. 61      
216  R100/61  รถยนต์หกล้อ ทะเบียน 08-9201 เบรคแตกทั้ง 2 ล้อ เนื่องจาก 6 ล้อเบรคหลังด้านซ้ายและขวายางรั่วกระบอกเบรคหลังแตก ทำให้รถเบรคไม่อยู่เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจเช็ค แ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 ม.ค. 61      
217  R099/61  ทะเบียน 81-1120 รถกระเช้าไฟฟ้าเนื่องจากยางรถหกล้อ ด้านหน้า 2 ข้างเสื่อมสภาพการใช้งานและยางรั่วทำให้รถไม่สามารถใช้งานได้ปกติ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าเปลี่ยนยาง 2 ล้อหน้ากับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   18 ม.ค. 61      
218  R098/61  ทะเบียน ฆข-90 รถอีแต๋น เนื่องจากเบรคล้อหลังด้านซ้ายและขวารั่วกระบอกเบรคด้านหลังซัลแตก 2 ตัว เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ กระบอกเบรคหลังจำนวน 2 ตัว เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายหารเดช พรมชาติ ผู้แ  ซ่อมบำรุง (เครื่องยนต์)   18 ม.ค. 61      
219  R096/61  รถยนต์ 5655 รถยางรั่วเนื่องจากยางรั่วล้อหลังด้านขวารถเหยียบตะปู ทำให้รถยางรั่วใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าปะยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการปะยางจำนวน 1 ล้อ เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นายส  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   17 ม.ค. 61 - 18 ม.ค. 61      
220  R095/61  รถดับเพลิง 81-7345 เนื่องจากเตเปอร์รัดท่อส่งน้ำแตกชำรุดจำนวน 3 คู่ ทำให้น้ำรั่วออกจากท่อส่งน้ำจำนวน 3 คู่และน็อตยึดจำนวน 9 ตัว เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายสมศักดิ์ เหล่านุกูล ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   17 ม.ค. 61      
221  201/61  สายน้ำมันไฮดรอริค 1 เส้น (นายสันติ สิงห์แก้ว ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   17 ม.ค. 61 - 17 ม.ค. 61       24 ม.ค. 61
222  200/61  คอมเพรสเซอร์รุ่น ZR 49-380 V 1 ตัว และอีก 2 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   17 ม.ค. 61 - 18 ม.ค. 61   19 ม.ค. 61    
223  199/61  ป้ายไวนิล 2 ป้าย (นายสมบูล รัชโพธิ์ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   17 ม.ค. 61 - 18 ม.ค. 61   19 ม.ค. 61    
224  198/61  ตรายางชื่อ - สกุล ตำแหน่งงาน 3 อัน และอีก 1 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   17 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   30 ม.ค. 61    
225  197/61  อิเล็กเตอร์สวิต 3 ระบบ 5 ตัว และอีก 2 รายการ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   17 ม.ค. 61 - 24 ม.ค. 61   25 ม.ค. 61    
226  196/61  ใบพัดกงกะรอก ขนาด 6*9 6 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   17 ม.ค. 61   19 ม.ค. 61    
227  195/61  แคปปิ้งแบบใช้น๊อตล็อกมียางรองเวลาลูกยางชำรุดสามารถเปลี่ยนได้ 1 ตัว (นายสุวรรณ์ ศรีทองบูรณ์ ผู้ขอใช้)  โรงผลิตน้ำปะปา   17 ม.ค. 61      
228  194/61  โซ่เลื่อยยนต์ ขนาด 11.5 นิ้ว 2 ชุด และอีก 1 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   12 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   29 ม.ค. 61     20 ก.พ. 61
229  193/61  กรวยยาง 100 อัน (นายสมบูล รัชโพธิ์ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   11 ม.ค. 61 - 18 ม.ค. 61   18 ม.ค. 61    
230  192/61  ตรายาง 4 อัน (นางสาวศรัณย์ภัทร์ ชิณสงคราม ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   11 ม.ค. 61 - 24 ม.ค. 61      
231  187/61  คอมเพรสเซอร์แอร์ PH 31 1 ตัว (นางสาวสิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   11 ม.ค. 61 - 18 ม.ค. 61   19 ม.ค. 61    
232  186/61  ตรายาง 3 ชิ้น (นางสุภาดา คำผัน ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   11 ม.ค. 61 - 12 ม.ค. 61   15 ม.ค. 61    
233  185/61  ท่อPVC 2"*13.5 ท่อน้ำไทย 45 เส้น และอีก 35 รายการ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   11 ม.ค. 61 - 19 ก.พ. 61   18 ม.ค. 61    
234  184/61  มิเตอร์น้ำประปา 1/2 4 ตัว (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   11 ม.ค. 61 - 12 ม.ค. 61   15 ม.ค. 61    
235  183/61  เสาปูนสำเร็จ หน้า 6"*4.00 ม. เหล็กข้ออ้อยหัวโผ่ 3 ต้น และอีก 13 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   11 ม.ค. 61 - 24 ม.ค. 61      
236  191/61  ปูนซีเมนต์ ปอร์ดแลนด์ 30 ถุง และอีก 2 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   11 ม.ค. 61 - 18 ม.ค. 61   18 ม.ค. 61    
237  190/61  ลวดเชื่อม 2.6 โกเบ 2 ลัง และอีก 4 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   11 ม.ค. 61 - 18 ม.ค. 61      
238  189/61  เหล็กรางน้ำ 100*50*7.5มม.*6.00ม. 7 เส้น (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   11 ม.ค. 61 - 18 ม.ค. 61   25 ม.ค. 61    
239  188/61  รถเข็นปูนล้อเดี่ยว (ล้อยาง) 3 คัน และอีก 6 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   11 ม.ค. 61 - 18 ม.ค. 61   18 ม.ค. 61    
240  182/61  ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 80*200 2 อัน (นางสาวสิรินทัพย์ พันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   8 ม.ค. 61 - 12 ม.ค. 61   19 ม.ค. 61    
241  181/61  กระเบื้องยาง หนา 3 มม. 10 กล่อง และอีก 1 รายการ (นางสาวสิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   8 ม.ค. 61 - 19 มี.ค. 61      
242  180/61  เสาปูนสำเร็จ หน้า 6"*4.00 ม. เหล็กข้ออ้อยหัวโผ่ 3 ต้น และอีก 15 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   5 ม.ค. 61   2 ก.พ. 61    
243  R094/61  รถกระเช้าไฟฟ้า 81-1120 เคนยกไม่ขึ้น เนื่องจากเครนยกไม่ขึ้นสาย PTO ทำให้ไม่สามารถเข้าเกียร์ฝากได้ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อสาย PTO 1 เส้น (ยาว 4.5 เมตร) เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (รายพิชิต อุรัน  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   5 ม.ค. 61 - 12 ม.ค. 61      
244  R093/61  รถอีแต๋น เนื่องเวลาเข้าเกียร์มีเสียงดัง ลูกปืนคลัชแตก เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อลูกปืนคลัช 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายธีรพงศ์ นวลฉวี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   5 ม.ค. 61 - 24 ม.ค. 61   25 ม.ค. 61    
245  R092/61  รถดับเพลิง 81-9498 เนื่องจากเพลาปั้มน้ำ P.T.0.ขาดจากข้อต่อ ทำให้เพลาปั้มน้ำไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำเพลาปั้มน้ำเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเปลี่ยนหัวเพลาปั้ม เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นา  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   3 ม.ค. 61 - 12 ม.ค. 61      
246  R091/61  รถขยะ 81-1967 รถเร่งไม่ขึ้น เนื่องจากไส้กรองโซล่าอุดตัน เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อไส้กรองโซล่า 1 ลูก และกรองดักน้ำจำนวน 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายไชยา จันทะเกตุ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   3 ม.ค. 61   9 ม.ค. 61    
247  R090/61  รถ 6 ล้อ 81-7326 เนื่องจากรถเข้าเกียร์ไม่ได้ ปั้ทคลัทตัวบนตัวล่างรั่ว และสั่งซื้อไส้กรองน้ำมันเครื่องมาเปลี่ยนพร้อมน้ำมันเครื่องถึงรอบการเปลี่ยนถ่าย เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อปั้มคัลทตัวบนและตัวล่าง จำนวน  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   3 ม.ค. 61   9 ม.ค. 61    
248  R089/61  รถแม็คโค เนื่องจากความร้อนขึ้นสูง หม้อน้ำรั่ว รถไม่สามารถใช้งานได้ เห็นควรให้สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ เพื่อเสนอราคาและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายภควัตร รัตนอิสระกุล ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   3 ม.ค. 61 - 20 ก.พ. 61   19 ม.ค. 61    
249  179/61  คีมตัดข้าง (คีมปากจระเข้) 1 ตัว และอีก 8 รายการ (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานโสตทัศนูปกรณ์   27 ธ.ค. 60 - 18 ม.ค. 61   18 ม.ค. 61    
250  178/61  กล้องวงจรปิดแบบโดม Dahua HFW-1000SL 51 ตัว (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานโสตทัศนูปกรณ์   27 ธ.ค. 60 - 18 ม.ค. 61   18 ม.ค. 61    
251  177/61  น้ำหมึกเครื่องปริ้น EPSON (สีดำ) 12 ขวด และอีก 3 รายการ (นางดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   27 ธ.ค. 60 - 8 ม.ค. 61   9 ม.ค. 61   24 ม.ค. 61  
252  R088/61  ปั้มน้ำสนามหญ้า เขตพื้นที่ในเมือง หน้าแปลน น็อตยอยปั้มน้ำขาดชำรุดไม่สามารถใช้ปั้มน้ำได้ ขออนุมัติเปลี่ยนหน้าแปลนน็อตยอยปั้มน้ำบริเวณคอสะพานห้วยคะคาง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61      
253  176/61  หัวกะโหลกดูดน้ำ ขนาด 4 นิ้ว เกลียวนอก 1 ตัว และอีก 1 รายการ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานโสตทัศนูปกรณ์   22 ธ.ค. 60   22 ม.ค. 61    
254  175/61  ถุงผ้าใบคลุมตู้ลำโพงยามาฮ่า 10 ถุง และอีก 1 รายการ (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานโสตทัศนูปกรณ์   22 ธ.ค. 60 - 12 ม.ค. 61      
255  174/61  เหล็กกล่อง 1"*1"1.8 มิล*6.00 เมตร 180 เส้น และอีก 8 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   21 ธ.ค. 60 - 5 ม.ค. 61   10 ม.ค. 61    
256  R087/61  กข-9566 มค. เปลี่ยนยางทั้ง 4 เส้น เนื่องจากเสื่อมการใช้งาน 4 เส้น เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าเปลี่ยนกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเปลี่ยนยาง 4 เส้น (195/60R15) (นายวราวุฒิ โคช่วย ผู้แจ้งซ่อม  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   21 ธ.ค. 60      
257  R086/61  กข-9566 เปลี่ยนมอเตอร์กระจกฝังคนขับ เนื่องจากกระจกไฟฟ้าด้านคนขับไม่ทำงาน มอเตอร์กระจกไฟฟ้าชำรุด เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อมอเตอร์กระจกไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว เพื่อมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายวราวุฒิ โคช่วย  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   21 ธ.ค. 60   19 ม.ค. 61    
