กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham university

ข่าวเด่น

กองอาคารฯ ลงพื้นที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ม.เก่า

กองอาคารฯ ลงพื้นที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ม.เก่า เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ ผ...

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมสถานที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ประชุมเตรียมความพร้อมสถานที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคา...

Read more

อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมสถานที่

อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมสถานที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 -2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ...

Read more

บริการออนไลน์

แจ้งซ่อมออนไลน์

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

จองพื้นที่ออนไลน์

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

e-report msu

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

Strategic Management System

ระบบบริหารยุทธศาสตร์ กองอาคารสถานที่ มมส

Enterpris Risk Management

การบริหารความเสี่ยง กองอาคารสถานที่ มมส

eDocument Tracking กองอาคารสถานที

ระบบติดตามสถานะหนังสือภายในกองอาคารสถานที่ มมส


news

Green Corner

Green University

Mahasarakham University

Read more

Green office

Mahasarakham University

Read more

Download

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more

Energy MSU

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มมส

Read more

Green office

Mahasarakham University

Read more

ISO 14001:2004

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more