กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham university

ข่าวเด่น

มมส ประชุมเตรียมความพร้อม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561

มมส ประชุมเตรียมความพร้อม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม กองแผนงาน มหาว...

Read more

กองอาคารสถานที่ ฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

กองอาคารสถานที่ ฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหา...

Read more

ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นที่บริเวณตลาดน้อย

ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นที่บริเวณตลาดน้อย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถา...

Read more

บริการออนไลน์

แจ้งซ่อมออนไลน์

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

จองพื้นที่ออนไลน์

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

e-report msu

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

Strategic Management System

ระบบบริหารยุทธศาสตร์ กองอาคารสถานที่ มมส

Enterpris Risk Management

การบริหารความเสี่ยง กองอาคารสถานที่ มมส

eDocument Tracking กองอาคารสถานที

ระบบติดตามสถานะหนังสือภายในกองอาคารสถานที่ มมส


news

Green Corner

Green University

Mahasarakham University

Read more

Green office

Mahasarakham University

Read more

Download

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more

Energy MSU

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มมส

Read more

Green office

Mahasarakham University

Read more

ISO 14001:2004

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more