258  173/61  สีน้ำมันเคลือบเงา สีขาว กัปตัน 8 แกลลอน และอีก 5 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา (ุผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   21 ธ.ค. 60 - 5 ม.ค. 61   10 ม.ค. 61    
259  172/61  หมึกพิมพ์ Epson - l220 สีดำ 2 ขวด และอีก 3 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  งานจัดการขยะและของเสีย   20 ธ.ค. 60 - 5 ม.ค. 61   9 ม.ค. 61   24 ม.ค. 61  
260  171/61  หลอดไฟฟ้า LED T8 ขนาด 9 วัตต์ แสงขาว 200 หลอด (นาวงสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   20 ธ.ค. 60 - 8 ม.ค. 61   9 ม.ค. 61   24 ม.ค. 61  
261  170/61  ป้ายไวนิลยิงโครง 120*240 CM 5 ป้าย และอีก 2 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   20 ธ.ค. 60      
262  169/61  โซ่ 10 ชุด (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   20 ธ.ค. 60   22 ธ.ค. 60   24 ม.ค. 61  
263  168/61  สามทาง 4 หุน 12 ตัว และอีก 25 รายการ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   13 ธ.ค. 60 - 5 ม.ค. 61   9 ม.ค. 61   24 ม.ค. 61  
264  167/61  สีน้ำอะคลีลิคทาภายนอกสีขาว ขนาด 17 ลิตร 2 ถัง และอรก 1 รายการ (นายประเสริฐ ชุ่มอภัย ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   13 ธ.ค. 60 - 13 ธ.ค. 60   15 ธ.ค. 60    
265  166/61  มิเตอร์ไฟฟ้า 5A 2 เฟส (มิซู) 1 ลูก และอีก 5 รายการ (นายปฎิวัติ ไชยสัตย์ ผู้ขอใช้)  งานผังแม่บท   13 ธ.ค. 60      
266  165/61  กาแฟ 2 แพค และอีก 3 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   13 ธ.ค. 60   12 ธ.ค. 60   18 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
267  163/61  หลอด Blue led 30 หลอด (นายมาโนช ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   9 ธ.ค. 60   12 ธ.ค. 60   18 ธ.ค. 60  
268  162/61  สีทองน้ำ ขนาด 3.7 ลิตร 4 แกลลอน (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   8 ธ.ค. 60   15 ธ.ค. 60   18 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
269  161/61  ไม้ 1"*2"*2.50 ม. 15 มัด และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   8 ธ.ค. 60   15 ธ.ค. 60   18 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
270  R085/61  เนื่องจากสายพานมอเตอร์เสาธงชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน และชุดสริงตัวดันลูกลอกชำรุด เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อลูกปืน 2 ตลับและสริงถังดันสายพาน 1 ตัว เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุุด (นายสุพัฒน์ รัตนมาลา ผ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   8 ธ.ค. 60 - 12 ม.ค. 61      
271  R084/61  เนื่องจากรถตู้ นข-162 เนื่องจากรถสตาร์ทไม่ติดแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งานและไฟสายพานาทามมิ่งโชว์ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ แบตเตอรี่ GS 100 1 ลูกและชุดสายพานทามมิ่ง 1 ชุด เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   8 ธ.ค. 60   9 ม.ค. 61    
272  R083/61  ปะยางรถหกล้อ 81-7847 เนื่องจากรถ 6 ล้อยางล้อหน้ารั่ว 1 ล้อ ทำให้รถใช้งานไม่ได้ เนื่องจากเหยียบตะปู เห็นควรนำรถเข้าปะยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการปะยางจำนวน 1 ล้อ เพื่อให้รถใช้งานได้ปกติ (น  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   8 ธ.ค. 60      
273  R082/61  เนื่องจากยางล้อหลังด้านซ้ายรั่วเหยียบเศษเหล็กทำให้รถใช้งานไม่ได้ เห็นควรนำรถเข้าปะยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินปะยาง 1 ล้อ เพื่อให้ใช้ได้ปกติ (นายสันติ สิงห์แก้ว ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   8 ธ.ค. 60   12 ธ.ค. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
274  R081/61  รถหกล้อ 81-7847 รถเร่งไม่ขึ้นกรองโซล่าตันและกรองอากาศเสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อไส้กรองโซล่า 1 ลูก และกรองอากาศ 1 ลูก (นายมนตรี เสนิราช ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   8 ธ.ค. 60 - 21 ก.พ. 61   12 ธ.ค. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
275  R080/61  รถดับเพลิง 81-9498 เนื่องจากปั้มน้ำมันรถดับเพลิงลูกปืนแตกทำให้มีเสียงดัง เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อปั้มน้ำหน้าเครื่อง จำนวน 1 ตัว เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นางสาวจิราภรณ์ โคตรบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   8 ธ.ค. 60   8 ธ.ค. 60    
276  R079/61  รถแท็กเตอร์ฟอร์ดซิลกระบอกล้อหน้าด้านซ้ายแตกมีน้ำมันรั่วออกมาและโซ่ตัวดึงผ่านชำรุดไม่สมารถใช้งานได้ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายสันต  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   8 ธ.ค. 60 - 12 ม.ค. 61      
277  R078/61  81-5257 เนื่องจากหัวแหวนขาดชำรุด ทำให้ยึดน๊อตไม่ได้เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าประผุและรองแผ่นเสริมเซทซี เพื่อยึดโตงเตงใหม่ (นางสาวจิราภรณ์ โคตรบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   8 ธ.ค. 60 - 24 ม.ค. 61      
278  R077/61  รถขยะ บม-8227 เนื่องจากรถขยะคันเล็กถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่องและกรองอากาศเสื่อมสภาพไส้โซล่าอุดตันเห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก ไส้กรองโซล่า 1 และกรองอ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   8 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61   12 ธ.ค. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
279  R076/61  รถยนต์ฟอร์ด กข-8674 มค. ไฟหน้าขาด 2 หลอดทำให้ใช้งานไม่ได้เห็นควรอนุมัติ สั่งซื้อหลอดไฟ 12 v จำนวน 2 หลอด เพื่อนำมาเปลี่ยนของเก่าที่ชำรุด (นายสุพัฒน์ รัตนมาลา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   8 ธ.ค. 60   12 ธ.ค. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
280  160/61  กระดาษชำระแบบม้วน 200 ม้วน และอีก 2 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   8 ธ.ค. 60      
281  159/61  มิเตอร์ประปา ขนาด 4 หุน 2 ตัว (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   8 ธ.ค. 60   22 ธ.ค. 60   24 ม.ค. 61  
282  158/61  สายยาง 4 หุน 2 ม้วน และอีก 3 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   8 ธ.ค. 60 - 12 ม.ค. 61   15 ม.ค. 61    
283  157/61  ถ่าน AA Panasonic 5 กล่อง และอีก 14 รายการ (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานโสตทัศนูปกรณ์   8 ธ.ค. 60   8 ธ.ค. 60    
284  156/61  ป้ายแจ้งจุดตัดหญ้าขนาด 100*500 m (ตัดหญ้าบริเวณนี้โปรดระมัดระวัง) 10 ป้าย (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   8 ธ.ค. 60 - 1 พ.ค. 61   8 ธ.ค. 60    
285  155/61  ประตูไม้อัดสักขนาด 90*200 4 บาน (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60    
286  154/61  ธงชาติ ขนาด 80*120ซม. 100 ผืน และอีก 2 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   7 ธ.ค. 60   8 ธ.ค. 60   22 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
287  153/61  แผ่นพลาสวูด 1.20*2.44ม.*6 มม. 10 แผ่น (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60    
288  152/61  รีเรย์ 30A 240 VAC, 10A30VDC, 30A 240 VAC, 20A 30 VDC 4 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
289  151/61  น้ำยาทำความสะอาด ห้องน้ำ(กัดสนิม) 20 แกลลอน (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60   21 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
290  150/61  ผ้าสีเหลืองดอกคูณ 4 ม้วน และอีก 6 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60   22 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
291  149/61  ถุงดำ 30*40 750 แพ็ค (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60  
292  148/61  น้ำยาถูพื้นประจำวัน 100 แกลลอน และอีก 1 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60   8 ม.ค. 61  
293  147/61  มะกรูด 500 บาท และอีก 3 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60   22 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
294  146/61  ก๊อกอ่างล้างหน้า 100 ตัว และอีก 8 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   7 ธ.ค. 60   13 ธ.ค. 60    
295  145/61  เบรกเกอร์ 2P 30A 50 ตัว และอีก 8 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   7 ธ.ค. 60   12 ก.พ. 61    
296  144/61  บอลวาล์ว PVC1" 20 ตัว และอีก 18 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   7 ธ.ค. 60   12 ก.พ. 61    
297  143/61  แท่งกราวด์ (หลักดิน) ทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.*ยาว 2.40 ม. 1 เส้น (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
298  142/61  เฟื้องฟ้าสีม่วง 200 กระถาง (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60    
299  140/61  เบรกเกอร์ 2P30A 10 ตัว และอีก 1 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
300  139/61  รอกโซ่มือสาว น้ำหนัก 200 กก. 2 ตัว และอีก 2 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60    
301  138/61  สีตีเส้นจราจร สีฟ้า 40 แกลลอน และอีก 4 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   7 ธ.ค. 60   8 ธ.ค. 60    
302  137/61  ป้ายไวนิล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพวรากูร รัชกาลที่ 10 แนวตั้ง ขนาดสูง 365 ซม.*กว้าง244ซม. 2 ป้าย และอีก 3 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   7 ธ.ค. 60 - 21 ก.พ. 61   7 ธ.ค. 60   22 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
303  136/61  หลอดเมทัลฮาไลน์ 400w 20 หลอด และอีก 4 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60    
304  135/61  ประทัดแบบพวงยาว 20 กล่อง (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
305  134/61  แผ่นพลาสวูด 1.20*2.44ม.*6 มม. 10 แผ่น (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   7 ธ.ค. 60   13 ธ.ค. 60    
