กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham university

Contact


Your message has been sent. Thank you!

กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

mahasarakham university

Fax : 0 4375 4044 Tel : 0 43754 301
หมายเลขภายใน 1352

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : jirasak.w@msu.ac.th : จิรศักดิ์ วงพรมบุตร

เว็บไซต์ : http://www.building.msu.ac.th