กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham university

ข่าวเด่น

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองอาคารสถานที่ มมส ครั้งที่ 5/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองอาคารสถานที่ มมส ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

Read more

มมส จัดบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

ม.มหาสารคาม จัดบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 มหา...

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้านอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้านอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ มห...

Read more

บริการออนไลน์

แจ้งซ่อมออนไลน์

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

จองพื้นที่ออนไลน์

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

e-report msu

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

Strategic Management System

ระบบบริหารยุทธศาสตร์ กองอาคารสถานที่ มมส

Enterpris Risk Management

การบริหารความเสี่ยง กองอาคารสถานที่ มมส

eDocument Tracking กองอาคารสถานที

ระบบติดตามสถานะหนังสือภายในกองอาคารสถานที่ มมส


news

Green Corner

Green University

Mahasarakham University

Read more

Green office

Mahasarakham University

Read more

Download

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more

Energy MSU

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มมส

Read more

Green office

Mahasarakham University

Read more

ISO 14001:2004

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more