306  133/61  ไม้กวาดทางมะพร้าว 100 ด้าม (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60    
307  132/61  ไม้อัดตราภูเขา 6 มม. 110 แผ่น และอีก 25 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60    
308  131/61  คอมเพรสเซอร์ ZR 125 1 ตัว และอีก 1 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   7 ธ.ค. 60      
309  130/61  สายNYY1*10SQMM 1000 เมตร และอีก 7 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   7 ธ.ค. 60   8 ธ.ค. 60    
310  129/61  ถ่านเครื่องจิ๊กซอร์มากีต้า 5 ชุด และอีก 3 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60    
311  128/61  หลอด LED 18W (ยาว) 20 หลอด และอีก 4 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   7 ธ.ค. 60 - 23 ก.พ. 61   18 ม.ค. 61    
312  127/61  สีเหลือง (สีน้ำมัน) 32 กระป๋อง และอีก 3 รายการ (นายสมบูล รัชโพธิ์ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   7 ธ.ค. 60   7 ธ.ค. 60   22 ธ.ค. 60  
313  R073/61  รถยนต์ บล-5655 เนื่องจากรถกระบะสตาร์ด้างานโสตฯ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อไส้กรองน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายสุนทร ไชยโสดา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   22 พ.ย. 60   12 ธ.ค. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
314  R072/61  แม็คโค คูโบต้า เนื่องจากชัลน้ำมันไฮดรอลิค รถแม็คโครั่วมีน้ำมันไฮดรอลิคไหลออกเวลาใช้งาน ทำให้รถไม่อยู่ในสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัติให้สถานประกอบการคูโบต้าเข้าตรวจสอบและเสนอราคาเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (น  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   22 พ.ย. 60   12 ธ.ค. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
315  125/61  กระสอบใส่ข้าว 50 ใบ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   21 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60   28 พ.ย. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
316  124/61  กระดาษDOUBLE A4 80 g 100 กล่อง และอีก 7 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   21 พ.ย. 60   12 ก.พ. 61    
317  123/61  กลอนประตูห้องน้ำอลูมิเนียม 6" 40 กล่อง และอีก 3 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   21 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60   28 พ.ย. 60    
318  122/61  สายไฟ VFF 2*2.5 SQMM.(100/ม้วน) 3 ม้วน และอีก 8 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   21 พ.ย. 60   13 ธ.ค. 60    
319  122/61  สายไฟ VFF 2*2.5 SQMM.(100/ม้วน) 3 ม้วน และอีก 8 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   21 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60   12 ก.พ. 61    
320  121/61  คูลเลอร์น้ำเย็น 2 ถัง (นางสาวศรัณย์ภัทร์ ชิณสงคราม ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   20 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
321  119/61  ไข่ไก่ขนาดเบอร์ 3 145 แผง (เงินโครงการ) (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  งานจัดการขยะและของเสีย   20 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60    
322  118/61  ป้ายโครงการขนาด 3*5 m 1 ป้าย และอีก 1 รายการ (เงินโครงการ) (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   20 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
323  117/61  สีขาว (สีน้ำมัน) 60 กป. และอีก 5 รายการ (นายสมบูล รัชโพธิ์ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   15 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
324  116/61  ไวนิล Bunmsu001 ขนาด 245*365 ซม. 1 แผ่น และอีก 16 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   15 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60    
325  115/61  แผ่นพลาสวู๊ด 10 มม. 10 แผ่น (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   15 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60   8 ม.ค. 61  
326  114/61  อิโบ 4" (ปลอกเขียว) 2 ตัว และอีก 1 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   15 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
327  113/61  แม็กเนติก 3P-30A-220V 40 ตัว และอีก 2 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   15 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60   21 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
328  112/61  หลอดไฟฟ้า LED BULB ขนาด 7 วัตต์ แสงขาว 300 หลอด และอีก 1 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   15 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60    
329  111/61  ไม้ยูคาหน้า 5*6 " 30 ลำ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   15 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
330  110/61  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว 1 แผ่น (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   15 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60    
331  109/61  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ Big cleaing Day 1 แผ่น (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   15 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60    
332  108/61  น้ำยาเช็ดกระจก 12 แกลลอน (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   15 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
333  107/61  Mercry(ll)sufate 100 g 1 ขวด และอีก 10 รายการ (นางสาวศิริลักษณ์ ไชยสงเมือง ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   15 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60    
334  R071/61  กบ-9566 เนื่องจากรถถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง ท่อยางน้ำฉีดกระจกแตก มอเตอร์กระจกไฟฟ้าชำรุดและหม้อน้ำรั่ว เห็นควรอนุมัติสั่งซื้ออะไหล่ เพื่อมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายวราวุฒิ โกช่ว  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   14 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60   22 ธ.ค. 60  
335  R070/61  ระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากฐานยึดแกนปั้มขาดและแตกทำให้เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ เห็นควรอนุมัตินำเครื่องเติมอากาศเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายวชัระ อุ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   14 พ.ย. 60      
336  R069/61  ปั้มน้ำขนาด 3 แรง เนื่องจากขดลวดมอเตอร์ไหม้มีสีดำ จึงทำให้ใช้งานไม่ได้ต้องทำการส่งร้านผู้ประกอบการเพื่อทำการซ่อมมอเตอร์ใหม่ (นางมยุรี ชาวดอย ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   14 พ.ย. 60 - 13 ธ.ค. 60   25 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61  
337  R068/61  ได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามอเตอร์ทำงานหนักจนเกิดการไหม้จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานได้จำเป็นต้องส่งเข้าร้านผู้ประกอบการเพื่อทำการซ่อมมอเตอร์ใหม่ (นายสุวรรณ์ ศรีทองบูรณ์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   14 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60   4 ธ.ค. 60    
338  R067/61  81-7345 ปั้มลูกปืนเกียร์ฝาก เนื่องจากลูกปืนปั้มเกียร์ฝากแตกมีเสียงดังเวลาปั้มน้ำ เห็นควรอนุมัติสั้งซื้อลูกปืนเกียร์ฝากจำนวน 4 ตัว และปะเกน1แผ่น เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นางสาวจิราภรณ์ โคตร  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   13 พ.ย. 60      
339  R066/61  เลื่อยยนต์เล็ก 11" เนื่องจากเลื่อยยนต์สตาร์ทไม่ติดโซ่ชำรุดและสายดึงสตาร์ทขาด เครื่องลูกสูบตัดดึงสตาร์ทไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำเครื่องเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวดำเนินการซ่อมแลฃะเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   13 พ.ย. 60      
340  R065/61  ปั้มน้ำขนาด3 แรงปั้มมอเตอร์ใช้งานไม่ได้ ขดลวดในมอเตอร์ไหม้ เห็นควรอนุมัตินำมอเตอร์ปั้มเข้าซ่อมกับสถานประกอบการ ดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   13 พ.ย. 60      
341  R064/61  รถยนต์ นิสสัน สีขาว นข-1464 เนื่องจากรถตู้ นข-1464 ถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อไส้กรองน้ำมันเครื่องจำนวน 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนพร้อมกับน้ำมันเครื่อง (นายอุดม ภูผ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   13 พ.ย. 60   12 ธ.ค. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
342  105/61  กาวประสานท่อ 500 กรัม 50 กระป๋อง และอีก 6 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   13 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60   4 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
343  104/61  ท่อ PVC 2 นิ้ว 15 เส้น และอีก 5 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   13 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
344  103/61  โฟสอิสแบบโน๊ต คละสี 5 กล่อง และอีก 3 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   13 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60   12 ก.พ. 61    
345  102/61  หน้ากาก 2 ช่อง 10 กล่อง และอีก 3 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   13 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60   22 พ.ย. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
346  R063/61  ทบ.81-7847 เนื่องจากชุดโคมไฟท้ายด้านหลังแตกชำรุดระบบไฟใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัติ สั่งซื้อชุดโคมไฟท้าย จำนวน 2 ชุด เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายภควัตร รัตนอิสระกุล ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   13 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60    
