กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham university

ข่าวเด่น

ประชุมคณะกรรมการบริการกองอาคารสถานที่ ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการบริการกองอาคารสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาส...

Read more

ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่านงานอาคารฯ

ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่านงานอาคารฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร...

Read more

มมส ประชุมติดตามความคืบหน้างานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562

มมส ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสถานที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30...

Read more

ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ติดตามเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561-2562

ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ติดตามเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561-2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศ...

Read more

มมส ประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้างถนนบ้านดอนยม – มมส ครั้งที่ 2/2562

มมส ประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้างถนนบ้านดอนยม – มมส ครั้งที่ 2/2562 วันนี้(11 กันยายน 2562) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิ...

Read more

ภาพกิจกรรม เช้าวันที่ 16 กันยายน 2562

ภาพกิจกรรม เช้าวันที่ 16 กันยายน 2562 งานบรรเทาสาธารณภัยล้างทำความสะอาดถนนเส้นอาคารพลศึกษาถึงแยกคณะบัญชี เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ของมหาวิทย...

Read more

บริการออนไลน์

แจ้งซ่อมออนไลน์

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

จองพื้นที่ออนไลน์

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

e-report msu

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

Strategic Management System

ระบบบริหารยุทธศาสตร์ กองอาคารสถานที่ มมส

Enterpris Risk Management

การบริหารความเสี่ยง กองอาคารสถานที่ มมส

eDocument Tracking กองอาคารสถานที

ระบบติดตามสถานะหนังสือภายในกองอาคารสถานที่ มมส


news

Green Corner

Green University

Mahasarakham University

Read more

Green office

Mahasarakham University

Read more

Download

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more

Energy MSU

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มมส

Read more

Green office

Mahasarakham University

Read more

ISO 14001:2004

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more