กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham university

ข่าวเด่น

มมส จัดโครงการ “ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟบนอาคารหอพักนิสิต”

มมส จัดโครงการ “ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟบนอาคารหอพักนิสิต” วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “ซ้...

Read more

มมส ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

มมส ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารค...

Read more

มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติฯ

มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรร...

Read more

ภาพกิจกรรม การพัฒนาภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรม การพัฒนาภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมืองและเขตพื้นที่ขามเรียง ภาพกิจกรรม วันที่ 22 สิงหาคม 2562 กับกิจกรรมต่างๆ ของน้าๆ ...

Read more

ผู้รักษาราชการฯ มมส ลงพื้นที่วางแผนพัฒนาภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่วางแผนพัฒนาภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย วันนี้ (16 สิงหาคม 2562) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอ...

Read more

มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งที่ 2/2562

มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสต...

Read more

บริการออนไลน์

แจ้งซ่อมออนไลน์

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

จองพื้นที่ออนไลน์

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

e-report msu

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

Strategic Management System

ระบบบริหารยุทธศาสตร์ กองอาคารสถานที่ มมส

Enterpris Risk Management

การบริหารความเสี่ยง กองอาคารสถานที่ มมส

eDocument Tracking กองอาคารสถานที

ระบบติดตามสถานะหนังสือภายในกองอาคารสถานที่ มมส


news

Green Corner

Green University

Mahasarakham University

Read more

Green office

Mahasarakham University

Read more

Download

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more

Energy MSU

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มมส

Read more

Green office

Mahasarakham University

Read more

ISO 14001:2004

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more