347  101/61  รีโมทคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ 8 อัน (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานบริการหอพักนิสิต   10 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
348  100/61  แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ BENISON FB-388 พร้อมคลิปหลัง 2 ก้อน (นายประเสริฐ ชุ่มอภัย ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   10 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60   28 พ.ย. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
349  099/61  หมึกเติมเครื่องปริ้น EPSON สีดำ 1 หลอด และอีก 3 รายการ (นายประเสริฐ ชุ่มอภัย ผู้ขอใช้)  ศูนย์บริการกลาง   10 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60   15 พ.ย. 60   24 ม.ค. 61  
350  098/61  หลอดยาว (LED) 50 หลอด และอีก 7 รายการ (นายประเสริฐ ชุ่มอภัย ผู้ขอใช้)  ศูนย์บริการกลาง   10 พ.ย. 60 - 10 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60   26 ธ.ค. 60   26 ก.พ. 61
351  097/61  น้ำมันเครื่อง กระป๋องแดง 4T 2 โหล และอีก 1 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   9 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60   15 พ.ย. 60    
352  096/61  น้ำยากำจัดปลวก เซนไดร์ 20 แกลลอน และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   9 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60   22 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
353  095/61  บั้งอัดจารบี 1 อัน และอีก 1 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   9 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60   15 พ.ย. 60    
354  094/61  มิเตอร์ขนาด 4 หุน มิเตอร์น้ำประปาขนาด 4 หุน 1 ตัว (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   9 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60   15 พ.ย. 60    
355  093/61  ต่อตรง PE 4" 3 ตัว และอีก 14 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   9 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
356  092/61  ท่อ PVC 2 นิ้ว 15 เส้น และอีก 5 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   9 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60   15 พ.ย. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
357  R062/61  พัดลมมาสเตอร์คลูไหม้ 5 ตัว ช่างได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าขดลวดไหม้ ติดตั้งที่อาคารพละ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้แจ้งซ่อม)  ซ่อมบำรุง (เครื่องยนต์)   8 พ.ย. 60      
358  090/61  โคมไฟฮาโลแผ่นสำหรับติดราง 6 ตัว และอีก 3 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   8 พ.ย. 60 - 8 พ.ย. 60   13 พ.ย. 60     13 พ.ย. 60
359  089/61  สเปรย์กันยุง ไบกอน ขนาด 600 มล. 3 โหล และอีก 6 รายการ (นางสาวสิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   8 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60    
360  088/61  ไดเออร์ 3/8 50 ตัว และอีก 1 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   8 พ.ย. 60 - 13 พ.ย. 60   12 ก.พ. 61    
361  087/61  ปืนยิงแม็กกลม เดี่ยว ยูร็อก 1 ตัว และอีก 3 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   8 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60   15 พ.ย. 60   22 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
362  086/61  ไม้กวาดทางมะพร้าว 30 ด้าม และอีก 9 รายการ (ว่าที่ร้อยตรี ยศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   8 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60   15 พ.ย. 60   26 ธ.ค. 60  
363  085/61  เข็มหมุดสีขาว (อย่างดี) 5 โหล และอีก 3 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   8 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60    
364  R061/61  รถไถคูโบต้า ตค-6213 มค. รถไถคูโบต้า ใช้งานครบทุก 200 ชั่วโมงถึงรอบในการเปลี่ยนอะไหล่และน้ำมันตามชั่วโมงการใช้งาน (นายบุญลักษณ์ เผ้าหอม ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   3 พ.ย. 60 - 20 ก.พ. 61   25 ธ.ค. 60   3 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
365  R060/61  รถขยะคันใหญ่ 81-1967 เนื่องจากเบรคหน้าด้าวขวา มีน้ำมันรั่วซึมออกมาทำให้รถเบรคไม่อยู่ ปั้มเบรคแตก เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเพื่อให้รถใ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   3 พ.ย. 60 - 13 ธ.ค. 60   25 ธ.ค. 60   3 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
366  R059/61  เนื่องจากรถิีแต๋น สายพานขาดชำรุด 2 เส้นและตุ๊กตาเพลากลางแตก ปั้มเบรครั่ว เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ สายพาน A42 2 เส้นและแม่ปั้มเบรค 1 ตัว เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายนิกร ประนิสอน ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   3 พ.ย. 60 - 23 ก.พ. 61   25 ธ.ค. 60    
367  084/61  ฟูราดาน 2 โหล และอีก 3 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   2 พ.ย. 60 - 2 พ.ย. 60   13 พ.ย. 60     13 พ.ย. 60
368  083/61  ไม้ไผ่ 200 ลำ และอีก 2 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   2 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60   22 พ.ย. 60    
369  082/61  ไผหญ้า 150 แผ่น (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   2 พ.ย. 60 - 2 พ.ย. 60   13 พ.ย. 60   5 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61 13 พ.ย. 60
370  081/61  น๊อตเบอร์ 17 2 กก. และอีก 1 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   2 พ.ย. 60 - 2 พ.ย. 60   13 พ.ย. 60     13 พ.ย. 60
371  080/61  ป้ายไวนิลขนาด 90.5 cm.*5m. 10 ป้าย และอีก 2 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   2 พ.ย. 60 - 9 พ.ย. 60      
372  079/61  ชุดประแจแหวน เบอร์ 8-32 1 ชุด และอีก 9 รายการ (นายสุววณ์ ศรีทองบูรณ์ ผู้ขอใช้)  งานโรงผลิตน้ำประปา   2 พ.ย. 60 - 9 พ.ย. 60   15 พ.ย. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
373  078/61  เหล็กกล่อง 1"*1"*1.8mm*6m 192 เส้น และอีก 9 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   2 พ.ย. 60 - 9 พ.ย. 60      
374  077/61  ถุงดำขนาด 30*40 นิ้ว 15 กระสอบ ถุงมือยางดำแบบยาว 15 โหล ไม้กวาดมือเสือ (แบบเหล็ก) 30 ไม้ ไม้กวาดทางมะพร้าว 30 ไม้ ที่โกยขยะ 30 อัน และผ้ากันเปื้อน 30 ตัว (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  งานจัดการขยะและของเสีย   2 พ.ย. 60 - 2 พ.ย. 60   13 พ.ย. 60     13 พ.ย. 60
375  076/61  ถุงดำขนาด30*40นิ้ว 15 กระสอบ และอีก 5 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  งานจัดการขยะและของเสีย   2 พ.ย. 60 - 9 พ.ย. 60      
376  075/61  ธงชาติไทย ขนาด 6*9 เมตร 2 ผืน (นางสาวนราวดี สิงเกื้อ ผู้ขอใช้)  งานจราจรและรักษาความปลอดภัย   1 พ.ย. 60 - 1 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60   9 พ.ย. 60   9 พ.ย. 60 9 พ.ย. 60
377  074/61  คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KCS 5 ลบ.ม. และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   30 ต.ค. 60 - 1 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60   9 พ.ย. 60   9 พ.ย. 60 9 พ.ย. 60
378  073/61  ไม้ชักฟิวส์แรงสูง 3 ท่อน 1 ชุด (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   30 ต.ค. 60 - 29 พ.ย. 60      
379  072/61  น๊อต (เบอร์ 17) 45 ชุด และอีก 3 รายการ (นายสมบูล รัชโพธิ์ ผู้ขอใช้)  งานจราจรและรักษาความปลอดภัย   30 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60   3 พ.ย. 60   9 พ.ย. 60   9 พ.ย. 60 9 พ.ย. 60 5 มี.ค. 61
380  071/61  แปรงทาสี 1 " 1 กล่อง และอีก 6 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   27 ต.ค. 60 - 1 พ.ย. 60   24 พ.ย. 60   22 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
381  070/61  โฟมอัดแน่น 2" 50 แผ่น และอีก 5 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   27 ต.ค. 60 - 1 พ.ย. 60   24 พ.ย. 60   22 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
382  R058/61  รถยนต์ บฉ-5655 เรชนื่องจากสายพานเครื่องและแอร์สายพานพาวเวอร์เก่าชำรุด เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อสายพานเครื่อง 2 เส้น สายพานพาวเวอร์แอร์ 1 เส้น และสายพานพาวเวอร์ 1 เส้น (นายสุนทร ไชยโสดา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   25 ต.ค. 60 - 29 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60    
383  R057/61  รถไถคูโบต้า ตค-6214 เนื่องจากรถไถคูโบต้า ซีลล้อหน้าด้านซ้ายรั่วมีน้ำมันไหลออก และถึงรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและน้ำมันไฮดรอลิค เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับศูนย์บริการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมและเป  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   25 ต.ค. 60      
384  069/61  หลอดโซเดี่ยม 250 W 90 หลอด และอีก 13 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   25 ต.ค. 60 - 15 พ.ย. 60   24 พ.ย. 60   8 ม.ค. 61  
385  R056/61  ปั้มสูบน้ำขึ้นถังสูงเนื่องจากปั้มน้ำลูกปืนแตก ปั้มไม่สามารถใช้งานได้ เห็นควรอนุมัตินำปั้มเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการซ่อมและปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายสุวรรณ์ ศรีทองบูรณ์ ผู้แจ้งซ่อม  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   24 ต.ค. 60 - 13 พ.ย. 60   15 พ.ย. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
386  068/61  ถุงดำ 30*40 750 แพ็ค และอีก 1 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  แม่บ้าน   20 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
387  R055/61  รถ นข.156 จากการตรวจสอบแล้วพบว่า ชุดกุญแจาตาร์ทบิดไม่ได้ เบรคล้อหลังติด ประตูด้านข้าง เปิด-ปิด ไม่ได้ลูกปืนประตูแตก ฐานรองประตูชำรุด เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมหรือเป  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   19 ต.ค. 60      
