กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham university

ข่าวเด่น

ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ (เขตพื้นที่ขามเรียง)

ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ (เขตพื้นที่ขามเรียง) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.50 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

Read more

ส่งมอบกุญแจ รพ.สนาม มมส พร้อมรองรับหากถึงเวลาจำเป็น

ส่งมอบกุญแจ รพ.สนาม มมส พร้อมรองรับหากถึงเวลาจำเป็น ใช้พักฟื้นผู้ป่วยหายชัวร์ก่อนกลับบ้าน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ป...

Read more

อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม มมส เขตพื้นที่นาสีนวน

อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม มมส เขตพื้นที่นาสีนวน เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ณ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อม...

Read more

อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง..

อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (เขตพื้นที่ขามเรียง) เมื่อวัน ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. ณ โครงการ...

Read more

ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายงานภูมิทัศน์ฯ

ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายงานภูมิทัศน์ฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณสนามหญ้าข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสาร...

Read more

ประชุมงานผังแม่บทและระบบอาคารสถานที่ กองอาคารฯ มมส ครั้งที่ 1/2563

ประชุมงานผังแม่บทและระบบอาคารสถานที่ กองอาคารฯ มมส ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย...

Read more

บริการออนไลน์

แจ้งซ่อมออนไลน์

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

จองพื้นที่ออนไลน์

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

e-report msu

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

Strategic Management System

ระบบบริหารยุทธศาสตร์ กองอาคารสถานที่ มมส

Enterpris Risk Management

การบริหารความเสี่ยง กองอาคารสถานที่ มมส

eDocument Tracking กองอาคารสถานที

ระบบติดตามสถานะหนังสือภายในกองอาคารสถานที่ มมส


news

Green Corner

Green University

Mahasarakham University

Read more

Green office

Mahasarakham University

Read more

Download

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more

Energy MSU

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มมส

Read more

Green office

Mahasarakham University

Read more

ISO 14001:2004

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more