กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham university

ข่าวเด่น

มมส จัด Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มมส จัด Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Big Clean...

Read more

มมส ประชุม คณะกรรมการดำเนินการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ( Green University Ranking 2019 )

มมส ประชุม คณะกรรมการดำเนินการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ( Green University Ranking 2019 ) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประช...

Read more

กองอาคารสถานที่ มมส จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการขยะ

กองอาคารสถานที่ มมส จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม วันนี้(18 กรกฎาคม 2562) กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสา...

Read more

บริการออนไลน์

แจ้งซ่อมออนไลน์

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

จองพื้นที่ออนไลน์

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

e-report msu

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

Strategic Management System

ระบบบริหารยุทธศาสตร์ กองอาคารสถานที่ มมส

Enterpris Risk Management

การบริหารความเสี่ยง กองอาคารสถานที่ มมส

eDocument Tracking กองอาคารสถานที

ระบบติดตามสถานะหนังสือภายในกองอาคารสถานที่ มมส


news

Green Corner

Green University

Mahasarakham University

Read more

Green office

Mahasarakham University

Read more

Download

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more

Energy MSU

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มมส

Read more

Green office

Mahasarakham University

Read more

ISO 14001:2004

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more