388  R054/61  81-3578 เนื่องจากรถยางรั่ว 1 ล้อ รถได้เหยียบเศษเหล็ก ทำให้รถใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประยางจำนวน 1 ล้อ เพื่อใช้งานได้ปกติ (นายพันทิวา วิชาเรือง ผู้แจ้งซ่  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   19 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60       30 ต.ค. 60
389  R 053/61  รถตู้ บ-2103 เนื่องจากรถยางรั่ว 1 ล้อ ทำให้ใช่งานไม่ได้ เห็นควรนำยางเข้าปะยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการปะยาง 1 ล้อเพื่อใช้งานได้ปกติ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   19 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60       30 ต.ค. 60
390  R052/61  มอเตอร์ปั้มเนื่องจากมอเตอร์ปั้มน้ำบนดาดฟ้าหอพักกันทรวิชัย เกิดจากชุดของชิลปั้มทำให้สูบน้ำไม่ขึ้นจึงจำเป็นต้องทำการซ่อมด่วนขณะนี้ปั้มสูบน้ำได้ตัวเดียว (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   19 ต.ค. 60 - 13 ธ.ค. 60   25 ธ.ค. 60   3 ม.ค. 61   5 ม.ค. 61
391  R051/61  รถยนต์ บฉ-5655 เนื่องจาก รถกระบะมิตซูของงานโสต รถยางรั่วล้อหน้าด้านซ้ายขวาเนื่องจากเหยียบเศษเหล็ก เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าร้านสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการประยางเพื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นายสุนทร ไช  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   19 ต.ค. 60 - 20 พ.ย. 60      
392  R050/61  รถจักรยานยนต์ กตจ-646 เนื่องจากเบาะชำรุด เห็นควรอนุมัตินำเบาะเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมเบาะ (นายสุรศักดิ์ อันทะศรี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   19 ต.ค. 60      
393  R049/61  กข- 8674 เนื่องจากเข้าเกียร์ไม่ได้รถคลัทหมด ควรอนุมัติสั่งซื้อ คลัท 1 แผ่น จานกดคลัท 1 แผ่น และลูกปืนคลัท 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายสุพัฒน์ รัตนมาสา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   19 ต.ค. 60 - 29 พ.ย. 60   15 พ.ย. 60   24 ม.ค. 61  
394  R048/61  รถยนต์ กง-2105 เบื้องต้นการตรวจพบว่าระบบล็อกไม่ทำงานอาจเกิดจากระบบไฟของระบบเซ็นทัลล็อกมีปัญหาหรือช็อกดำเนินการส่งร้านผู้ประกอบการซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ (นายสุพัฒน์ รัตนมาสา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   19 ต.ค. 60      
395  067/61  กระบอกอัดจาระบี 1 อัน และอีก 1 รายการ (นายภควัตร รัตนอิสระกุล ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   19 ต.ค. 60   17 พ.ย. 60   3 ม.ค. 61  
396  066/61  คอมเพรสเซอร์ รุ่น HN 41 220 V 1ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   19 ต.ค. 60 - 27 ต.ค. 60   30 ต.ค. 60   1 พ.ย. 60   1 พ.ย. 60
397  065/61  คอมเพรสเซอร์ รุ่น RH 207 1 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   19 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60   30 ต.ค. 60   1 พ.ย. 60   1 พ.ย. 60
398  064/61  ไขขวงแขก โซโล 8" 12 ตัว และอีก 7 รายการ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   19 ต.ค. 60 - 27 ต.ค. 60   30 ต.ค. 60   3 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60
399  063/61  สาย VFF ขนาด 2X2.5 SQmm 7 ม้วน และอีก 7 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   19 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60      
400  062/61  โช๊คประตูบานสวิง 12 ตัว และอีก 12 รายการ (นายสำราญ โคตรสมบัติ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   19 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60   30 ต.ค. 60   3 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60
401  061/61  แม็กเนติกคอนเดนเซอร์ รุ่น S-125 1 ตัว และอีก 2 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   19 ต.ค. 60 - 27 ต.ค. 60   30 ต.ค. 60   1 พ.ย. 60   1 พ.ย. 60
402  060/61  รีโมท Eminent 3 ตัว และอีก 2 รายการ (นางสาวสิริทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ ผู้ขอใช้)  อาคารชุดพักอาศัย   19 ต.ค. 60 - 27 ต.ค. 60   30 ต.ค. 60   1 พ.ย. 60   1 พ.ย. 60
403  059/61  กรรไกร 60 อัน และอีก 10 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   19 ต.ค. 60 - 9 พ.ย. 60   10 พ.ย. 60   3 ม.ค. 61  
404  R047/61  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด (ห้องอ่านหนังสือตึก B) เนื่องจากบอร์ดควบคุมระบบชำรุด เห็นควรแจ้งซ่อม (นายสิทธิพงษ์ ปราสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   19 ต.ค. 60 - 21 ก.พ. 61   22 ก.พ. 61    
405  058/61  เชือกไนล่อน 6 หุน 3 ม้วน และอีก 1 รายการ (นายรุ่งศักดิ์ อินทะโภคา ผู้ขอใช้)  งานบริการทั่วไป   19 ต.ค. 60 - 19 ต.ค. 60   3 พ.ย. 60   9 พ.ย. 60   9 พ.ย. 60 9 พ.ย. 60 24 ม.ค. 61
406  057/61  น้ำมันเครื่อง 40 W 10 แกลลอน และอีก 5 รายการ (นายคมกริช วงศ์ธานี ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   18 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60   31 ต.ค. 60   9 พ.ย. 60   9 พ.ย. 60
407  056/61  น้ำมันเครื่อง 4T 2 ลัง และอีก 10 รายการ (นายคมกริช วงศ์ธานี ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   18 ต.ค. 60 - 27 ต.ค. 60   30 ต.ค. 60   1 พ.ย. 60  
408  055/61  คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KCS 10 คิว และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   17 ต.ค. 60 - 17 ต.ค. 60   20 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60 27 ต.ค. 60 3 พ.ย. 60
409  054/61  ปากกาอิงค์พ้อนท์ 0.5 mm. (สีน้ำเงิน) 100 ด้าม และอีก 1 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   17 ต.ค. 60 - 17 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
410  R046/61  รถจักรยานยนต์ กษก 536 เนื่องจากระบบไฟไม่ทำงานและกระจกส่องหลังไม่มี (นายสุขสันต์ พิทา ผู้แจ้งซ่อม )  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   16 ต.ค. 60      
411  R045/61  เนื่องจากปั้มแอร์ซิลเลอร์สำนัก B พบว่าลูกปืนแตกมีเสียงดังไม่สามารถเดินเครื่องได้ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   16 ต.ค. 60 - 15 พ.ย. 60   16 พ.ย. 60   8 ม.ค. 61  
412  R044/61  เครื่องจักรกลหนัก JCB เนื่องจากสายไฮดรอลิคกระบอกบูมแตกต้องทำการอัดสายเปลี่ยนใหม่ เห็นควรนำสายไฮดรอลิคไปอัดที่ร้านประกอบการเพื่อทำให้ใช้งานได้ปกติ (นายยุทธพงศ์ วงศ์นิลจันทร์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   16 ต.ค. 60 - 19 ต.ค. 60   18 ต.ค. 60   22 ธ.ค. 60  
413  R043/61  รถแมคโฮ (เล็ก) เนื่องจากโม่ตัวเดินแทรกแตกมีน้ำมันรั่วออกมาตลอด รถใช้งานไม่ได้และแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัติสั้งซื้อโม่ตัวเดินแมคโค 1 ตัว และแบตเตอรี่ 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าท  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   16 ต.ค. 60 - 19 ต.ค. 60   18 ต.ค. 60    
414  053/61  ถุงพลาสติกดำ ขนาด 3*6 นิ้ว 60 กิโลกรัม และอีก 4 รายการ (ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   16 ต.ค. 60 - 19 ต.ค. 60   30 ต.ค. 60   1 พ.ย. 60   1 พ.ย. 60
415  052/61  ป้ายไวนิลขนาด 2*4 เมตร 4 ป้าย (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  งานจัดการขยะและของเสีย   16 ต.ค. 60 - 16 ต.ค. 60   20 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60 24 ต.ค. 60 3 พ.ย. 60
416  051/61  หางปลาไหล 3/4 50 ตัว และอีก 5 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   16 ต.ค. 60 - 16 ต.ค. 60   13 พ.ย. 60     13 พ.ย. 60
417  050/61  กรวยจราจร 30 ตัว และอีก 1 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   16 ต.ค. 60 - 19 ต.ค. 60   20 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60 24 ต.ค. 60
418  049/61  ดอกดาวเรือง 10 ซอง และอีก2 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   16 ต.ค. 60 - 1 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60   9 พ.ย. 60   9 พ.ย. 60 9 พ.ย. 60
419  030/61  ป้ายแจ้งจุดตัดหญ้า ขนาด 1*50 เมตร (ตัดหญ้าบริเวณนี้โปรดระมัดระวัง) 30 ป้าย (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   16 ต.ค. 60   8 พ.ย. 60   20 ธ.ค. 60  
420  048/61  CPU core I5 (6400) 2 ตัว และอีก 5 รายการ (นายวิญญู ศาลา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์   12 ต.ค. 60 - 12 ต.ค. 60   18 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60 24 ต.ค. 60 3 พ.ย. 60
421  047/61  ผงซักฟอก 108 ถุง และอีก 19 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   11 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
422  046/61  น้ำยาดันฝุ่น 50 แกลลอน และอีก 2 รายการ (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   11 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60   18 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60 24 ต.ค. 60 3 พ.ย. 60
423  045/61  ป้ายไวนิล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แนวนอน ขนาดสูง 2.44ม.*ยาว20เมตร 1 แผ่น และอีก 3 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   11 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60   18 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60 24 ต.ค. 60 3 พ.ย. 60
424  R042/61  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิดอาคารสถาบันวิจัยศลปะและวัฒนธรรมอีสานชำรุด เครื่อเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า เนื่องจากบอร์ดบันทึกข้อมูลชำรุด (นายสิทธิพงศ์ ปราสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 21 ก.พ. 61      
425  R041/61  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิดคณะพยาบาลศาสตร์ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้เนื่องจากบอร์ดบันทึกข้อมูลชำรุด (นายสิทธิพงศ์ ปราสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 21 ก.พ. 61   22 ก.พ. 61    
426  R040/61  รถอีแต๋น ฆข-90 เนื่องจากรถสตาร์ทไม่ติดไดร์สตาร์ทชำรุด เห็นควรอนุมัตินำไดร์สตาร์ที่เข้าศ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายหาญเดช พรมชาติ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60       30 ต.ค. 60
427  R039/61  รถไถคูโบต้า เขตในเมือง ตค. 6213 มค. เนื่องจากรถสตาร์ทไม่ติด แบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อแบตเตอรรี่จำนวน 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายบุญลักษณ์ เผ้าหอม ผู้แจ้งซ่  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60   31 ต.ค. 60   3 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60
428  R038/61  เครื่องเจียเหล็กมากีต้า 4" เนื่องจากตัวล็อกใบไม่อยู่ชำรุด เห็นควรนำเครื่องเข้าซ่อมกับาร้านสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายสุขสันต์ พิทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60      
429  R037/61  รถเหลือง 6 ล้อ 80-8686 ยางล้อด้านขวารั่ว เนื่องจากยางล้อขวาเหยียบเศษเหล็กทำให้ยางรั่วใช้งานไม่ได้ เห็นควรนำเข้าปะยางกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปะยาง 1 ล้อ เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นายธีรพงศ์  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60       30 ต.ค. 60
430  R036/61  รถเหลือง 6 ล้อ 80-8686 เนื่องจากประตูด้านคนขับเปิดไม่ได้กลอนประตูชำรุด และเบรคไม่อยู่ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าสถานประกอบการเพื่อตรวจเช็คเบรคทั้ง 4 ล้อ และตรวจเช็คกลอนประตู เพื่อได้ดำเนินการซ่อมและเปลี่ย  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 16 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60    
431  R035/61  รถไถคูโบต้า ตค.6213 มค. เนื่องจากยางล้อหลังด้านซ้ายรั่วจากการเหยียบตะปูทำให้รถใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ล้อ เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นายบุญลักษณ์ เผ้าหอม ผู้  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   19 ต.ค. 60   19 ต.ค. 60 19 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
432  R034/61  รถ TATA บพ.1206 มค. เนื่องจากถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อไส้กรองน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่า (นายสมบูล รัชโพธ์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
433  R033/61  เครื่องขัดไม้มากีต้า เนื่องจากตัวล็อกแผ่นกระดาษทรายหัก ทำให้ไม่สามารถล็อกแผ่นกระดาษทรายไว้ได้ เห็นควรอนุมัตินำเครื่องเข้าเปลี่ยนกับร้านสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเพื่อให้  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60      
434  R032/61  สว่านไร้สาย มากีต้า หัวจับสว่านไม่หมุนชำรุดและชุดหัวเฟืองชำรุดต้องทำการเปลี่ยนใหม่ เห็นควรส่งร้านผู้ประกอบการเพื่อทำการซ่อม ให้ใช้งานได้ปกติ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60      
435  R031/61  รถยนต์ บน-75 เนื่องจากถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายสายพานหน้าเครื่องชำรุดและลูกหมากปีกนกล่างแตก เห็นควรอนุมัติสั่งซื้ออะไหล่ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูกสายพานหน้าเคร  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 29 พ.ย. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60
436  R030/61  รถดับเพลิง 81-9498 เนื่องจากถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง+ไส้กรองโซล่า และแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ ไส้กรองและน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ลูก และแบตเตอรี่ GS 120 จำนว  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60   31 ต.ค. 60   3 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60
437  R029/61  รถดับเพลิงเบอร์ 2 81-5257 ดอกยางล้อหลังสึกชำรุดควรเปลี่ยนยาง 6 เส้น (นายชัยพร กินณรินทร์ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 13 พ.ย. 60   15 พ.ย. 60    
438  R012/61  รถขยะคอนเทรนเนอร์ 81-7625 เนื่องจากรถขยะคันเขียวระบบเบรคชำรุดรถเบรคไม่อยู่ ตรวจเช็คเบรค 4 ล้อ เปลี่ยนสายพานน้ำมันเครื่องและไส้กรองและน้ำมันเกียร์+เฟืองท้าย เห็นควรนำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยว  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   19 ต.ค. 60   19 ต.ค. 60 19 ต.ค. 60 3 พ.ย. 60
439  R011/61  รถขยะคอนเทนเนอร์ 81-7625 เนื่องจากแบตเตอรี่คันเขียวเสื่อมสภาพ สตาร์ทไม่ได้และสายไฮดรอริดด้านซ้ายแตก จำนวน 2 เส้น เห็นควรส่งร้านผู้ประกอบการเพื่อนำรถเข้าซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (นายริรุตย์ วงละคร ผู  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 19 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60    
440  R028/61  รถขนน้ำรดต้นไม้ 80-9201 แบตเตอรี่เสื่อม เนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อสภาพการใช้งานทำให้สตาร์ทไม่ติด เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1ลูก (GS 120) เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายธีรพงศ์ นวลฉวี  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60   31 ต.ค. 60   3 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60
441  R027/61  รถยนต์ บต-8116 เครื่องยนต์มีเสียงดังผิดปกติไม่มีกำลังและเบาะนั่งขาดชำรุด เห็นควรส่งร้านประกอบการเพื่อทำการซ่อมเครื่องยนต์ใหม่ (นายรังสิต อุรัน ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60   12 ธ.ค. 60   19 ธ.ค. 60   20 ธ.ค. 60
442  R026/61  ปั้มลม เครื่องไม่ทำงาน พบว่าข้อเหวี่ยงชำรุดต้องทำการเข้าร้านผู้ประกอบการเพื่อทำการซ่อมให้ใช้งานได้ปกติ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 13 พ.ย. 60   17 พ.ย. 60   8 ม.ค. 61  
443  R025/61  81-7326 เนื่องจากรถ 6 ล้อถึงกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คเบรคเช็คคลัชชำรุดไอดรอริคไส้กรองและระบบแอร์ไม่เย็น และไฟเลี้ยวด้านหลังซ้าย+ขวาไม่ติด เห็นควรอนุมัติ นำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60   25 ธ.ค. 60    
444  R024/61  รถไถฟอร์ด เนื่องจากถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อไส้กรองน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ลูก เพื่อนำมาเปลี่ยนพร้อมน้ำมันเครื่อง (นายสันติ สิงห์แก้ว ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
445  R023/61  นข-162 ไดร์สตาร์ทไม่ติดไม่สามารถใช้งานได้ เห็นควรส่งเข้าร้านสถานประกอบการเพื่อทำการ๙่อมหรือเปลี่ยนใหม่ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60       30 ต.ค. 60
446  R022/61  รถ 6 ล้อสีเหลือง 80-8686 เนื่องจากเข้าเกียร์ยาก ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ และเฟืองไมล์ชำรุด ทำให้เข็มไมล์ไม่ขึ้น เห็นควรอนุมัติเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมระบบเกียร์และเปลี่ยนเฟืองไ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 16 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60    
447  R021/61  รถยนต์นิสสัน สีขาว นข-1464 เนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้สตาร์ทไม่ติดจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ (นายอุดม ภูผิวผา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60   31 ต.ค. 60   3 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60 29 พ.ย. 60
448  R020/61  รถตู้ นก-2004 เนื่องจากรถสตาร์ทไม่ติดแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อแบตเตอรี่ GS 100 จำนวน 1 ลูก เพื่อมาแทนของเก่าที่ชำรุด (นายวัชรชัย แก้วกัลยา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60      
449  R019/61  รถตู้ นข-155 เนื่องจากรถสตาร์ทไม่ติด ไดร์สตาร์ทชำรุด เห็นควรอนุมัตินำไดร์สตาร์ทเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมไดร์สตาร์ทจำนวน 1 ลูก เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นายวัชรชัย แก้วกัลยา ผู้แ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60       30 ต.ค. 60
450  R018/61  รถยนต์ นข-10 สตาร์ทไม่ติดไดร์ชาร์จชำรุดทำให้ไม่สามารถชาร์จไฟไม่เข้าแบตเตอรี่ได้และหม้อน้ำรั่วทำให้ความร้อนเครื่องยนต์ไม่ทำงาน เห็นควรอนุมัติสั่งซื้ออะไหล่ หม้อน้ำ 1 ลูกและนำไดร์ชาร์จเข้าซ่อมกับสถานประ  ซ่อมบำรุง (เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60   17 พ.ย. 60   21 ธ.ค. 60  
451  R017/61  รถนิสสัน สีขาว นข-1464 เนื่องจากเข้าเกียร์ไม่ได้ไม่สามารถใช้งานได้ และคลัสชำรุดจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ (นายอุดม ภูผิวผา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60   31 ต.ค. 60   3 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60
452  R016/61  รถยนต์ บล-5655 ระบบแอร์ไม่ทำงาน และรถเข้าเกียร์ยาก ปั้มคลัทแตก ทำให้รถไม่สามารถใช้งานได้ปกติ (นายสุนทร ไชยโสดา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60      
453  R015/61  รถดับเพลิง 81-7345 ยางนอก 6 เส้น เนื่องจากยางชำรุดเสื่อสภาพการใช้งานจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด (นายสมศักดิ์ เหล่านุกูล ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60       30 ต.ค. 60
454  R014/61  รถไถคูโบต้า ตค-6214 ยางล้อหน้าซ้ายรั่ว เนื่องจากยางล้อหน้าเหยียบเศษเหล็กทำให้รถยางรั่วใช้งานไม่ได้ (นายทวีศักดิ์ ทันพรม ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   19 ต.ค. 60   19 ต.ค. 60 19 ต.ค. 60 3 พ.ย. 60
455  R013/61  รถไถคูโบต้า ตค-6214 ยางล้อหน้าข้างซ้ายและข้างขวารั่ว เนื่องจากยางล้อหน้าด้ายซ้ายและขวาเหยียบตะปู 2 ล้อ ทำให้รถไม่สามารถใช้งานได้ (นายทวีศักดิ์ ทันพรม ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   19 ต.ค. 60   19 ต.ค. 60 19 ต.ค. 60 3 พ.ย. 60
456  R010/61  รถอีแต๋น สายพานขาด 2 เส้น ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสายพานเครื่องขาด จำนวน 2 เส้น ต้องทำการเปลี่ยนใหม่เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นายรักพงษ์ ผิวคั่ว ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60   31 ต.ค. 60   3 พ.ย. 60   3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60
457  R008/61  รถดับเพลิง 81-7345 เนื่องจากเบรคมือชำรุดต้องเปลี่ยนชุดผ้าเบรคมือใหม่ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อผ้าเบรคมือ จำนวน 1 ชุด เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นางสาวจิราภรณ์ โคตรบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60   15 พ.ย. 60    
458  R007/61  รถดับเพลิง 81-9498 ได้ทำการตรวจสอบระบบไฟรถยนต์ ช็อกต้องทำการเดินระบบไฟฝหม่และติดตั้งผ้าใบกันโคลนใหม่ เห็นควรส่งร้านผู้ประกอบการเพื่อทำการ เดินระบบไฟใหม่ (นางสาวจิราภรณ์ โคตรบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60      
459  R006/61  รถดับเพลิง 81-5257 ระบบเบรกใช้งานไม่ได้เนื่องจากเสื่อมสภาพ ต้องการเปลี่ยนใหม่เห็นควรส่งร้านผู้ประกอบการซ่อมเพราะไม่มีเครื่องมือในการถอดล้อเพื่อซ่อม (นางสาวจิราภรณ์ โคตรบรรเทา ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   11 ต.ค. 60      
460  R005/61  สัญญาณไฟทำงานผิดปกติ ติดๆดับ ๆเนื่องจากอุปกรณ์บางส่วนชำรุดเสียหาย บอร์ดควบคุมสัญญาณไฟชำรุด (นายสุรศักดิ์ อันทะศรี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ต.ค. 60 - 20 พ.ย. 60   23 พ.ย. 60    
461  R004/61  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด (คอนโด 3) เครื่องเปิดไม่ติด บอร์ดควบคุมชำรุด (นายสิทธิพงษ์ ปราสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ต.ค. 60      
462  R003/61  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจอปิด (คอนโด 2 ) เครื่องเปิดไม่ติด บอร์ดควบคุมชำรุด (นายสิทธิพงษ์ ปราสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ต.ค. 60      
463  R002/61  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด (หอพักกุดรัง) ไฟ Status ไม่ติดและภาพไม่ขึ้นจอ (นายสิทธิพงษ์ ปราสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ต.ค. 60      
464  R001/61  เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด (หอพักวาปี) เครื่องเปิดไม่ติด (นายสิทธิพงษ์ ปราสาร ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ต.ค. 60      
465  044/61  Ponstan 44 แผง และอีก 18 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   10 ต.ค. 60 - 19 ต.ค. 60   27 ต.ค. 60    
466  043/61  ท่อเหล็ก (ประปา) ขนาด 2" ปลายเกลียวนอก (สีน้ำเงิน) 4 ท่อน (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  งานจัดการขยะและของเสีย   9 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60 3 พ.ย. 60
467  042/61  สายไฟ VFF 2*1SQmm (100/ม้วน) 2 ม้วน และอีก 4 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   9 ต.ค. 60 - 19 ต.ค. 60   18 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60 24 ต.ค. 60
468  041/61  ลูกบิดประตูหน้าห้อง เบนเฮอร์ 100 ชุด และอีก 2 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   9 ต.ค. 60 - 21 ก.พ. 61   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60 21 ก.พ. 61
469  040/61  น้้ำยา R22 (50 กก./ถัง) 1 ถัง และอีก 1 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   6 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   18 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60   24 ต.ค. 60 24 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
470  039/61  คอมเพรสเซอร์ รุ่น NH 41 220 V 1 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   6 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   21 ธ.ค. 60  
471  038/61  คอมเพรสเซอร์ รุ่น RH 207 1 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   6 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60    
472  037/61  ข้องอ PVC 1" 1/2*13.5 20 ตัว และอีก 8 รายการ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   6 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
473  036/61  คอมเพรสเซอร์ RH 207 2 ตัว และอีก 2 รายการ (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   6 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60    
474  035/61  ไม้อัดภูเขา 1.22*2.44*6มม. 50 แผ่น และอีก 7 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
475  034/61  ปูนฉาบยิปซัม 20 กก. และอีก 19 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 19 ต.ค. 60   18 ต.ค. 60   21 ธ.ค. 60   5 ม.ค. 61
476  033/61  เครื่องเป่าลมเย็น มากีต้า UB1102 600 W 1 เครื่อง (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60      
477  031/61  แผ่นเหล็ก 1.20*2.40*9มม. 1 แผ่น และอีก 9 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 18 ต.ค. 60
478  029/61  ปุ๋ยดอก 15-15-15 10 กระสอบ และอีก 5 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   6 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60    
479  028/61  บรีสเอกเซลชนิดน้ำ (ปริมาณ 400 มล. บรรจุ 18 ถุง) 5 ลัง และอีก 1 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   6 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60    
480  027/61  แผ่นพลาสวูด 1.22*2.44ม.*10 มม. 20 แผ่น และอีก 4 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60
481  026/61  ปูนก่อ 3 ถุง และอีก 1 รายการ (นายชัชวาลย์ แสนพินิจ)  งานปะปา   6 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60
482  025/61  เหล็กกล่อง 2"*4"*2.0*6.00ม. 65 เส้น และอีก 11 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
483  024/61  หินเกร็ด 5 คิว และอีก 2 รายการ (นายสุขสันตื์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60
484  023/61  เหล็กกล่อง 1"*2"*2มม.*6.00ม. 20 เส้น และอีก 8 รายการ (นายสัขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
485  022/61  คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Kcs 10 ลบ.ม. (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60    
486  021/61  เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม. 15 เส้น และอีก 10 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   17 ต.ค. 60   17 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60
487  020/61  คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KCS 10 คิว และอีก 9 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60
488  019/61  ใบเลื่อยวงเดือน ตัดไม้ 4" มากีต้า 10 ใบ และอีก 9 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
489  018/61  เหล็กกล่อง 1"*2"*2.0*6.00ม. 40 เส้น และอีก 15 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   17 ต.ค. 60   17 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60
490  017/61  คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Kcs 15 คิว และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60
491  016/61  หิน 3/4 5 คิว และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   9 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60
492  015/61  ปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนต์ 40 ถุง และอีก 2 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   6 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60   16 ต.ค. 60 17 ต.ค. 60 30 ต.ค. 60
493  014/61  ไม้มือเสือ 100 ด้าม และอีก 2 รายการ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   5 ต.ค. 60 - 5 ต.ค. 60   9 ต.ค. 60   9 ต.ค. 60   9 ต.ค. 60 3 พ.ย. 60
494  013/61  กล่องคอนโทรลมอเตอร์รถตัดหญ้า (คันเขียว) 1 ชุด (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์   5 ต.ค. 60      
495  011/61  ค้อนตอกกิ๊บ 4 อัน (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   4 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   9 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60
496  010/61  ชุดลูกลอยถังน้ำใต้ดิน 2" ทองเหลือง 5 ชุด และอีก 7 รายการ (นางสาววิกาณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   4 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   9 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60
497  009/61  นาฬิกาแขวนผนัง 5 เรือน และอีก 4 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   4 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60   6 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60
498  008/61  กาวประสานท่อ 1000 กรัม 10 กระป๋อง และอีก 5 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   2 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   9 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60
499  007/61  หลอดไฟฟ้า LED BULB ขนาด 7 วัตต์ แสงขาว 200 หลอด และอีก 9 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   2 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60    
500  006/61  มิเตอร์ไฟฟ้า 5A 40 ตัว และอีก 7 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   2 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60    
501  005/61  รีโมท ECONO 20 ตัว และอีก 6 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   2 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60   11 ต.ค. 60    
502  004/61  คลิปดำใหญ่ NO.108 50 กล่อง และอีก 5 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   2 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60      
503  003/61  ปากกาสีน้ำเงิน 500 ด้าม และอีก 11 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   2 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   6 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60
504  002/61  กระดาษ A4 80 g 50 กล่อง และอีก 13 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   2 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60   6 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60   10 ต.ค. 60
505  001/61  น้ำมันดีเซล 8,000 ลิตร (นายดิเรก จันทะมาลี ผู้ขอใช้)  งานบริหารทั่วไป   2 ต.ค. 60      
506  446/60  ปูนปอร์ตแลนต์ 20 ถุง และอีก 5 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   12 ก.ย. 60   19 ก.ย. 60    
507  445/60  รถไถคูโบต้า ตค. 6213 ยางล้อด้านซ้ายรั่วจากการปฎิบัติงานไถปรับพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 (นายบุญลักษณ์ เผ้าหอม ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   6 ก.ย. 60 - 6 ก.ย. 60   6 ก.ย. 60    
508  444/60  ท่อ PVC 4"8.5 หัวบาน (ท่อน้ำๆทย) 8 เส้น และอีก 23 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   5 ก.ย. 60 - 6 ก.ย. 60   6 ก.ย. 60   8 ก.ย. 60   8 ก.ย. 60 12 ก.ย. 60
509  443/60  เหล็กฉาก 1"*1"*3มม.*6.00ม. 40 เส้น และอีก 9 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   5 ก.ย. 60 - 6 ก.ย. 60   6 ก.ย. 60   8 ก.ย. 60   8 ก.ย. 60 12 ก.ย. 60
510  442/60  ปูนปอร์ตแลนต์ 20 ถุง และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   5 ก.ย. 60 - 6 ก.ย. 60   6 ก.ย. 60   8 ก.ย. 60   8 ก.ย. 60 12 ก.ย. 60
511  441/60  ป้ายไวนิลขนาด 90.5 cm.*5m. 10 ป้าย และอีก 2 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   5 ก.ย. 60 - 6 ก.ย. 60      
512  440/60  เหล็กกล่อง1"*1"*1.8mm*6m 192 เส้น และอีก 9 รายการ (นายธวัชชัย ศรียศ ผู้ขอใช้)  จัดการขยะและของเสีย   5 ก.ย. 60 - 6 ก.ย. 60      
513  R234  รถเกษตร เขตพื้นที่ในเมือง ใช้รถขนย้ายต้นไม้ประดับงานลงแขก ทำให้ล้อรถเกษตรยางรั่ว 1 เส้น ให้ดำเนินการปะยางเพื่อให้รถใช้งานได้ปกติ (นายปัญญา พรสุวรรณ ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 ส.ค. 60 - 29 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
514  R233  รถเหลือง 80-8686 ยางรั่วเปลี่ยนยางใน เนื่องจากเหยียบเศษเหล็ก ทำให้ยางรั่วใช้งานไม่ได้ เห็นควรนำรถเข้ากับสถานประกอบการเปลี่ยนยางในเพื่อให้ใช้งานได้ปกติ (นายธีรพงศ์ นวลฉวี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 ส.ค. 60      
515  R232  รถไถคูโบต้า ตค 6214 เนื่องจากรถไถยางรั่วล้อหลังด้านซ้ายเหยียบเศษเหล็ก ทำให้ใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัตินำยางรถเข้าสถานที่ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการประยางใช้งานได้ปกติ (นายทวีศักดิ์ ทันพรม ผ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   23 ส.ค. 60      
516  439/60  ค่าาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 3 ป้าย และอีก 1 รายการ (นายวิญญู สอนบุญชู ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   21 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60      
517  438/60  ค่าจัดทำหนังสือ 225 เล่ม และอีก 2 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   21 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60      
518  R231  เซนเซอร์ ไฟชำรุด เนื่องจากรถสตาร์ทไม่ติด เซนเซอร์ข้อเหวี่ยงตรวจจับรอบการสตาร์ทชำรุด ทำให้ไม่สามารถตรวจจับรอบได้ ทำให้สตาร์ทติดยาก และมีไฟเครื่องยนต์โชว์ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เก  งานบรรเทาสาธารณภัย   18 ส.ค. 60 - 25 ส.ค. 60   28 ส.ค. 60    
519  437/60  โซ่ยาวขนาด 2 เมตร 1 เส้น และอีก 1 รายการ (นายสำเนียง โครบรรเทา ผู้ขอใช้)  งานบรรเทาสาธารณภัย   18 ส.ค. 60      
520  436/60  ปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนต์ 10 ถุง (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   17 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   22 ส.ค. 60   24 ส.ค. 60  
521  435/60  หินเกร็ด 5 คิว และอีก 2 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   17 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   12 ก.ย. 60    
522  434/60  ก้านกดชักโครกแแบกดกลาง 50 ตัว และอีก 3 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปะปา   17 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
523  433/60  หน้ากาก 2 ช่อง 80 ชิ้น และอีก 4 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   17 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60  
524  432/60  โซลีนอยวาล์ว (Samsung) 1 ตัว (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   17 ส.ค. 60 - 29 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
525  431/60  แก้วน้ำพลาสติก 1 กล่อง (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   16 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   21 ส.ค. 60 21 ส.ค. 60
526  430/60  ถุงปลูก 4*6 2 กรสอบ (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   16 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   21 ส.ค. 60 21 ส.ค. 60
527  429/60  ถังน้ำพลาสติกใบเล็ก NO.20 12 ถัง และอีก 2 รายการ (นางสวนีย์ แท่นทอง ผู้ขอใช้)  งานหอพัก   16 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
528  428/60  เทปละลาย 30 ม้วน และอีก 2 รายการ (นางสาววิการณ์ดา จันทศิลป์ ผู้ขอใช้)  งานปรับอากาศ   15 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
529  427/60  ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ขนาด กว้าง 1.70ม.*สูง2.20ม. 1 ป้าย (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   15 ส.ค. 60      
530  426/60  ไขควงแฉก 3/8 ด้ามยาว ยาว 8" Stanley 10 ตัว และอีก 4 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   11 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   21 ส.ค. 60 21 ส.ค. 60
531  425/60  เหล็ก1 1/2"*3"*2มม.*6.00ม. 20 เส้น และอีก 4 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   11 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   21 ส.ค. 60 21 ส.ค. 60
532  R230  รถไถฟอร์ด ยางล้อหน้าซ้ายรั่วจากการเหยียบเศษเหล็กดำเนินการปะยาง 1 ล้อ (นายสันติ สิงห์แก้ว ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60 - 29 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60   31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
533  R229  รถขยะ 81-1967 เนื่องจากระบบเบรคล้อหน้าขวา มีน้ำมันรั่วเนื่องจากปั้มเบรคแตกทำให้รถเบรคไม่อยู่ เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าตรวจเช็คและซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60      
534  R228  รถไถคูโบต้า ตค 6213 มค. แผ่นเบรคคลัทหมด เนื่องจากรถไถคูโบต้าของงาน ม.เก่ารถไม่มีกำลัง ไถ+ดัน ชุดแผ่นคลัทจานกดเสื่อมสภาพการใช้งาน เห็นควรอนุมัตินำรถเข้าซ่อมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมและ  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60      
535  R227  รถตัดหญ้า(สีเหลือง) เนื่องจากแบตเตอร์รี่เสื่อมสภาพการใช้งานทำให้รถสตาร์ทไม่ตัด ใช้งานไม่ได้ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อแบตเตอร์รี่ จำนวน 1 ลูก GS 100 เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นางมยุรี ชาวดอน ผู  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60      
536  R226  มอเตอร์ไซต์ กธษ 646 เข็มไมล์ไม่วิ่ง เนื่องจากสายไมล์ขาดชำรุดทำให้เข็มไมล์ใช้งานไม่ได้ทำให้บันทึกลงไมล์ไม่ได้ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อสายไมล์ จำนวน 1 เส้น เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่าที่ชำรุด (นายสุวรรณ์  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60      
537  R225  รถหกล้อเหลือง 80-8686 เข้าเกียร์ยากเนื่องจากลูกหมากขาเกียร์แตกและโยก ทำให้รถเข้าเกียร์ไม่ได้ ควรสั่งซื้อลูกหมากขาเกียร์ จำนวน 1 ชุด เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนอันเก่า (นายธีรพงศ์ นวลฉวี ผู้แจ้งซ่อม)  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60      
538  R224  กข-8674 เข้าเกียร์ไม่ได้ เนื่องจากรถเข้าเกียร์แล้วรถไม่วิ่งแผ่นคลัชจานกดชำรุด คลัทหมดต้องทำการเปลี่ยนชุดคลัทใหม่ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ แผ่นคลัท+จานคลัทและลูกปืนคลัท 1 ชุด (นายอำนาจ พลจ่า ผู้แจ้งซ่อม  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60      
539  R223  หกล้อเหลือง 80-8686 เนื่องจากรถเข็มไมล์ไม่ขึ้น เฟืองไมล์ชำรุด ทำให้ไม่สามารถจดบันทึกเข็มไมล์ได้ เห็นควรอนุมัติสั่งซื้อ เฟื่องไมล์ จำนวน 1 ตัว เพื่อนำมาเปลี่ยนแทนของเก่า (นายธีรพงศ์ นวลฉวี ผู้แจ้งซ่อม  งานซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)   10 ส.ค. 60      
540  424/60  ถุงมือจราจร (สีขาว) 2 โหล และอีก 2 รายการ (นายสมบูล รัชโพธิ์ ผู้ขอใช้)  จราจรและรักษาความปลอดภัย   10 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60   29 ส.ค. 60  
541  423/60  ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร9 1 แผ่น (นางมยุรี ชาวดอน ผู้ขอใช้)  งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม   9 ส.ค. 60 - 10 ส.ค. 60   11 ส.ค. 60   15 ส.ค. 60   17 ส.ค. 60 17 ส.ค. 60
542  422/60  หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ กลม 32 W 20 หลอด และอีก 3 รายการ (นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ ผู้ขอใช้)  งานไฟฟ้า   9 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   21 ส.ค. 60 21 ส.ค. 60
543  421/60  มอเตอร์พัดลมคอยเย็น รุ่น MOD=B1-1/6-M 50Hz 1 PH 6P 200V=1.68A NO 28039801135 FASCO YAMABISHI COLT 2 ตัว (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   9 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60   18 ส.ค. 60   22 ส.ค. 60   23 ส.ค. 60 23 ส.ค. 60
544  420/60  แผงรีโมทแอร์ รุ่น COOLING CAPACITY 2 ชุด (นายกนกพล จันทร์สวยดี ผู้ขอใช้)  ปรับอากาศ   9 ส.ค. 60      
545  419/60  ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมสมเด็จพระบรมราชินีนาท (สก) ขนาด 80*120 ซม. 50 ผืน และอีก 1 รายการ (นายสุขสันต์ พิทา ผู้ขอใช้)  งานซ่อมบำรุง   9 ส.ค. 60 - 10 ส.ค. 60   11 ส.ค. 60   15 ส.ค. 60   17 ส.ค. 60 17 ส.ค. 60
546  418/60  แม็คยิง 6 อัน (นางสาวดารุณี ศรีธรรมา ผู้ขอใช้)  งานแม่บ้าน   9 ส.ค. 60 - 10 ส.ค. 60   11 ส.ค. 60